Hjælp eleven til at bevare overblik og fokus ved for eksempel kun at give én opgave ad gangen eller ved at hjælpe barnet med strategier til at holde overblik, lyder en af bogens anbefalinger.

Ny bog guider lærere til at inkludere elever med ADHD

For knap tre år siden åbnede Aarhus Kommune den første Nest-klasse for elever med ADHD. Den tilknyttede PPR-psykolog har skrevet en bog om, hvordan lærere og pædagoger ud fra otte kerneudfordringer hos eleverne kan skabe en inkluderende praksis.

Publiceret Senest opdateret

Beder Skole syd for Aarhus åbnede landets første Nest-klasse for elever med ADHD i august 2021. Skoleleder Lars Løkkegaard har tidligere fortalt, hvordan Nest, som oprindeligt er udviklet til at inkludere elever med autisme, skal tilpasses til elever med opmærksomhedsvanskeligheder.

Nu har psykolog Emma Ehlers Nielsen fra PPR i Aarhus skrevet bogen ”Nest og Social Læring - For børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder”, hvori hun introducerer metoden, som gør det muligt at forstå og forholde sig til børnene på en måde, som ikke blot diagnosticerer, beskriver eller ligefrem stempler. Bogen udkommer i morgen og er henvendt til lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere og andre fagprofessionelle, som ønsker inspiration til arbejdet med børn, som er udfordret på opmærksomheden.

Om forfatteren

Emma Ehlers Nielsen er psykologuddannet fra Aarhus Universitet i 2014. Hun har arbejdet i Grønland med anbragte børn og unge, efterfølgende i psykiatrien og gennem de seneste seks år i PPR i Aarhus Kommune.

Siden 2020 har hun haft til opgave at etablere og udvikle Nest på Beder Skole til børn med opmærksomhedsvanskeligheder og ADHD. Sideløbende er hun blevet autoriseret psykolog i 2017 og i 2023 uddannet som specialist i klinisk neuropsykologi med børn og unge.

”Jeg vil hjælpe med den helt praktiske forståelse af, hvordan man kan støtte børnene. Jeg vil på den måde bidrage til at ændre narrativet om, at de er problembørn, som mange synes er udfordrende, til at få fokus på alt det andet, de indeholder, og hvor langt man kan nå med dem ved at stille rammer op, som de kan trives i, så de faktisk kan bidrage til klassefællesskabet”, siger Emma Ehlers Nielsen, som har været med til at udvikle Nest på Beder Skole.

 

Bogen beskriver elevernes kerneudfordringer

Bogen præsenterer både de indledende erfaringer fra opstarten af Nest-klasserne på Beder Skole og det materiale, som løbende er udviklet for at tilpasse programmet til børn, som har udfordringer med opmærksomheden.

Udgangspunktet har været de otte kerneudfordringer for autisme og socialkognitive vanskeligheder fra det oprindelige Nest-program i New York. Det stod hurtigt klart, at disse udfordringer på flere punkter kan anvendes til elever med ADHD, fortæller Emma Ehlers Nielsen i bogen. Men også at en del af målgruppens vanskeligheder endnu manglede at blive beskrevet.

PPR-psykologen udarbejdede derfor otte nye kerneudfordringer for ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder:

 • Arbejdshukommelse
 • Social erfaringsdannelse
 • Responshæmning
 • Interaktion
 • Affektregulering
 • Sensorisk filter
 • Problemløsning
 • Selvopfattelse
"Jeg vil hjælpe med den helt praktiske forståelse af, hvordan man kan støtte børnene", siger PPR-psykolog Emma Ehlers Nielsen om sin nye bog.

”Kerneudfordringerne kan ikke opstilles lineært eller hierarkisk, men som forbundne og varierende i forhold til, hvordan og hvor meget de kommer til udtryk hos den enkelte. Ligeledes ses deres sammenhæng ved, at de hver især påvirker hinanden. Eksempelvis er udfordringer med social erfaringsdannelse og interaktion med til at påvirke barnets selvopfattelse, ligesom også barnets selvopfattelse den anden vej påvirker, hvordan det indgår i relation med andre”, skriver Emma Ehlers Nielsen i bogen.

Arbejdshukommelsen udfordrer eleven

Arbejdshukommelse handler om elevens evne til at modtage og fastholde informationer, tanker og indtryk i længere tid med henblik på at kunne bearbejde dem kognitivt og handle mest hensigtsmæssigt.

I dagligdagen kan denne udfordring blandt andet komme til udtryk ved, at eleven har svært ved at modtage, huske og omsætte fælles beskeder givet mundtligt i klassen. Det samme gælder en flerleddet instruktion som ”Find jeres blyanter frem og slå op på side 36 i danskbogen. Her skal I løse opgave 1 til 5”.

Eleven har også typisk svært ved at gøre en opgave eller aktivitet færdig uden at miste overblikket undervejs. Ofte ses det, at barnet springer over opgaver eller skynder sig igennem dem, og der kan opstå verbal og fysisk uro, når barnet ikke ved, hvad han eller hun skal.

Sådan kommer lærere eleven i møde

Til hver kerneudfordring supplerer Emma Ehlers Nielsen med eksempler på pædagogiske og didaktiske tiltag, som lærere og pædagoger kan foretage i klasserummet, i SFO og til social læring. For eksempel kan de komme elevens vanskeligheder med arbejdshukommelsen i møde på disse måder:

 • Tal langsomt, tydeligt og med pauser.
 • Anvend tydelig nonverbal kommunikation i form af mimik, gestik og øjenkontakt.
 • Gentag beskeder – også individuelt for den enkelte elev. Selv om beskeden er givet og måske også gentaget, er det ikke sikkert, at eleven husker den eller har fået det hele med, så tjek med eleven undervejs for at sikre, at eleven er på rette spor.
 • Nedbryd informationer ved at gentage beskeder med gradvist færre informationer: ”Find jeres blyanter frem og slå op på side 36 i danskbogen. Her skal i løse opgave 1 til 5”. Dernæst: ”Find blyanter, find side 36 i danskbogen, løs opgave 1 til5. Og til sidst: ”Blyanter, side 36, opgave 1 til 5”.
 • Bed gerne eleven gentage, hvad han eller hun skal, eller hjælp barnet til at tegne og skrive instruktioner ned undervejs.
 • Anvend visuel understøttelse og giv beskeder ad flere kanaler: Lektionsskemaer ud over dagsskemaer, vis billeder, demonstrer, tegn eller understøt på anden vis de mundtlige beskeder visuelt, så eleven får en reference at orientere sig efter.
 • Hjælp eleven til at bevare overblik og fokus ved for eksempel kun at give én opgave ad gangen eller ved at hjælpe barnet med strategier til at holde overblik. Eksempelvis kan barnet hjælpes til at dække de opgaver, det ikke har løst endnu, med et stykke papir. Eller en side med opgaver kan kopieres og klippes ud, så opgaverne står på mindre sedler, som kan fjernes, når de er løst.
 • Anvend prompting. Det er en måde at hjælpe barnet på vej til at give et rigtigt svar eller løse en opgave. Det kan både foregå visuelt og verbalt og kan for eksempel gøres ved at give barnet lidt af svaret og herefter lade barnet fortsætte. For eksempel ”Bilen er grrr…” [grøn])”.
 • Forbered barnet ved forandringer eller brud på de daglige rutiner – altid i ”fredstid” og på tidspunkter med mentalt overskud. Hvis en opgave eller en aktivitet ændres undervejs, hav da ekstra fokus på at hjælpe eleven til at forstå det og slip tidligere strategier.
 • Tilbyd barnet kompenserende hjælpemidler som huskebog, påmindelser på telefonen, huskesedler og ordblinderedskaber, som for eksempel kan læse instruktioner højt for eleven, hvis han eller hun har brug for en verbal gentagelse.

Aktiviteterne er primært egnet til indskoling og mellemtrin, men ifølge Emma Ehlers Niesen vil flere af dem også kunne anvendes til både yngre og ældre børn med mindre justeringer.

Nest og Social Læring - for børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder, af Emma Ehlers Nielsen, 165 sider, Dafolo, vejledende pris: 375 kroner.