Morten Lie underviser i engelsk på EUX Velfærd på Sosu Nord i Aalborg. De højere faglige krav på EUX motiverer ham som underviser, fordi han kan indfri nogle af sine egne fagfaglige ønsker.
Morten Lie underviser i engelsk på EUX Velfærd på Sosu Nord i Aalborg. De højere faglige krav på EUX motiverer ham som underviser, fordi han kan indfri nogle af sine egne fagfaglige ønsker.

Sosu-underviser: "EUX motiverer både eleverne og mig som underviser"

I alt 849 elever har søgt optagelse på hovedforløbene til EUX Velfærd fra 2017-2021 på landets sosu-skoler. Sosu-underviser Morten Lie underviser i engelsk på EUX Velfærd på Sosu Nord, og han er vild med uddannelsen med blandingen af gymnasiale og erhvervsfaglige fag.

Publiceret

Fakta om EUXVelfærd

EUX Velfærd er en fællesbetegnelse for EUX-uddannelsen til såvel social- ogsundhedsassistent som pædagogisk assistent.
Ud over erhvervsuddannelsen får eleverne også en erhvervsfagligstudentereksamen.
De første elever på EUX Velfærd begyndte på grundforløb i august2016.
De første seks velfærdsstudenter som pædagogisk assistent blevfærdige i sommeren 2020.
De første 77 velfærdsstudenter som social- og sundhedsassistentblev færdige i februar/marts 2021.

FRA FORMIDLERNE TILDLF

Siden fagforeningen Formidlernei januar 2007 blev fusioneret med Danmarks Lærerforening, harDLF-medlemmerne været en af de største grupper på landetssosu-skoler. Ud over DLF er Dansk Sygeplejeråd den anden storefagforening på sosu-skolerne.

SOSU-UNDERVISERE IDLF

Medlemmerne af DLF tællersosu-undervisere uddannet folkeskolelærer, professionsbachelor iernæring og sundhed, professionsbachelor i tekstildesign,jordemoder, ergo- og fysioterapeut.
Derudover er DLF forhandlingsorganisation for undervisere, som ermedlemmer af fagforeninger, der står uden for den fællesorganisationsaftale på sosu-skolerne - blandt andetakademikere.
Pt. har DLF omkring 346 medlemmer, der arbejder påsosu-skolerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Netop i år fylder social- og sundhedsuddannelsen 30 år, og en af de helt store nyskabelser gennem årene er EUX Velfærd. En uddannelse, hvor man bliver uddannet som enten social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent og samtidig får en erhvervsfaglig studentereksamen. I alt har 849 søgt optagelse på hovedforløbene til EUX Velfærd fra 2017 til 2021 rundt på landets sosu-skoler - heraf 79 procent på uddannelsen til EUX Social- og sundhedsassistent. På Sosu Nord i Aalborg udbyder man udelukkende EUX Velfærd inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen, og en af underviserne på EUX Velfærd er Morten Lie. Han er kandidat i samfundsfag og engelsk fra Aalborg Universitet, men medlem af Danmarks Lærerforening, da DLF har forhandlingsretten for akademikerne på landets sosu-skoler.

"Nogle undrer sig måske over, hvorfor jeg er medlem af DLF, når jeg ikke er uddannet folkeskolelærer, men for mig giver det rigtig god mening. For DLF har forhandlingsretten på min arbejdsplads, og for mig handler medlemskab af en fagforening ikke kun om fagidentitet - men om hvem, der hjælper mig og hvem, der har viden om området", siger Morten Lie.

De højere faglige krav motiverer

Han har været ansat på Sosu Nord siden august 2018, og fra august i år har han fået mulighed for at undervise på EUX. "Foreløbig kun i engelsk og kun på Grundforløb 1, men planen er at følge mit hold hele vejen igennem EUX-uddannelsen, og samtidig får jeg et nyt hold fra næste sommer. Så jeg vil løbende få flere EUX-elever, og det vil jeg rigtig gerne - for de højere faglige krav på EUX er meget motiverende for mig som underviser, fordi jeg kan indfri nogle af mine egne fagfaglige ønsker om at nå et vist niveau i forhold til analyser, teksttyper mv", fortæller Morten Lie. Ligesom EUX-uddannelsen er attraktiv for ham som underviser, mener Morten Lie også, den er attraktiv for en række mere målrettede og motiverede elever - end på det normale EUD-forløb. "EUX - ikke kun på sosu-skolerne, men generelt, tiltrækker en elevgruppe, som har nogle klassiske skolekompetencer, men som ikke har mod på eller lyst til tre års stillesiddende uddannelse for eksempel på STX, og her tilbyder den praksisnære undervisning på EUX noget meget meningsskabende". "Samtidig tiltrækker EUX også en elevgruppe, som ønsker lidt mere klassisk dannelse, end man normalt får på en erhvervsskole", mener Morten Lie. Begge dele giver en mere motiveret elevgruppe, som til gengæld også skal knokle på, for meget skal nås på de i alt fire år og syv måneder, som en EUX Velfærd på Sosu Nord tager med både grundforløb og hovedforløb.

Dobbelt op på muligheder EUX er skabt blandt andet for at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, og hvor mange unge tidligere har følt, at ved at tage en erhvervsuddannelse afskar de sig muligheden for på sigt at skifte spor, så giver EUX dobbelt op på muligheder. Fordi eleverne får både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Og en EUX giver adgang til videregående uddannelser på lige fod med HHX, HTX, STX og HF. "Det med at EUX Velfærd også giver en studenterhue er i sig selv en motivation for nogle af eleverne. For det at kunne sige, at man bliver student, er et statussymbol for mange 17-18-årige, så studenterhuen har stor symbolsk betydning for både de enkelte elever og for deres familier", mener Morten Lie. Selv mener han, at EUX Velfærd er virkelig godt tænkt - netop på grund af blandingen af gymnasiale og erhvervsfaglige - sosu-rettede fag. "Det er en blanding af to verdener, der giver flere elever mulighed for at shine. Der er mange muligheder i spil efter uddannelsen for dem, der måske ikke er afklarede i en alder af 16 år. Og for dem, der allerede i en ung alder ved, at de vil læse til for eksempel sygeplejerske, er EUX Velfærd også en rigtig god ide, fordi de med EUX Velfærd bliver meget bedre fagligt klædt på til sygeplejerskeuddannelsen", siger Morten Lie.

Sosu-undervisernes arbejdstidsplan i hus på ZBC

Den uhomogene elevgruppe tiltaler Ud over timerne på EUX Velfærd underviser Morten Lie i engelsk og samfundsfag på både Grundforløb 1 og 2 på den normale uddannelse til pædagogisk assistent. "Jeg er virkelig glad for at undervise på en sosu-skole, for sosu-skoler har en meget varieret målgruppe, som tiltaler mig som underviser. Fra nogle fagligt rigtigt stærke elever - til nogle elever, som slet ikke er bogligt stærke, men som til gengæld har nogle helt vilde kompetencer i forhold til at være sammen med mennesker". "Så det stiller nogle store krav til mig som underviser at kunne favne så uhomogen en gruppe, og samtidig giver det mig et blik for og en respekt for de elever, der måske ikke klarer sig godt i de boglige fag i skolen - men som til gengæld har nogle helt unikke egenskaber i forhold til sosu-faget. Det er meget givende for mig som menneske", fortæller han.

Flere undervisere på sosu-skoler kan blive DLF-medlem

Brænder for relationsarbejdet Ud over fagligheden i undervisningen brænder Morten Lie især for relationsarbejdet med eleverne. "Det at følge eleverne tæt, deres op- og nedture og se dem udvikle sig og blive dygtigere og dygtigere, det brænder jeg for. Samtidig er det virkelig givende at se den udvikling, vores elever gennemgår, når de er et halvt år ude i praktik - og kommer tilbage til skolen som helt andre mennesker. Se hvordan de vokser".

Konference: Mere forskning på sosu-området skal højne både kvalitet og anseelse

32 EUX-elever begyndte i august

På Sosu Nord har man siden 2016 optaget elever på EUX Velfærd - social- og sundhedsassistent. Optaget til grundforløb på EUX har svinget mellem 13 og 41 elever årligt - flest i 2019. I august i år startede 32 elever på grundforløb til EUX Velfærd.  Et par stykker af dem er faldet fra.

 

Optag på EUX Velfærd

 

2017

2018

2019

2020

2021

Pædagogisk assistent

  11

  34

  43

  43

  51

Social- og sundhedsassistent

112

126

111

165

153

I ALT

123

160

154

208

204

Kilde: Optag på hovedforløb fra Danske Sosu-skoler   

Powered by Labrador CMS