Skoler: A.P. Møller Fonden gør vores projekter bedre

Når man som skole kaster sig ud i lange projekter, er det en stor fordel at have en erfaren fond med på sidelinjen til at komme med kritik og vejledning. Det mener to skoler, der har fået støtte af A.P. Møller Fonden.

Publiceret

Disse skoler står om initiativtagere til A.P.Møller-projekter

A.P. Møller Fonden har på seks år uddelt 671 millioner kronertil knap 160 projekter i folkeskolen. Ud af det beløb er lidt overotte millioner gået til ni forskellige projekter, hvor en ellerflere skoler står som ophavsmand til projektet. 


Antvorskov Skole
fik i 2014 1,3 millioner kroner til"teknologiske laboratorier for ny læring". I 2016 fik skolenyderligere to millioner kroner til projektet "databaseretlæringsledelse i dansk og matematik"

Roslev og Glyngøre Skole fik i 2014 500.000kroner til "styrket målstyret og differentieretundervisning". 

Brønshøj Skole fik i 2014 to millioner kronertil kompetenceudvikling af et "nyt, fagligt sprog for godlæring".

Holsted og Lille Næstved Skole fik i 2014602.000 kroner til efteruddannelse i "Visible Learning".

Skolen ved Søerne fik i 2014 433.000 kroner til"didaktiske designs, der understøtter læring i matematik viaprogrammering".  

Mellervangskolen fik i 2015 600.000 kroner tilet kompetenceudviklingsforløb om "kreativitet, innovation ogentreprenørskab i innovative teams". I 2018 fik skolen yderligere700.000 kroner til "forankring af innovative teams ifolkeskolen".

Brobyskolerne fik i 2015 250.000 kroner til atlave elev-til-elev undervisning, hvor eleverne undervises ellerskal undervise elever fra andre europæiske skoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"A.P. Møller Fonden har været en god sparringspartner, der har sat os på hårdt arbejde. For eksempel har de hele tiden krævet, at vores målsætning med projekterne blev så tydeligt som muligt. Det har virkelig kvalificeret de projekter, vi er endt med". 

Charlotte Haaber er innovationsvejleder på Mellervangskolen i Aalborg, der siden 2014 haft en innovationsprofil. Som en del af udviklingen af profilen har skolen ad to omgange fået bevilliget fondsmidler fra A.P. Møller Fondens folkeskolemilliard.

"Begge projekter handler om at arbejde i det, vi kalder innovative teams. Det første var et kompetenceløft for både lærere, pædagoger og ledere på skolen, mens vores andet projekt er en opfølgning til skolens ledelse. Hvis vores innovative teams skulle forankres, var det nemlig nødvendigt", fortæller hun.

Det første projekt fik Mellervangskolen penge til i skoleåret 2015/2016. Her fik skolen 600.000 kroner til kompetenceløftet. Til ledelsens efteruddannelse fik skolen 700.000 kroner i 2018. Det projekt slutter i 2020.

Pengene fra A.P. Møller Fonden har selvfølgelig betydet, at Mellervangskolen har kunnet lave et helt særligt kompetenceløft af personalet og en kvalificering af skolens innovationsprofil. Medarbejderne har fået viden om innovations- og kreativitetspædagogik - og didaktik, lært at arbejde ud fra aktionslæring med fokus på videndeling, og alle ansatte har nu en FourSight-profil, som viser den enkelte medarbejders tænkemåder, når de arbejder kreativt.

Men fonden er også gået nøje til værks med evaluering og tæt opfølgning på projekterne været med til at forbedre medarbejdernes udbytte, mener Charlotte Haaber.

"Vi har blandt andet en styregruppe til projektet, som mødes fire gange om året. Her sidder en repræsentant fra A.P. Møller Fonden, og hun er bare rigtig god til at stille alle de kritiske spørgsmål, når vi diskuterer", siger hun. Fonden tænker på lærerne

Antvorskov Skole i Slagelse har også fået bevilliget penge fra A.P. Møller Fonden ad to omgange - og skolen har været mindst lige så glade for samarbejdet med fonden, fortæller Antvorskov Skoles læringskonsulent Dorte Kamstrup.

"Jeg har før skrevet ansøgninger til fonde og puljer, men det er første gang, at jeg har søgt penge hos nogen, der virkelig har læst det, vi skriver. Det har gjort, at A.P. Møller Fonden har været rigtig gode til at stille spørgsmål lige dér, hvor det gjorde mest ondt,og vores projekter var mest usikre", siger hun

Antvorskov Skole har samarbejdet med skolens tre fødeskoler. Til skolens første projekt, der skulle styrke lærernes teknologiske kompetencer, støttede A.P. Møller Fonden med 1,35 millioner kroner. Til skolens andet projekt, der handlede om at efteruddannede lærerne i brugen af data, støttede fonden med to millioner kroner.  Det sidste projekt skal skolen færdiggøre i år.

Under begge projekter har Dorte Kamstrup siddet i den styregruppe, der er i dialog med A.P. Møller Fonden et par gange om året. Det har også været Dorte Kamstrups opgave at skrive de løbende evalueringer af projekterne.

"Tidligere har jeg også været med i projekter, som var udviklet sammen med ministerierne. I mange af dem har jeg tit følt, at vi som skole har manglet sparring. Det har ikke været tilfældet med A.P. Møller Fonden. Derfor har man også haft lyst til at være ærlig under samtalerne og evalueringerne", siger hun.

Dorte Kamstrup har også været imponeret over, hvor vigtigt det har været for fonden, at pengene blev brugt på skolens lærere.

"Vi forsøgte på et tidspunkt at foreslå, om vi skulle skrive en bog eller holde foredrag for andre skoler om de ting, vi har fundet frem til gennem projekterne. Men det mente A.P. Møller ikke var en god ide. De ville meget hellere have, at vi brugte pengene på mere undervisning og viden til vores lærere, for at sikre det maksimale faglige udbytte", siger hun.