Undervisningsminister Christine Antorini har godkendt en række forsøg med internationale linjer og musiktalent-klasser.
Undervisningsminister Christine Antorini har godkendt en række forsøg med internationale linjer og musiktalent-klasser.

16 kommuner bryder med princippet om udelt enhedsskole

Undervisningsministeriet har givet en række skoler lov til at lave forsøg med særlige talentklasser i musik. Eleverne skal bestå en prøve for at blive optaget i klassen. Andre skoler har fået tilladelse til at oprette internationale linjer i udskolingen, hvor en stor del af undervisningen foregår på engelsk.

Publiceret

TALENTKLASSER I MUSIK

Følgende kommuner har fået godkendt forsøg med talentklasser imusik: Esbjerg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Hedensted Kommune,Herning Kommune, Odense Kommune og Aarhus Kommune.

INTERNATIONALE LINJER

Følgende kommuner har fået godkendt forsøg med internationaleudskolingslinjer: Esbjerg Kommune, Fredericia Kommune, GladsaxeKommune, Horsens Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, RingstedKommune, Slagelse Kommune, Struer Kommune og Aalborg Kommune.

 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

10 kommuner har søgt om dispensation til at lave forsøg med internationale udskolingslinjer, og seks kommuner har bedt om lov til at oprette talentklasser i musik, også på forsøgsbasis, oplyser Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Undervisningsminister Christine Antorini har valgt at imødekomme samtlige ansøgninger med en begrundelse om, at det er en målsætning for regeringen, at skoleelever bliver rustet til at begå sig i en globaliseret verden. Forsøgene går i gang i august.

Tidligere forsøg med opdeling af elever i linjer i udskolingen er blevet kritiseret af Danmarks Lærerforening. Deling af elever bryder med den højtbesungne danske enhedsskole, har DLF påpeget, men ministeriet er altså åben over for en serie nye forsøg, også for at høste nye pædagogiske og didaktiske erfaringer.

DF trak en streg i sandet

Undervisningen er i vidt omfang foregået på engelsk i de hidtidige forsøg med internationale linjer. Det er en del af selve ideen med internationale klasse at træne eleverne i verdenssproget engelsk.

Linje-undervisning stiller nye didaktiske krav

Tidligere forsøg med linjer i udskolingen har udfordret lærerne. Det viste en evaluering af udskolingslinjerne på en række skoler i Fredericia Kommune i 2010.

Især et krav fra forvaltningen om en ny didaktisk tænkning og praksis skabet vanskeligheder for lærerne. Lærerne skulle således ikke længere være undervisere i traditionel forstand, men snarere være vejledere i de forskellige elevers individuelle læreprocesser.

 Målet for kommunen var at komme en udtalt skoletræthed blandt eleverne i udskolingen til livs. Lærerne efterspurgte for deres vedkommende relevant efter- og videreuddannelse.

Ministeriet forventer, at de nye forsøg vil tilvejebringe ny didaktisk og pædagogisk viden og erfaring om, hvordan skolerne bedst kan tilrettelægge undervisningen i de internationale linjer.

Powered by Labrador CMS