"Der skal afskediges tre medarbejdere, hvilket er langt færre end frygtet. Dog vil det være lige slemt for de enkelte", siger tillidsrepræsentant Bodil Skov.

Nordjysk svigt koster to talepædagoger jobbet

I næste uge mister to talepædagoger og endnu en ansat på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland jobbet som følge af, at syv kommuner ikke vil indgå faste aftaler med institutionen. Det er en ringe trøst, at der ikke fyres så mange som frygtet, mener tillidsrepræsentant.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kun Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt Kommuner har indgået nye faste aftaler om at få løst opgaver hos Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Siden 2014 har de 11 kommuner i Region Nordjylland ellers i fællesskab finansieret institutionen, som ejes af Aalborg Kommune, men de øvrige syv kommuner har sagt nej til at forlænge samarbejdet.

Nordjyske kommuner svigter det lokale taleinstitut og hjerneskadecenter

De færre opgaver betyder, at tre medarbejdere bliver afskediget i begyndelsen af næste uge. To af dem er talepædagoger. Derudover bliver en vakant stilling som talepædagog ikke genbesat.

"Fyringerne rammer primært talepædagoger, fordi nogle af de kommuner, som ikke har ønsket en ny aftale med os, selv vil løse de opgaver, som talepædagogerne står for. Vi har blandt andet rykket ud til gruppeforløb i flere af kommunerne, og de opgaver bortfalder. Det samme ser vi på stemmeområdet", siger Rikke Morsing, leder af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Hvilken jobkategori den sidste fyring falder i, kan hun ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Der kan vente nye fyringer til efteråret

Tre fyringer er langt færre, end medarbejderne havde frygtet.

"Det vil dog være lige slemt for dem, som bliver ramt", siger Bodil Skov, der er tillidsrepræsentant for 20 medlemmer af DLF på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Der kan blive tale om flere fyringer til efteråret. I første omgang kalkulerer Rikke Morsing med, at Aalborg Kommune vil lægge tre millioner oven i de 10,3 millioner, som kommunen betaler til instituttet i dag.

"Vi har haft det poliske udvalg på besøg i denne uge, og her fortalte vi, at vi både får svært ved at overholde de nationale retningslinjer og holde alle tilbud åbne, hvis vi skal skære yderligere ned. Men vi ved ikke, om politikerne bevilger tre ekstra millioner. Det beslutter de først til september, men vi har ikke lyst til at afskedige nogen unødigt. Derfor venter vi og ser", siger Rikke Morsing.

Efterspørgsel på opgaver som løses af andre faggrupper

En anden usikkerhedsfaktor er kontraktsalget. Altså hvor mange opgaver instituttet kan sælge til de kommuner, som ikke har indgået en fast aftale.

"Her har jeg givet mit bedste bud ud fra de tilkendegivelser, vi har fået fra kommunerne om, hvor meget de vil bruge os. Tilkendegivelserne peger i retning af, at de forventer at handle med os, og det bliver så til en højere timepris og med risiko for ventetid. Budgettet er et sats, men vi er nødt til at have vare i butikken, som vi kan sælge", siger Rikke Morsing.

Kommunerne har peget på, at de vil bruge instituttet til neuropsykologiske ydelser og til commotio, som dækker over hjernerystelser.

"Folk med hjernerystelser er en gruppe, som der bliver mere og mere opmærksomhed omkring, også forskningsmæssigt: Her tilbyder vi nogle ydelser, som der kan komme efterspørgsel på", siger Rikke Morsing.

Det får DLF's medlemmer dog ikke glæde af, da opgaverne løses af neuropsykologer og fysioterapeuter.

Rettet mandag den 27. maj kl. 8.35:

Jammerbugt er tilføjet som en af de kommuner, der har tegnet kontrakt med Taleinstiuttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Jammerbugt Kommune var ikke nævnt i første omgang, fordi kommunen har tegnet kontrakt efter fristens udløb tidligere på måneden.