Aftale om akademikere i lærerjob skaber forargelse

Formanden for Aalborg Lærerforening kritiserer kommunal aftale med foreningen Teach First. Han frygter, at akademikere vil stjæle ledige lærerjob fra nyuddannede folkeskolelærere. Skolerådmanden i Aalborg afviser kritikken.

Publiceret

Hvad er Teach-First?

Teach First Danmark uddanner meritlærere til de fag, somskolerne har svært ved at skaffe lærere til.

Uddannelsen tager to år, hvor kandidaterne arbejder fuld tid medfuld løn på en folkeskole. Kandidaterne modtager undervisning, nårderes arbejdsdag er overstået.

Kandidaterne skal mindst have en bachelorgrad i en andenuddannelse ved uddannelsens start. Det er ikke et krav, at manfortsætter som lærer efter endt uddannelse hos Teach FirstDanmark.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når et nyt kuld af nyuddannede folkeskolelærere i disse dage forlader den nordjyske professionshøjskole UCN, risikerer de at tabe kapløbet om ledige lærerstillinger med akademikere, der målrettet hjælpes ind i faget via den almennyttige forening, Teach First Danmark. (rettet kl. 13:50, red.)

Det er i hvert fald det, som formanden for Aalborg Lærerforening, Karsten Lynge Simonsen, frygter. Derfor retter han nu et skarpt angreb på Aalborg Kommunes skoleforvaltning, som han beskylder for at have indgået aftalen med Teach First i "nattens mulm og mørke", uden at lærerforeningen var inddraget i overvejelserne.

"Det er jo ikke et eksempel på godt samarbejde, det giver mistillid. Men desværre har kommunen altså indledt et samarbejde, hvor de hjælper akademikere uden folkeskoleerfaring og formel lovpligtig uddannelse ind i job foran de nydimitterede folkeskolelærere. Akademikerne tager uddannelsesstillinger, hvor de underviser fuldt ud fra dag ét og samtidig tager fjernstudie i København - og dermed sender kommunen penge efter en privat aktør. Det forarger mig. Og det bekymrer mig også. For aftalen indebærer, at der sker en skævvridning," siger Karsten Lynge Simonsen til folkeskolen.dk.

Kommet for at blive: Teach First-lærere er stadig i folkeskolen 

For at råbe de aalborgensiske kommunalpolitikere op har han nu sendt dem et åbent brev, hvor han både udtrykker sin forargelse og bekymring over aftalen. Samtidig påpeger han, at det nye initiativ er med til at forlænge ledighedskøen i lærerfaget i Aalborg.

Ledige folkeskolelærere

"Vi har 89 ledige folkeskolelærere i Aalborg Kommune, hvoraf de 14 aldrig har været i job. De er nydimitterede fra sidste år. Erfaringer viser, at ledige nydimitterede lærere ofte søger væk fra hvervet, hvis de ikke finder job hurtigt. Det er spild af drømme, kræfter og samfundsmidler", skriver den nordjyske lærerformand i brevet til politikerne.

"Og nu begynder akademikerne så at blive ansat. Vi bliver selvfølgelig bekymrede, når vi hører, at der er rigtig mange ansøgere til stillingerne, og at de alligevel indkalder Teach First-kandidaterne til samtale", siger han.

Kalundborg styrker folkeskolen med universitetsuddannede

Karsten Lynge Simonsen erkender dog, at aftalen mellem Teach First Danmark og Aalborg Kommune foreløbig kun har resulteret i lærerjobs til to med akademisk baggrund.

"To er jo ikke mange, men i aftalen har man forpligtet sig til 15 om året - og det er jo mange set i lyset af, at man hvert år tager ca. 40 nydimitterede ind. Hvis 15 af de 40 er akademikere, så er det for mig et tydeligt signal om, at der er en skævvridning i gang. Og det provokerer mig, når politikerne forsøger at tale det her ned til et lille problem", siger Karsten Lynge Simonsen.

Han mener også, at det er på kant med folkeskoleloven at lade akademikerne undervise i folkeskolen, fordi lovens paragraf 28 omtaler et uddannelseskrav om en grunduddannelse som lærer.

"Karsten er oppe og stå på den her"

Skolerådmanden i Aalborg Kommune, Tina French Nielsen (V), forstår godt, at den nordjyske lærerformand "har en opgave i at passe på sine medlemmer".

"Og jeg kan da godt høre, at Karsten er meget oppe at stå på den her. Men altså - der er tale om en aftale om 15 stillinger ud af 1.800 lærerstillinger i Aalborg Kommune. Og indtil nu er der ansat to. Så jeg synes altså ikke, at det er groundshaking" siger Tina French Nielsen til folkeskolen.dk. 

Ny Teach First-lærer: Jeg kommer som ham, der skal lære 

Hun erklærer sig også helt enig med Karsten Lynge Simonsen i, at undervisningen i folkeskolen i langt overvejende grad skal forestås af folkeskolelærere.

"Det er slet ikke det, som er temaet her. Baggrunden er, at vi heroppe har mange ledige dimittender fra universitet, og samtidig ser vi, hvordan det også kan være svært at finde lærere til specifikke fagområder, som fx tysk. Så hvis der er mennesker derude, der har læst tysk på universitetet og har kompetencer og store interesser i det fagområde og har fundet ud af, at det ikke rigtig kan bruges til noget jobmæssigt, så synes jeg, at det er helt legalt, at vi også åbner vores folkeskole op for, at det kan lade sig gøre. Men på bundlinjen står jo altså også, at vi hele tiden har sagt til vores skoleledere, at de skal tage den bedste ansøger i feltet", siger Tina French Nielsen.

Konceptet hos Teach First bygger blandt andet på at bryde den sociale arv blandt eleverne. Formanden for Aalborg Lærerforening, Karsten Lynge Simonsen, er i den forbindelse også forarget over, at Aalborg Kommune over for Teach First har udpeget 19 skoler, "hvor der er problemer med den sociale arv".

Teach First i Danmark: Universitets-kandidater til skolen 

"Jeg er da glad for, at det ikke er meldt ud til forældrene, for det ville da give et ramaskrig. Og signalet til vores medlemmer er: På din arbejdsplads er der problemer med den sociale arv, og det er du ikke god nok til, derfor ansætter vi en akademiker", siger Karsten Lynge Simonsen.

Rådmand Tina French Nielsen afviser, at der er indgået en aftale om 19 skoler.

"Sådan kan man ikke beskrive det. Men en del af konceptet hos Teach First er, at de vil gerne være med til at løfte de børn, der har det sværest. Og der har vi altså 19 skoler, der ligger i en kategori, hvor de passer til det koncept. Det er ikke sådan, at vi fra forvaltningens side har været ude og udpege 19 skoler", siger hun.