Dansklærer Elisa Bagger Sørensen kan godt se fordelene ved at have mål for fagene, men de må ikke blive for snævre.
Dansklærer Elisa Bagger Sørensen kan godt se fordelene ved at have mål for fagene, men de må ikke blive for snævre.

Fælles Mål skal forenkles

Næste skoleår får lærerne nye Fælles Mål i alle fag. Matematiklærer Pernille Peiter mener, at enklere mål vil gavne tværfagligt arbejde, mens dansklærer Elisa Bagger Sørensen mener, at målene kan blive for snævre.

Publiceret
Matematiklærer Pernille Peiter vil gerne have få og enkle mål, så der er mere plads til at sprælle inden for dem.
Matematiklærer Pernille Peiter vil gerne have få og enkle mål, så der er mere plads til at sprælle inden for dem.

Fælles Mål klar til sommer

Fælles Mål i alle fag skal præciseres og forenkles.Arbejdsgrupper skal have nye mål klar til april, og efter politiskbehandling skal de ud i skolerne fra næste skoleår. Arbejdet tagerudgangspunkt i anbefalinger fra en mastergruppe bestående afsamtlige interessenter på området og med forsker AndreasRasch-Christensen i spidsen.

Mål gennem tiden

Frem til folkeskoleloven af 1993 var derundervisningsvejledninger.

• 1995: Faghæfter med centrale kundskabs- og færdighedsområder,undervisningsminister Ole Vig Jensen (Radikale)

• 2001: Klare Mål, undervisningsminister Margrethe Vestager(Radikale)

• 2003: Fælles Mål, undervisningsminister Ulla 
Tørnæs(Venstre)

• 2009: Reviderede Fælles Mål, undervisningsminister BertelHaarder (Venstre)

• 2014: Nye Fælles Mål, undervisningsminister 
ChristineAntorini (Socialdemokraterne).

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det skal være tydeligere ud fra Fælles Mål, hvad der forventes af den enkelte elev. Det skal være læringsmål, og de skal være et direkte redskab for læreren i undervisningen og i dialogen med forældre, elever og kolleger. Derfor skal målene forenkles og præciseres, lyder begrundelsen for, at målene skal revideres (se interview med Andreas Rasch-Christensen på modsatte side).

For matematiklærer på Carl Nielsen Skolen i Nørre Lyndelse på Fyn Pernille Peiter giver det fin mening at revidere målene. Hun bruger dem allerede i dag som pejlemærker eller en form for tjekliste, så hun er sikker på, at hun er nået igennem det, der forventes.

»Som overbygningslærer har man rigtigt travlt, hvis man skal nå hele vejen rundt iumålene. Jeg har en forhåbning om, at hvis der bliver færre mål, så kan vi bedre sprælle inden for dem. I modsætning til i dag, hvor der er så mange mål, man skal være opmærksom på«.

Pernille Peiter er helt enig i, at dannelsesaspektet er utroligt vigtigt i skolen - også i matematik. Men hun ser fordele i, at det bliver en tydelig del af målene.

»Hidtil har dannelsen jo ligget som noget overordnet og en lille smule uklart. Det gør det sværere at sige, hvem der står til ansvar. Med klare mål for dannelsen kan det blive nemmere efterfølgende at se, om man har levet op til det«.

Begge lærere oplever, at forældre indimellem spørger til målene. Og målene kan være en del af argumentationen for, hvad børnene får ud af et projekt. Men ingen af lærerne vil ændre markant på deres undervisning, fordi der kommer nye mål.

»Selvfølgelig vil jeg sikre mig, at vi når målene. Men jeg vil sigte bredere, så jeg er sikker på, at jeg giver den undervisning, der gør, at eleverne får en læring og bliver aktive«, siger Elisa Bagger Sørensen.

Powered by Labrador CMS