En krybekælder under Fjordskolens sydfløj er fugtig og med meget kraftig skimmellugt, og det kan påvirke indeklimaet i lokalerne oppe over, vurderer Teknologisk Institut, der dog ikke anbefaler, at lokalerne bliver taget ud af drift her og nu.
En krybekælder under Fjordskolens sydfløj er fugtig og med meget kraftig skimmellugt, og det kan påvirke indeklimaet i lokalerne oppe over, vurderer Teknologisk Institut, der dog ikke anbefaler, at lokalerne bliver taget ud af drift her og nu.

Tre fagforeninger vil have lukket Fjordskolens to fløje med skimmelsvamp

Indtil videre tager den skimmelsvampsramte Fjordskolen i Kruså ét undervisningslokale ud af drift, men FOA, BUPL og DLF opfordrer til at stoppe al aktivitet i de to fløje, som skal undersøges yderligere. Tvivlen bør komme ansatte og elever til gode, mener de.

Publiceret

Fjordskolensindeklima

Teknologisk Institut har udført fugt og mikrobiologiskundersøgelse af tagkonstruktionen på den nordvestlige del afskolen, flere lokaler på skolen samt i krybekælder i den sydligebygning.

Der er konstateret flere forhold, som vurderes at kunne påvirkeindeklimaet på skolen væsentligt.

Der er konstateret meget høj skimmelvækst i tagkonstruktionenbåde ved skråt tag og ved fladt tag, blandt andet af skimmelgruppenPenicillium, som kan stamme fra fugtskadeområder, herunder attagkonstruktionerne for de skrå tage ikke er ventileret korrekt, ogat de flade tage under renovering ikke er opbygget korrekt, samt atdampspærren ikke er tætsluttende ved ydervæg.

Endvidere er der på udbygninger, der udgør en del af lokalerne,konstateret kuldebroer ved betonafdækning og kondensproblemer vedventilationsgennemføringerne.

Herudover er der i de bærende limtræsremme enkelte stedertrænedbrydning samt enkelte steder revner i limtræssamlinger.

Endvidere er der ved blandt andet prøveudtagning i lokale 212konstateret meget forhøjet niveau af skimmelsvampe bag tapet. Detvurderes, at overfladebehandlingen bestående af væv, spartel ogmaling er for tæt.

Krybekælderen under den sydlige bygning er opfugtet og medkraftig skimmelvækst og lugt af skimmel.

Samlet vurderes dette at kunne påvirke indeklimaet på skolenvæsentligt.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En undersøgelse fra Teknologisk Institut har afsløret en høj forekomst af skimmelsvamp i tagkonstruktionen over afdeling D, hvor Fjordskolen i Kruså underviser elever med fysiske funktionsnedsættelser og syndromer.

Han peger på, at der har været sat pavilloner op, når andre bygninger i den sønderjyske kommune har været ramt af skimmelsvamp.

"Jeg er ikke ekspert i skimmelsvamp, men jeg lytter til mine medlemmers bekymringer, og nu er der en måling, som viser, at der er noget om snakken", siger Mads Lund.

Kommunen har ikke lyttet til fagforeningernes opfordring

Kommunen har ikke lyttet til fagforeningernes opfordring

De tre fagforeninger sendte deres opfordring til børne- og uddannelsesvalget i søndags. Mandag uddybede Teknologisk Institut resultatet af undersøgelsen på et onlinemøde med Fjordskolens ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere fra henholdsvis børne- og kulturforvaltningen og plan, teknik og miljøforvaltningen.

Her anbefalede instituttet, at skolen i første omgang tager det ene lokale i afdeling D ud af drift, hvilket skolen gør. Dermed sidder kommunen fagforeningernes opfordring overhørig. Det betyder dog ikke, at Mads Lund er helt utilfreds.

"Så langt så godt, for så gør man noget. Jeg hørte om rapporten onsdag i sidste uge, og det ser ud til, at kommunen har speedet sagen op, og som jeg hører skolechefen, vil man tage flere lokaler ud af drift, hvis det viser sig, at de heller ikke er egnede til at opholde sig i. Vi er bare ikke så tålmodige som kommunen, fordi vi er bekymrede for elever og medarbejdere", siger kredsformanden.

Kredsformanden roser skolelederen for at holde fast

Kredsformanden roser skolelederen for at holde fast

Skoleleder Jens Boddum fra Fjordskolen skal have et cadeau for sin håndtering af sagen, mener Mads Lund.

"I og med at de andre målinger, der er foretaget på skolen, ikke har påvist noget, kunne han have lænet sig tilbage. Men han er fortsat arbejdet og har også fundet penge til den aktuelle undersøgelse. Så vidt jeg har forstået, har skolen fået lavet den på egen regning. Det skal skolelederen have ros for", siger Mads Lund.

Powered by Labrador CMS