Mange lærere mangler også faglig sparring i arbejdet med inklusion. Graf fra rapporten.

Evaluering: Lærerne mangler støtte til inklusion

Når lærere og ledere selv skal vurdere, hvor godt inklusionen lykkedes, lander de gennemsnitligt på 3 på en skala fra 1-5. Det er det daglige arbejde med børnene i klassen og manglende støtte i undervisningen, der giver de største udfordringer ved inklusion. Det viser en ny rapport om inklusion i 20 kommuner.

Publiceret
Evalueringen ser også på kommunernes socioøkonomiske situation, som der er store forskelle i. Nogle kommuner har således større inklusionsudfordringer end andre.

DE 20 SAMARBEJDSKOMMUNER

Læringskonsulenter fra Undervisningsministeriets har over toansøgningsrunder indgået aftaler med 20 udvalgte kommuner om atunderstøtte deres arbejde med øget inklusion i dagtilbud, skoler ogfritidstilbud.  De 20 kommuner er Allerød, Bornholm,Brønderslev, Gribskov, Herlev, Kalundborg, Kerteminde, Langeland,Lolland, Middelfart, Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Slagelse, Sorø,Thisted, Vejle, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

To kommuner samarbejder på andre vilkår end de øvrige 18kommuner og indgår derfor ikke i den samlede evaluering. Cubion harforetaget fokusgruppeinterview med de to kommuner om dereserfaringer med læringskonsulenter.

I alt har godt 6.500 lærere, pædagoger, PPR-folk samt skole- ogdagtilbudsledere deltaget i undersøgelsen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er det daglige arbejde med børnene, som giver de største udfordringer i forhold til inklusion, både i dagtilbud og skoler, og der mangler støtte i til de ansatte i den daglige undervisning. Det viser evalueringsrapporten "Hvordan kommuner bedst lykkes med omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud" (se link til højre). Evalueringen er foretaget blandt 20 kommuner af konsulenthuset Cubion for Undervisningsministeriet.

"Inklusion er en stor og vigtig opgave, og derfor er det helt naturligt, at lærerne har brug for sparring. Den opgave skal læringskonsulenterne være med til at varetage, ligesom Undervisningsministeriet også har andre rådgivnings- og støttefunktioner til skolerne. Samtidig er det også vigtigt, at lærere og pædagoger får den fornødne uddannelse, og at skolerne udnytter de muligheder, der er i folkeskolereformen til andre og nye undervisningsformer, hvor der bliver større mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov," siger undervisningsminister Christine Antorini i en pressemeddelelse om evalueringen.

Inklusion: Tvivl om ministeriets måling

Større udfordringer i nogle kommuner end andre Rapporten er den første af tre tværkommunale evalueringsrapporter, der beskriver kommunernes arbejde med inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Formålet er at indsamle viden om, hvordan kommuner bedst lykkes med omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Rapporten er en såkaldt baseline-rapport og beskriver kommunernes status på inklusionsområdet ud fra de tilgængelige data i efteråret 2013. Rapporten skal fungere som sammenligningsgrundlag for den kommende midtvejsevaluering i 2014 og slutevalueringen i 2015 af kommunernes arbejde med inklusion.

På en skala fra 1 til 5 om inklusionen er succesfuld, vurderer de ansatte på skoleområdet at inklusionen ligger på 3. Dagtilbud og PPR vurderer at det går lidt bedre på deres områder. Konsulenthuset vil i de kommende rapporter undersøge, hvilke årsager til, der ligger til grund til, at vurderingerne fra dagtilbudsområdet og PPR er mere positive end vurderingerne fra skoleområdet.

Evalueringen ser også på kommunernes socioøkonomiske situation, som der er store forskelle i. Nogle kommuner har således større inklusionsudfordringer end andre.

Kommunernes samarbejde med det tidligere Inklusionsudvikling under Undervisningsministeriet - nu en del af læringskonsulentkorpset - er også blevet evalueret. Kommunerne er tilfredse med samarbejdet, men de vil også gerne i endnu højere grad bruge læringskonsulenternes viden og ekspertise.

Øget inklusion skal ske med små skridt

Læs mere

Læs rapporten her