DLF's kredse
0   10

Pensionistarbejde på tværs af tre kommuner

I Øhavets Lærerkreds får de pensionerede medlemmer fra Svendborg, Langeland og Ærø kommuner både foredrag, nytårskur, to dagsture og en årlig rejse til såvel indland som udland tilbudt via deres medlemskab af Lærerforeningen.

Musicalturen til Det Ny Teater i København for at se "Spillemand på en tagryg" blev slået op fredag, og allerede fire dage efter, da folkeskolen.dk/lærersenior er på besøg i Øhavets Lærerkreds, står 17 medlemmer på venteliste til turen med plads til 40 deltagere.

Så snakken går lystigt på kontoret. For skal de normale tilmeldingsregler ændres fra først-til-mølle-princippet til lodtrækning? Eller skal dem, der var med på sidste arrangement, rykkes bagest i køen? Eller skal de nuværende regler fortsætte? Det skal pensionistgruppen tale videre om.

KONTINGENT FOR PENSIONISTER  

Helt som for aktive medlemmer varierer kontingentet også for pensionisterne, alt efter hvilken kreds man tilhører.
Det centralt fastsatte kontingent til DLF er på 852 kroner. Selve kredskontingentet fastsætter den lokale kreds på deres generalforsamling.
Hos Øhavets Lærerkreds er det fastsat til 204 kroner, så pensionistmedlemmerne fra Svendborg, Langeland og Ærø kommuner betaler i alt 1.056 kroner om året.
Hidtil er medlemmer af fraktion 4 blevet kontingentfri, når de fyldte 75 år, men DLF's kongres har netop vedtaget, at fra 1. januar 2021 ophører 75-års-reglen, og pensionistmedlemmer bliver i stedet kontingentfri 12 år efter, de når pensionsalderen.

Turen er ét af syv arrangementer, som de pensionerede lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere i Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner får tilbudt i 2019/2020 via Øhavets Lærerkreds. Hvis de vel at mærke er medlem af DLF's fraktion 4.

Artiklen fortsætter under banneret

Normalt stor opbakning

Ud over musicalturen er der planlagt endagstur til Sprogø i oktober. Der er foredrag om øllets historie med tidligere brygmester Ditlev Jørgensen og om "det fynske sindelag" med tidligere biskop Kresten Drejergaard.
Derudover den årlige nytårskur på Hotel Christiansminde i Svendborg, en tredages tur til Hotel Frederiksdal med oplevelser, hygge og fagligt indhold. Og den vanlige udlandstur i efteråret - der i år bliver en studietur til Bruxelles arrangeret i samarbejdet med den socialdemokratiske EU-parlamentariker Christel Schaldemose.

Der er normalt stor opbakning fra medlemmerne, og er der lav tilslutning, udbydes kredsens arrangementer til pensionistmedlemmer fra de øvrige lærerkredse på Fyn.

Aktivitetsgruppe på ni medlemmer

De mange ture arrangeres af Aktivitetsgruppen - en gruppe hvor alle interesserede pensionerede medlemmer kan melde sig. Pt. tæller gruppen ni personer. To af dem er Kjeld Korsholm og Torben Møller Petersen.

Kjeld Korsholm blev i 2007 pensioneret fra lærerjobbet efter 35 år som lærer i Svendborg, og i 2012 blev han fuldt pensioneret i 2012, da han også stoppede sin deltidsstilling som leder af Færdselsskolen i Svendborg.

Torben Møller Petersen gik på pension i 2010 efter 24 år som formand for Øhavets Lærerkreds.

Kjeld Korsholm har været med i gruppen siden 2007. Torben Møller Petersen kom med et par år efter pensioneringen.

"Jeg blev lokket, og så vil jeg gerne bidrage til, at vi har nogle gode tilbud til pensionisterne", fortæller Torben Møller Petersen, der tillige er en af to repræsentanter fra Svendborg i Pensionistforum Fyn.

"Jeg kom ned på kredsen for at høre om en tur, de havde annonceret til Litauen, og så blev jeg hængende", fortæller Kjeld Korsholm.

Billigt og mange tilbud

Alle lærerforeningens kredse er forpligtet til at have kontakt til deres pensionerede medlemmer, men der er ingen krav til, hvordan den enkelte kreds griber det an - ej heller om de laver arrangementer for deres pensionerede medlemmer.

Hos Øhavets Lærerkreds har der siden 1993 været en aktivitetsgruppe for de pensionerede medlemmer, og kredsen har både mange arrangementer og et lavt kontingent for pensionisterne. Kredskontingentet ligger på 204 kroner.

"Det er billigt - til gengæld er der så egenbetaling på alle arrangementerne. Så det er svært at sammenligne kredsene", mener Kjeld Korsholm.

Hos Øhavets Lærerkreds skal de pensionerede medlemmer i år betale 50 kroner for foredragene. 225 kroner for nytårskur, 300 kroner for dagsturen til Sprogø - inklusive forplejning, og 625 kroner for musicalturen - inklusive mad, kørsel og teaterbillet. Tredagsturen til Frederiksdal koster omkring 2.000 kroner.

Rejserne varierer mellem lange ture med fly til 6.000-7.000 kroner og kortere ture i bus til 3.500-4.200 kroner, og til de ture er der næsten 100 procent egenbetaling.

Medlemstallet falder

Økonomien er dog strammet til de senere år. For stadigt færre medlemmer fortsætter som medlem af fraktion 4 efter pensioneringen. Så hvor der i 2013 var 55.000 kroner at lave arrangementer for i Øhavets Lærerkreds, er tallet faldet til 39.000 kroner i år.

"Der er så mange andre tilbud, fra Ældre Sagen, FDM, den lokale avisklub, og så tror jeg også, det hænger sammen med, at dem, der går på pension nu, er overenskomstansatte, så de har ingen interesse i DLF, fordi deres pension allerde er aftalt. Vi andres tjenestemandspension er jo stadig afhængig af foreningens generelle overenskomstforhandlinger", siger Torben Møller Petersen.

FRAKTION 4

Som pensioneret lærer bliver man automatisk medlem af Danmarks Lærerforenings fraktion 4, med mindre man aktivt melder sig ud.
Som medlem af fraktion 4 kan man få råd og vejledning, påvirke debat i holdninger i ens lokale kreds og på landsplan, blive valgt som kongresdelegeret, årsmødedeltager og deltage i arrangementer på lokalt,

Derudover får medlemmer af fraktion 4 blandt andet:

Fagbladet Folkeskolen.
Særpris på leje af DLF's sommerhuse og ferielejligheder.
Rabat på Signatur hotellerne.
Fem procent i rente på de første 50.000 kr. på en lønkonto i Lån & Spar Bank.
Medlemskab af Forbrugsforeningen.  

Fraktion 4 har pt. omkring 20.000 medlemmer.Pt. er der 352 medlemmer af fraktion 4 under Øhavets Lærerkreds. Kun 242 er betalende medlemmer, da 110 af medlemmerne er over 75 år og dermed kontingentfri.

Selvfølgelig er man medlem

Når de to selv fortsat er medlemmer, handler det blandt andet om fællesskab med andre pensionerede lærere. Ikke nødvendigvis fra deres egen skole eller kommune - men samme faggruppe.

"Og så kan vi i Aktivitetsgruppen give nogle virkelig gode tilbud til kredsens seniorer", mener Kjeld Korsholm.

"For mig handler det også om, at sådan er det bare. Selvfølgelig er man medlem af sin fagforening - også som pensionist", siger Torben Møller Petersen.

Skole fylder ikke ret meget 

Trods det faglige fællesskab fylder folkeskolen og skolepolitik ikke ret meget for de pensionerede medlemmer.

"Vi har besøgt skolemuseet i kælderen på Sinatur-hotellet i Nyborg, og for et par år siden var vi på Sild, hvor vi også besøgte den gamle skole, men generelt - nej, så er det ikke skole, der fylder i vores arrangementer", fortæller Kjeld Korsholm.

Ønsket fra nogle kanter om, at DLF i højere grad skal mobilisere de pensionerede medlemmer, vinder heller ikke gehør.

"Vi snakker stadig rigtig meget skole, når vi mødes, men det er svært for os pensionerede lærere at sætte sig ind i hverdagen i dag. Dermed er det også svært for eksempel at blande sig i den offentlige debat", mener Torben Møller Petersen.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Det faglige netværk Lærersenior er for lærere, som er pensioneret eller på vej dertil. I samarbejde med fraktion 4 - pensionisterne i Danmarks Lærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
560 andre er allerede tilmeldt