Forskning Pædagogik
0   36

Lærernes professionelle dømmekraft udfordrer skolens rammer

En styrkelse af lærernes professionelle dømmekraft er et af Undervisningsministeriets pejlemærker for en folkeskole med færre bindende mål. Men hvad er professionel dømmekraft? Og hvordan får lærerne mest muligt ud af den nye frihed? Folkeskolen spurgte ph.d. John Gulløv, som forsker i begrebet.

? Hvad er professionel dømmekraft?

! »Professionel dømmekraft er at tage stilling til dilemmaer, som overskrider og ikke kan løses inden for almindelig professionel dygtighed. Den professionelle dygtighed er at arbejde med kendte udfordringer og løse dem. Dømmekraft handler om at arbejde med det ukendte og komplicerede udfordringer og afveje forskellige løsninger«.

Artiklen fortsætter under banneret

? Hvorfor er der kommet fokus på lærernes professionelle dømmekraft nu?

! »Dels er det en reaktion på den intensiverede styring af folkeskolen, dels er det, fordi en rådgivningsgruppe for Fælles Mål i sommeren 2018 anbefalede Undervisningsministeriet at styrke den professionelle dømmekraft i forbindelse med en opgave om, hvordan man kunne styrke folkeskolen og lærernes kompetencer«.

? Hvorfor tror du, professionel dømmekraft kom op, i forbindelse med hvordan man kan styrke folkeskolen?

! »Jeg tror, at der er blevet lyttet til mange læreres oplevelse af, at de bliver amputeret i deres arbejde af styring og forpligtelser, og desuden har det vist sig, at der er udfordringer, som ikke bliver løst, og som udgør et stigende politisk problem. Det kan være omkring trivsel i skolen, det kan være forældresamarbejde og reaktioner på, at mange melder deres børn ud af folkeskolen og ind i privatskoler i stedet«.

? Hvordan kan det gavne lærerne, at Undervisningsministeriet skifter fokus fra styring til professionel dømmekraft?

! »Hvis dømmekraften bliver fulgt op af mere fleksible rammer for, hvad man kan gøre som lærer, og at man også politisk accepterer, at der ikke kun er én løsning, der passer på alle, men at der er forskellige løsninger, vil det hjælpe lærerne til at skabe bedre sammenhæng i deres indsatser«.

? Hvordan kan fokus på professionel dømmekraft udfordre lærerne?

! »Det kan blive en udfordring, hvis dømmekraft bliver et alibi for at stille den enkelte lærer til ansvar for ethvert problem, der affødes af styringen af skolen«.

? Tror du, politikerne er klar til at give den frihed, der skal til, hvis en styrkelse af lærernes professionelle dømmekraft skal blive en succes?

! »Politikerne er jo som altid splittede, og vi har det problem omkring folkeskoleforligene, at de er brede. Det betyder, at der er mange uforenelige hensyn blandt politikerne. Men der er nogle politikere, der begynder at være opmærksomme på, at man er gået for langt med styringen.

? Hvordan kan professionel dømmekraft erstatte den styring, som har præget skolen i mange år?

! »Professionel dømmekraft handler om at være opmærksom på de dilemmaer, som har været undertrykt i forskning om best practice og evidens. Det legitimerer, at lærerne søger løsninger, der ligger lidt uden for rammerne, og det kan medvirke til at udvikle både lærerarbejdet og rammerne for folkeskolen«.

? Er det nye fokus på lærernes professionelle dømmekraft godt eller skidt for skolen?

! »Det er rigtig godt, at der kommer fokus på det. Det er vigtigt, fordi det ikke kun handler om de politiske synspunkter og holdninger; det handler i høj grad også om at tackle de udfordringer og omstillinger, der hele tiden kommer af et samfund i forandring og bevægelse«.

? Kan du give et eksempel fra lærernes hverdag på, hvordan udøvelsen af professionel dømmekraft kan få konsekvenser?

! »Man ser jo, at lærere, som synes, de ser et alvorligt problem og ønsker at tage hånd om det, kan være nødt til at tilsidesætte andre forpligtelser. Eksempelvis hvis en lærer bruger meget tid på en bestemt elev og i kraft af den opmærksomhed kommer til at forsømme omsorg og disciplin for den resterende elevgruppe. Så kommer læreren i konflikt med skolens forventninger til formen og forældrenes forventninger til faglig punktlighed«.

BAG OM MANDEN

John Gulløv er uddannet antropolog og har skrevet en ph.d. om professionelles dømmekraft. Han har arbejdet som lærer i dansk som fremmedsprog, som fuldmægtig i Undervisningsministeriet og rektor på et pædagogseminarium. I dag er han chefkonsulent og seniorforsker ved forskningsenheden ved Københavns Professionshøjskole.

? Hvordan agerer man i det krydspres som lærer?

! »De mest erfarne lærere sikrer sig, at der er overensstemmelse mellem det, der er deres professionelle præferencer, og det, som omgivelserne forstår. Eksempelvis at de hele tiden involverer forældrene i nogle af deres prioriteringer, så forældrene ikke bagefter kommer og kritiserer dem. Problemet for især unge lærere er, at de ikke på forhånd kan sikre sig den opbakning til det, der er deres professionelle præferencer, og de bliver derfor kastebold mellem mange forskellige kritiske stemmer. Meget stærk styring fratager lærerne ansvaret for alle de ting, som de ikke er bestemt til at gøre ud fra styringen, mens dømmekraft potentielt åbner for et meget bredere ansvar. Og det bredere ansvar vil erfarne lærere være bedre til at bære, fordi de har styr på, hvad risici er. Det betyder ikke, at de er bedre til at løse alle problemer«.

? Hvordan undgår man, at fokus på professionel dømmekraft ender med at placere ansvaret for politikernes dispositioner på lærernes skuldre?

! »Det kræver et politisk samarbejde. Danmarks Lærerforening må være i dialog med politikerne for at forklare dem, hvorfor det er nødvendigt, at mangfoldigheden i lærerarbejdet tilgodeses under ansvar for de professionelle«.

? Lærere er ikke ens. Nogle er meget fokuserede på det sociale og andre på det faglige. Hvordan undgår man at individualisere ansvaret for den professionelle dømmekraft?

! »Man skal være opmærksom på, at man gennem generationer har struktureret undervisningen således, at lærerne arbejder individuelt i forhold til børnene. Dermed er det svært at lave en kollektiv arbejdsdeling, som tilgodeser forskellige læreres styrker. Man skal italesætte forskellige læreres dømmekraftpræferencer og udnytte, at de er til stede i et lærerkollegium. Man skal kunne have et sprog for forskelligheden og sikre, at der er en dialog på tværs i lærerkollegiet, så man ikke kun snakker med dem, man er enige med. Her er en opgave for ledelsen om at fremme de dialoger og give plads til dem«.

? Tror du, at ministeriets fokus på lærernes professionelle dømmekraft vil få betydning - eller er det blot en krusning på havets overflade?

! »Hvis det går let, så bliver det en fuser. Det bør give anledning til nogle vigtige diskussioner om forholdet mellem styring og autonomi i skolen. Og især om skolernes evne til at håndtere den variation, der er i befolkningen og i børnenes måde at forholde sig til den moderne verdens omskiftelighed på«.

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ