Arbejdstid
2   465

DLF: God ide at lade lærere varetage aktivitetstimer

Det er en rigtig god ide, hvis lærere står til rådighed for eleverne med lektiehjælp, rådgivning, motionsaktiviteter og andet ikke-undervisning, og det behøver de ingen forberedelsestid til, understreger Danmarks Lærerforening og kommer dermed folkeskolereformen i møde.

"Nu skal vi jo lige se reformen, som den kommer til at se ud", siger formand for Lærerforeningens overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen. "Men som vi har hørt det, taler man om nogle fleksible timer med for eksempel lektiecafe, leg, motion og bevægelse, og hvor lærerne kan stå til rådighed for eleverne, hvis de har brug for at snakke både om faglige og andre emner"

"Det er rigtig godt, hvis lærerne varetager den type opgaver og dermed møder eleverne i nogle andre sammenhænge og får nogle andre relationer, som man kan bringe ind i undervisningen. Og det kræver ifølge sagens natur ikke forberedelse, hvis man som lærer blot stiller sig til rådighed for for eksempel at hjælpe eleverne, når de skriver stil", understreger Gordon Ørskov.

Artiklen fortsætter under banneret

lovens krav til lærernes forberedelse

Skoleårets overordnede planlægning

1. Valg af emner og temaer ud fra fagenes og de obligatoriske emners trin- og
slutmål jf. folkeskolelovens §§ 5, 7 og 10 - link:

2. Overordnet planlægning af tværgående emner og problemstillinger, fag- og
temauger, afvikling af projektopgaver, lejrskole mv.

3. Overordnet vurdering af omfang af behov for undervisning i dansk som
andetsprog, jf. Folkeskolelovens § 5, stk. 7

4. Overordnet planlægning af inddragelse af fx ledelsen og øvrige
resursepersoner: skolepsykolog, tale-hørelærer samt AKT-, læse-,
matematikvejleder mv.

5. Samarbejde med klasse/årgangsteam, afdelingsteam og fagteam

6. Udarbejdelse af årsplaner

7. Overordnet planlægning af samarbejdet med forældrene, jf. folkeskolelovens
formålsparagraf mv.

Planlægning af konkrete undervisningsforløb

8. Fastlæggelse af mål for undervisningen i samarbejde med eleverne jf.
folkeskoleloven § 18, stk. 4

9. Vurdering af materiale- og metodevalg

10. Bestilling af materiale

11. Udarbejdelse af supplerende undervisningsmaterialer

12. Samarbejde og udvikling i forhold til bl.a. fagenes metoder og kontinuitet
i fagteam

13. Planlægning vedrørende aktiviteter ud af skolen, lejrskole, gæstelærere,
inddragelse af forældre ol.

14. Samarbejde med eleverne om arbejdsformer, metoder og stofvalg jf.
folkeskoleloven § 18, stk. 4

15. Inddrage resursepersoner m.h.p. undervisningsdifferentiering, jf.
folkeskolelovens § 18, stk. 1 og 2

16. Samarbejde med klasse/årgangsteam om undervisningens organisering og
tilrettelæggelse

17. Tilrettelægge holddannelse mv. jf. folkeskolelovens § 25, stk. 4 - 6

18. Udarbejde informationsskrivelser til forældrene.

Afviklingen af undervisningen

19. Vurdere undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og
stofudvælgelse i forhold til den enkelte elevs behov og forudsætninger jf.
folkeskolelovens § 18, stk. 1 og 2 - undervisningsdifferentiering

20. Forberede indholdet i den enkelte undervisningstime bl.a. på baggrund af
evalueringen af den foregående undervisning - undervisningsforløb

21. Tilrettelægge undervisningen i forhold til målene for den enkelte elev, jf.
§ 18, stk. 4

22. Vurdere og tilrettelægge særlige organisationsformer og
undervisningsmetoder i forhold til elever med særlige indlæringsvanskeligheder,
jf. inklusionsdagsordenen og folkeskolelovens § 3 a

23. Følge op på og tilrettelægge initiativer i relation til klassens sociale
relationer og den enkelte elevs trivsel.

Opfølgning på undervisningen

24. Løbende evaluering af elevernes udbytte undervisningen, herunder af elevens
tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til trin-
og slutmål, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 2

25. Regelmæssig orientering af forældrene vedrørende elevernes udbytte af
undervisningen folkeskolelovens § 13, stk. 1

26. Løbende kontakt med forældrene vedrørende elevernes sociale trivsel

27. Rette og vurdere lektier, opgaver og test

28. Udarbejde skriftlige elevplaner og uddannelsesplaner, jf. folkeskolelovens
§ 13 b

29. Vurdere og udarbejde karakterer og udtalelser, jf. folkeskoleloven § 5,
stk. 5 og 6

30. Fælles evaluering i klasse/årgangsteam

31. Opfølgning på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til skolens
ledelse, resursepersoner mv.

32. Udvikling af undervisningen i fagteamet.

Andre opgaver i relation til forberedelse og efterbehandling af undervisningen

33. Udarbejde indstilling til specialundervisning

34. Underretning til sociale myndigheder

35. Udtalelser indhentet af offentlige myndigheder - skilsmissesager mv.

36. Faglig ajourføring.

Han peger på, at der i forvejen er skoler, der for eksempel har motionsbånd først på dagen, hvor en lærer for eksempel løber en tur med nogle klasser. Der er skoler, der serverer morgenmad for eleverne, og der er skoler, der i det store frikvarter åbner hallen, så de elever, der har lyst kan dyrke forskellige sportsaktiviteter med et par lærere som igangsættere og hjælpere.

På det punkt imødekommer Lærerforeningen gladeligt ideerne i den kommende folkeskolereform, og det kan allerede i den eksisterende arbejstidsaftale aftales, som opgaver, lærerne skal udføre uden ekstra forberedelsestid. Derimod holder Lærerforening fast i, at folkeskoleloven stiller krav til lærernes forberedelse og efterbehandling af den egentlige undervisningstid i fagene:

"Det er lærerens pligt blandt andet at tilrettelægge undervisningen, som den enkelte elev får det maksimale udbytte, der skal skrives elevplaner og så videre. Men mere frikvarterslignende aktiviteter kræver ikke forberedelse", siger Gordon Ørskov Madsen.

Til venstre ses en opgørelse af de krav, som folkeskoleloven stiller til lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Det er DLF, der har opgjort de 36 punkter.

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ