Debat
5   9

Skolesammenlægningen i Vollsmose 2019-2022- Tidslinjecollage med kilder & op+ned i processen

Det skal godtnok blive superkvalitativt fedt engang for at retfærdiggøre al den mangel på demokratisk dialog og hårde indgriben i elevers studiemiljø, borgernes nære velfærd og de ansattes arbejdsmiljø, der er sket og jævnligt sker.

Forord 

I en tid med Corona er det konstante, demokratiske spørgsmål om, hvem der har definitionsretten til hvad, hvornår og hvorfor? - i samfundet, folkeskolen og verden som sådan, konstant nærværende. Også  i (tvangs)-ægteskabet mellem HCA & ABi under fusionsprocessen. 

Artiklen fortsætter under banneret

Hvem er den nye skole til for, når nu brugerne ikke er blevet særligt demokratisk behandlet under processen?

Mit gæt er, at dem der strategisk også er tænkt på, er de kommende skatteyderes børn, der om år ude i fremtiden, skal flytte ind i området og med deres jobs repræsentere den nærmest Orwell-Darwinske vision om en mere homogent samsat beboergruppe i forhold til etnicitet, uddannelse, job og straffeattest.

Men hele meningen med folkeskolen er nærmest trådt med fødder :

"Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal

Der har været (folke)styre i luknings-/sammenlægningsprocessen fra nogle få folkevalgte i Odense centreret omkring ledende socialdemokrater og rådkvinden, Susanne Crawley, som er gået i forlig omkring skolerne med deres ikke-parlamentariske grundlag, de borgerlige partier (V, K & DF).

Men en fællesskabets skole, som sammen med kærlighed og måske penge er livets stærkeste drivkraft, har de ikke lagt i støbeskeen. Indtil videre disrupter de tværtimod 2 skoler, der intet fejlede og som havde traditioner, faglighed, ro, tålmodighed, genkendelighed og rutiner. Uendeligt værdifuldt for børnene og deres familier.

Alt dette er skudt tilbage for bl.a. at forfølge evidensbaserede effektmål, som forvaltningen kan trække ud og analysere fra datavarehusene. 

Skolens vellykkethed i det nære afhænger som altid af personalets faglige og medmenneskelige ressourcer, selvom dette ikke altid føles specielt anerkendt af andre end BUFs forvaltning i det skjulte og familierne- midt i en tid, hvor eleverne udsættes for uro på hjemmefronten. En uro der vil vokse i årtiet, der er forude.

Skills har personalet på skolerne til al held for Odense Kommune mange af. Men.........ikke uendeligt. Den store frygt er udadreagerende børn, når de stresses og når vi bliver flere i klasserne. Det er i øvrigt stadig virkeligt underligt, at hvis karaktererne ikke var gode nok med færre i klasserne, hvordan det så skulle hjælpe at blive 20 %+ flere i klasserne, som der er lagt an til?

Åndsfrihed, ligeværd, demokrati, frihed, deltagelse, medansvar og rettigheder har været overvejende tilsidesat i vejen hertil. Dette er der mange eksempler på både mht. værdier, paragraffer og handlinger. 

"Det eneste alternativ til formynderiet er samtalens mulighed!" Villy Sørensen

Må der blive flere ligeværdige, oprigtige samtaler i Vollsmoseskole(n)/(erne) i fremtiden. Det kræver ro, tålmodighed, vilje og tillid at lykkes i pædagogiske processer med sårbare børn i et politisk påført identitetsstormvejr. Inshallah!

 

Tidslinje,dagbog over skolesammenlægningen i Vollsmose(2015-2022)

Indholdsfortegnelse :

Prolog/optakt- LLR-regeringen, PRJs motiver, ghettloven og dataindsamling...

0. 2015-2017 Prolog A? - LLR & PRJ har dårlige oplevelser med unge og kriminelle fra Vollsmose. Sidenhen er de hver især arkitekter i hhv. ghettolov + Den sidste Vollsmoseplan.

0.2018-19 Prolog B? Ghettoloven bliver til + indsamling af data i Vollsmose

 

H. C. Andersen Skolen varsles lukket til sommeren 2021

1. . 20/8-2019 Den sidste Vollsmoseplan- Tanken luftes 20/8-2019 og er "besluttet" af et flertal inden høring. Demokratiet har trange kår....

 

Kampen om H. C. Andersen Skolen

2. September 2019 til 29/4-2020 Folkelig modstand mod tanken og beslutningen.

 

Fusionsproces med eklatant mangel på demokratisk medindflydelse

3. 29/4- nu. Periode med hemmelige byggemøder og beslutninger uden medarbejderrepræsentanter eller skolebestyrelser. Fusionsproces primært for de ansatte. Mestendels i form af "onlinemøder". Siden 20/8-19 er der forsvundet 100+ elever fra HCA og snart en snes meget erfarne og dygtge fagprofessionelle, der tilsammen repræsenterer over 150 års erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge.

 

2 folkeskoler med selvstændige skolebestyrelser og selvstændig pædagogik topstyres til at være på samme matrikel uden nød i en Coronatid midt i et skoleår- og en afgangseksamensperiode!!

4. 1/2-2021 til 31/7-2021 : Abis 7-9. klasse, ca. 125 elever + lærere skal gå/være på H. C. Andersenskolen. Midt i en Coronatid. Fordi 1/3 af Abi renoveres (påbud fra arbejdstilsynet + smukkesering vedtaget 29/4-2020)

 

Alle Abielever går på den på sigt forkerte matrikel. Tidligere politiserede HCA-forårssfobørn er nu i 2. klasse på HCA matriklen. Men skolen har et nyt navn.

5. 1/8-31/12-2021Formelt set er en ny skole "født". 0-6. klasser fra Abi og HCA er på HCA. 7-9. klasse fra HCA+ABi er på Abi matriklen. 

 

Om Corona, de i EU-udbud funden bygherrer og andre faktorer vil... en, også fysisk ny skole bliver omsider til. Tidligst 2,5 år senere. 

6. 1/1-2022 I den ideelle verden er alle samlet på den tidligere Abildgårdskolen. Nu med nyt navn og robotskoleprofil. 

 

0. 2015-2017 Prolog A? - LLR & PRJ har dårlige oplevelser med unge og kriminelle fra Vollsmose

Venstreformand, LLR er i Vollsmose, da unge kaster med Molotovcocktails efter polititet. Heriblandt elever fra Vollsmoseskolerne. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/molotov-cocktail-lokker-loekke-til-vollsmose

Statsminister, LLR, møder uden at vide det en Black Army-leder :

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/video-uvidende-loekke-trykker-haand-med-bandeleder-i-vollsmose

Borgmester, PRJ, har dårlig oplevelser med bander

https://www.berlingske.dk/politik/borgmester-passet-op-af-bande-efter-moede-med-tv-2

LLR er den mest magtfulde person i DK i forhold til Ghettolovens tilblivelse. I dag når de første mennesker smides ud af deres lejligheder, er lovens faderfigur

på skatteyderbetalt badeferie i Karibien.

https://piopio.dk/lars-loekke-venstre-har-ikke-laengere-brug-mig

og den ledende figur i Vollsmoseplanen, borgmester PRJ har mistet anseelse op til næste års kommunalvalg og er ikke nødvendigvis i spidsen i 2020erne for alle de processer, han har været hovedmanden bag i Odense :

https://www.tv2fyn.dk/odense/smaek-til-rahbaek-juel-saadan-ville-odense-stemme-hvis-der-var-valg-i-dag

 

0.2018-19, Prolog B- Ghettoloven bliver til + indsamling af data i Vollsmose

9/5-2018 : Et bredt forlig i folketinget lancerer ghettolovgivningen. De nye initiativer målrettes ghettoområder, der er plaget af hård kriminalitet og utryghed, og hvor der er massive udfordringer med arbejdsløshed, sociale problemer og en høj andel af beboere fra ikkevestlige lande.

"Det er vigtigt for demokratiet, at vi tager et ansvar, hvis grupper sætter sig uden for samfundet og bekæmper de principper, det bygger på. Vi skal gøre op med parallelsamfund, og derfor er det meget positivt, at der er så bred opbakning i Folketinget til den nye og mere kontante kurs", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Personligt kan det være meget svært at se det demokratiske i at landets fattigste og mindst uddannede skal holde for, for at Kaares kolde kolonner(Ole Birk Olesens efterfølger/ Citat Brian Dybro i anden sammenhæng) stemmer i forhold til ghettolisten. 

https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/bred-aftale-om-opgoer-med-parallelsamfund/

FN er ikke begejstret, Odense Kommune er til gengældt begejstret for FN. Og deres 17 verdens mål. Endda så meget at der er et politisk udvalg desangående. Men FNs kritik angående diskrimination tages ikke rigtig ind.

https://www.information.dk/debat/2019/12/fn-dumper-ghettopakken-fordi-diskriminerer-vestlige-borgere?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR2xaRqBFJfcwRG3ViFl980KxrlI4cNnBNLecXMDWSVjElBCLxfohzAYmkM

Sidenhen føres der retsager om bl.a. ghettokriteriet mht, ikke-vestlig baggrund.

https://www.information.dk/indland/2020/11/dag-afgoer-retten-ghettoloven-foerer-etnisk-forskelsbehandling?fbclid=IwAR0L9if9nzFFPy7NzWXc0wTQJFzbFFjr1zCuBQfcDdjQdetY6SUuKBow_Uo

Juraprofessor ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, siger i juni 2020 i et interview med det renommerede tyske nyhedsmagasin, DER SPIEGEL :

"EU-retten siger krystalklart, at man ikke må diskriminere mennesker pga. deres etniske baggrund. At tvinge mennesker til at flytte pga. deres "ikke-vestlige" baggrund er et klart brud på EU-retten.

Hvordan dette ghettoudspil overhovedet nåede ind i det danske folketing for et par år siden, er mig en gåde? Enhver juridisk afdeling burde have stoppet udspillet længe inden en debat pga. dets grundlæggende ulovlighed!"

https://www.spiegel.de/politik/ausland/daenemark-will-migranten-zwangsumsiedeln-der-getto-plan-a-00000000-0002-0001-0000-000172071843?fbclid=IwAR0iI2MtmYblCQu0OQ4PiVIp0nfcSOTM2za9Gg_p2wl8RZKHW94wh4AOltA

2018-19 : Det politiske niveau og forvaltningen holder spredte workshops og indsamler data i Vollsmose hos bl.a. skræmte ansatte, der giver svar efter bedste evne med en underliggende følelse af at skulle sælge sig selv for at bevare sit job. På HCA arbejdes der nødtvungent med branding. På en skole der skal løse en samfundsopgave for borgerne!!!

Dataindsamlingen munder ud i skoledelen af den sidste Vollsmoseplan. På de 27 børne- & ungeudvalgsmøder siden har skolerne i Vollsmose været på dagsorden over 80% af gangene. I mange af bilagene tydeliggør forvaltningen at uden yderligere finansiering end de bestående budgettildelinger, indfries målsætningerne på elevernes vegne ikke nødvendigvis.

Rygterne vil vide at BUF Århusinspireret gik efter busning af DSAeleverne rundt i byen og at de 2 skoler var fredet. I sidste øjeblik røg lukningen af H. C. Andersen Skolen op af papirkurven på Crawleys foranledning som et kompromis. Så ville bydelen trods alt have en folkeskole. Investorerne har vist også påpeget, at det kan blive svært at tiltrække familier med penge til bydelen, hvis ikke der er noget skoletilbud.

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/born-og-ungeudvalget?agendauid=3947bdab-a593-47dd-a8c1-a976bafcf993&presentationuid=310b5e28-831f-4cec-93ee-91a9ad66eb77

 

1. 20/8-2019 Den sidste Vollsmoseplan- skolerne fredes ikke! 

Tanken luftes og er "besluttet" af et flertal inden høring og lanceres i medierne den 20/8-2019. Demokratiet har trange kår....ingen af skolernes organer, ledere eller brugere har fået noget at vide på forhånd!

20/8-2019 : Socialdemokratiets viceborgmester og lærer, Tim Vermund og den selvtitulerede RådkvindeforALLEBØRN#, rådmand Susanne Ursula Crawley Larsen, går i medierne og melder den 1/30 af den sidste Vollsmoseplan ud der vedrører børn i Vollsmoses skolegang. De påbegynder at sælge ideen om at proppe ca. 700+- børn af overvejende ikke-vestlig herkomst sammen på 1 slidt folkeskole fremmer integrationen. 

https://www.tv2fyn.dk/odense/radmand-vil-lukke-vollsmose-skole-750-elever-skal-samles-pa-en-adresse

Påstande pro er desuden

*Faldende børnetal  -Børnetallet falder først med 100+ elever i perioden EFTER denne udmelding- elevflugten man påstår at ville imødegå, starter med udmeldingen! (se vedhæftede statistisk på side 32 og på perioden 2013-18. Der er elevtalsfremgang. 

*Det er for dyrt for Odense med 2 skoler i bydelen - I andre dele af byen ligger mange, små skoler et stenkast fra hinanden!

*Nemmere at samle kræfter på en skole! -Iflg. en undersøgelse fra Syddansk Universitet tager det minimum 4 år før man ser frugterne af skolefusioner- på hvilket demokratisk grundlag retfærdiggør man en sådan beslutning på forældre og elevers vegne der får dårligere kvalitet i den mellemliggende periode?

*100vis af ideer hvordan man kan gøre det bedre har rådkvinden. Problemet er bare at hun ikke er pædagogisk fagprofessionel og dermed ikke har nok faglig ekspertise og at alle de ideer hun siger hun har på nær en social-pædagogisk leder af titel og robotteknologi bliver gennemført på de 2 skoler i forvejen samt de er aldeles ufinansierede. Sidenhen kommer der løfter om fastfrysning af budgetter på forskellige tidspunkter. I perioden har det svunget sig ned fra 60+ millioner til ca. 50 millioner i takt med personale- og elevflugten. Intet konkret løfte er budgetteret endnu.

*For dårlige karakterer- H. C. Andersen Skolen endte med at få udbetalt 1,3 millioner kr. for karakterfremgangen fra 2018 til 2019. Usandsynlig dårlig timing for denne påstand fra Crawley. Historisk set havde begge skoler lagt vægt på, at alle elever går til eksamen. Som UVM forlanger. Det er nemlig en svær klods om benet ikke at fuldføre folkeskolen bl.a. grundet skiftet fra prøver til eksamener i LLR-regeringstiden. Udover at megen forskning og statistik påviser LLRs stunt som ufrugtbart pres på skoler og de involverede- skyldtes karaktererne almindeligt godt pædagogisk håndværk fra de pågældende fagprofessionelle og en indsats fra eleverne. Intet hokus-pokus. Samt kollegialt fokus på 3 lærer-ordning i dansk og matematik på 2 klasser ad gangen.

Underliggende i sproget jf. Derridas tanker om anderledeshed, gæstfrihed & tolerance :

https://www.folkeskolen.dk/1859780/skolesammenlaegning-affoedt-af-os--dem-taenkningen-i-ghettolovgivningen?fbclid=IwAR09KVgGybeCQyB7F9JqH1onLeqb38ls8GIZ8fFLW0_YSFFuC6qX17WBYV4

er der fra politisk side af slået en tone an, der kritiserer at HCA og Abis forældre, ansatte og elever, ikke gør det godt nok. Underbevidst skrækkeligt nok mest rettet mod de ikke-vestlige borgere eller rettere måske de vælgere, der nemt ikke bryder sig om disse ikke-vestlige mennesker. De er jo iflg. fordommene tit skyld i meget og Vollsmose forbindes jo primært med social kontrol, bander og bliver gerne stigmatiseret. Også fra borgmesteren, idet alle bydele kan sove roligt mht. at have givet det foretrukne lokale forsamlingshus, folkeskolen, også i fremtiden. Undtagen dem i Vollsmose. Man kan altid få skylden for ikke at være dansk nok,hvis det kan signalere politisk handlekraft.

https://fyens.dk/artikel/rahb%C3%A6k-juel-vil-give-garanti-der-bliver-ikke-lukket-nogen-folkeskoler

Susanne Crawley møder HCAs skolebestyrelse og forefinder ingen genklang for hendes planer. Hun siger direkte til SB på HCA :

"At såfremt lukningen bliver en realitet, så vil hun arbejde for (ikke garantere) at søskende får plads på samme skole i byen.  Desuden at enten måtte man kæmpe for skolen og vinde eller give op og arrangere sig bedst muligt i processen. ​​​​​​​Enten må man indordne sig eller også må man kæmpe det bedste man kan!"

 

På spørgsmålet fra skolebestyrelsen om ikke en lukning af H. C. Andersen Skolen blev dyrere for samfundet på sigt, sagde hun på Margrethe Vestagerskvis :

"At sådan var det jo- når man investerede i en bedre fremtid, traf man et valg-ligesom forældre træffer valg om at passe så godt som muligt på deres børn!"

 

2. September 2019 til 29/4-2020

Folkelig modstand mod tanken og beslutningen.

September 2019Afdøde direktør, Poul Anthoniussen, møder HCAs personale og slår fast (en høring har ikke engang fundet sted, forslaget er ikke blevet politisk færdigbehandlet i udvalg og byråd!!!), at HCA lukker på sigt- det er helt sikkert.

Vollsmoses borgere er iflg. ham bare ikke rigtig med på bussen i samfundet. De har dårligere tænder, dårligere uddannelse, er mere kriminelle, læser dårligere etc. Dialogen med direktøren er under seancen ham mod et med ham uenigt fagprofessionelt personale. Han lytter ikke til indvendingerne. HCAs personale sender et pædagogisk bekymret brev til samtlige byrådsmedlemmer. (se vedhæftede). Poul A. gentager præcis de samme sætninger om Vollsmoses borgere på et møde med Odense Lærerforenings folkevalgte, incl. UT i november 2019 på Ørbækvej.

Oktober 2019-19/2-2020 : 

Lukningen af H.C. Andersen Skolen sættes i høring. På alle 6 efterfølgende byrådsmøder tropper for det meste mellem 60-100 forældre, elever, ansatte og civile op i tæt på frostgrader og markerer deres uenighed.

DR, P4, TV2, Odense ser rødt, folkeskolen.dk, Vollsmoseavisen og Fyens.dk dækker løbende. Enhedslistens, Alternativets og SFs byrådsmedlem(mer) + SF-Odenses formand og forældrerepræsentanter holder taler flere gange og der synges og danses mod forslaget. 

I vinteren 2019 skriver en kollega flg. meget likede opslag :

Jeg har bevidst undladt at kommentere på min skoles mulige lukning - et direkte resultat af ghettoplanen. Vollsmose er et udskældt område på mange måder, men det er også et område bestående af mennesker som du og jeg. Mennesker som ønsker det bedste for deres børn, nogle som har ofret alt og fundet den lange vej til et fjernt land med fremmed kultur og mærkelige skikke, mens andre har været her i generationer og som forsøger at få fodfæste i det politiske klima, som blot ønsker dem bort.

Midt i det står børnene. Børn som er præcis som dine og mine. Børn som ønsker opmærksomhed, kærlighed, frihed til at være dem selv og retten til et værdigt børneliv. Når jeg ser på mine elever, mine unger (som jeg kalder dem), så ser jeg dem ikke som en del af et parallelsamfund, men som en del af mit samfund, en del af min verden. Når jeg underviser dem, handler det i høj grad om at uddanne og danne dem til mennesker, som kan indgå i dette samfund, uanset hvilke forudsætninger de har med hjemmefra. Når det er sagt, så er min opgave som lærer måske endda helt anderledes end mine tidligere medstuderendes rundt omkring i landet, fordi denne elevgruppe samtidig lever i en såkaldt ghetto. Tallene fortæller jo, at der er nogle massive problemer tilstede i et område, der kategoriseres som en ghetto - og rigtig nok, det er der bestemt. Vi er ikke ubekendt med denne del af børnenes liv, for vi ser dem hver dag, men det er også derfor vi er eksperterne. Det er derfor, vi ved hvilken betydning, det har for børnene at deres hjem, deres trygge base, rives ned, at deres skole, der hvor de også har nære voksne og tryghed, mennesker som laver skole fordi vi VIL dem, lige præcis disse børn.

Jeg ved at mine unger er vigtige for fremtidens samfund, så hvorfor viser politikerne ikke tiltro til at jeg og mine kollegaer og fantastiske ledere rent faktisk ved hvad vi snakker om når vi siger, at lukke H.C. Andersen Skolen vil være katastrofal for vores allesammens børn, unger eller elever.. kald dem hvad du vil, men de er vores!

Som der så smukt stod i forordet på den bog, jeg lånte af min leder : Du har valgt et arbejde, hvor du er med til at skabe reelle værdier for andre mennesker - du er på en arbejdsplads, der hverken snyder med miljøhensyn eller glemmer sit samfundsansvar. Du er et helt menneske! Covey, Stephen R., 2005

Så til mine elever, forældre, kollegaer og ledere- uanset hvordan denne kamp ender så ved vi, hvem vi er og hvad vi kæmper for i dette samfund, og det vil vi blive ved med at gøre ufortrødent.

Falihosformand & tidligere HCAlærer, Dennis Hornhave Jacobsen, bidrager også i debatten om sin gamle arbejdsplads :

For mig har idag været en lidt special dag.

Først på eftermiddagen var jeg for et moment tilbage som lærer på min gamle arbejdsplads H.C. Andersen Skolen. I en time var jeg inviteret til at fortælle nysgerrige børn fra 4. og 5.klasse om Knud den Hellige - diskutere med dem, hvad en helt er, og om Knud levede op til kriterierne. Det var ærlige og nysgerrige børn, der, lige som alle andre børn, har behov for ro, genkendelighed og troværdige voksne. Problemet er bare at for HCAs skolebørn er ikke tale om nice-to-have, men absolut need-to-have.

Her sidst på eftermiddagen har jeg så deltaget i endnu en demonstration mod lukning af selv samme skole, fordi det ser ud til, at et flertal i Odense byråd vil lukke skolen hen over hovedet på børn, forældre, og pædagogisk personale!

 Endvidere er der en "duel" i Stiften, hvor finansiering efterlyses :

https://fyens.dk/artikel/for%C3%A6ldre-og-medarbejdere-i-opr%C3%B8r-vi-finder-os-ikke-i-de-bare-lukker-vores-skole

Susanne Crawley har i et interview ikke har mange ideer angående børnenes mange skift og skærer igennem, at man ikke kommer til at tale sig til rette om beslutningen! Mærkeligt argument by the way. 

https://fyens.dk/artikel/crawley-om-vollsmose-skoler-det-er-nok-ikke-en-beslutning-vi-kommer-til-at-tale-os-til-rette-om

I det nye år, i januar 2020, lancerer BUF deres plan for bydelen i Visionen : "Alle børn skal med!" (se vedhæftede).

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/born-og-ungeudvalget?agendauid=9826a0c8-fea8-4c4a-a146-0b3cb5bc9654&presentationuid=29dec894-0474-47ff-87b7-ed42ac18392c

ABIs svar- Abis MED-udvalg og skolebestyrelse ser positivt på ideen om at samle kræfterne. De anfører tydeligt prisen på den skole, der skal have mulighed for at lykkes med opgaven i Vollsmose med de bl.a. socioøkonomiske, sproglige og pædagogiske udfordringer-

Max. 20 lektioner pr. lærer, 2 lærere i dansk og matematik, pædagoger på alle årgange. 

HCAs svar- HCAs MED-udvalg og Skolebestyrelse ser udelukkende kritisk på processen for de udsatte børn og giver udtryk for, at de fortsat ønsker, at deres børns skolegang skal være på H.C. Andersen Skolen

*De er bekymrede for, at flere elever kommer til at opleve flere skoleskift, hvilket ikke er til gavn for elevernes læring og trivsel

*De er bekymret for, hvad der skal ske med elevernes 'kendte voksne'

*SB oplever ikke, at de har været inddraget i forslaget om at sammenlægge de to skoler

*MED-udvalget bakker ikke op om sammenlægningen af de to skoler, og giver udtryk for, at de er uforstående over for at tilføje flere forandringer oven i de allerede planlagte forandringer i Vollsmose, der kan få negative konsekvenser for en i forvejen udsat gruppe af børn og unge

*Det opleves ikke, at der er nogle gode argumenter for at sammenlægge de to skoler, og man har i forlængelse heraf fremsendt en konceptbeskrivelse for en 'ny' profilskole på H.C. Andersen Skolen, ligesom skolens værdi- og arbejdsgrundlag også er vedlagt. (se vedhæftede) 

Den 19/2-2020 træffer byrådet beslutningen om at forårs-SFO-børn skal omlægge start fra HCA til Abi.

Hovedargumentet er for at spare dem for et skift. Alle "genbrugte" pædagogiske ideer er ufinansierede. Derfor er de borgerlige ikke for en skolelukning endnu.

https://www.folkeskolen.dk/1712244/skal-vores-skole-lukke

Forældrene får i øvrigt breve fra forvaltningen inden, der er truffet en politisk beslutning. Mange af dem er rasende. Siden hen kommer de samme forårs-SFO børn til at imøde se flg. rutsjetur i forhold til skolegang :

*Foråret 2020 : Ufrivillig start på ABI i stedet for HCA

*Sommer 2021 : Start i 2. klasse i HCA bygningen pga. Abis renovering. 

*Januar 2022 : Om byggeriet mod almindelig fornuft ikke bliver forsinket tilbage på Abi på nu efter planen 1 skole.

*Sidenhen potentiel udflytning til genhusning udenfor Vollsmose

*Tilbage til Vollsmose?

 

SF, Å & Ø stemte imod flytningen af forårs-SFO-børnene d. 19/2-2020

https://www.folkeskolen.dk/1712244/skal-vores-skole-lukke

og imod lukningen af H. C. Andersen Skolen pr. 31/7-2021 d. 29/4-2020.

https://www.folkeskolen.dk/1841814/omdiskuteret-lukning-vedtaget-byraad-laegger-to-vollsmose-skoler-sammen

Venstre, DF, Socialdemokratiet og Konservative stemte begge gange for. 

Enhedslistens, Reza Javid, holdt denne tale den 29/4-2020 på det virtuelle byrådsmøde : 

Siger et og gør noget andet!

Selvmodsigelse

Der er mange gode argumenter imod denne beslutning. De kom frem på et tidligere byrådmøde og nævnt igen i dag af SF og Alternativet. Centralt for argumenterne er hensynet til de børn, det går ud over. Begge skolebestyrelser og MED-udvalget på H.C. Andersen Skolen er bekymrede og kede af det i deres høringssvar. Denne bekymring og ked-af-det-hed deler vi i Enhedslisten.

Jeg vælger en vinkel i dag, som denne beslutning efter Enhedslistens mening er udtryk for, nemlig selvmodsigelse: Man siger noget og gør noget andet.

Der er mange selvmodsigelser i beslutningsgrundlaget:

Jeg vælger at fremhæve 4 eksempler:

1) Vi skal ikke have mange med anden baggrund samlet samme sted. ”Vi ønsker mere blandede boligområder og skoledistrikter.” Det er ikke mig, der siger det. Det er socialdemokratiets boligminister Kaare Dybvad. Daværende skoleordfører for DF siger: Jeg forventer, at det (ghettoplaner) vil føre til en ændret elevsammensætning på skolerne. Undervisningsordfører Brigitte Klintskov (K) mener, at blandede skoledistrikter vil være et skridt i den rigtige retning. Inger Støjberg fra Venstre siger: vi skal indføre kvoter på, hvor mange elever med udenlandsk baggrund, der må være på skolerne.

Det siger jeres partier. Hvad gør I nu? Blander I børnene? Ændrer I elevsammensætningen? Laver I blandede skoledistrikter? Nej, tvært i mod. I samler alle Vollsmoses børn i en og samme skole. Ja, man siger noget og så gør man noget andet.

2) Vi skal ikke røre ved skoledistrikterne eller lukke skoler i Odense. Det skaber utryghed hos forældre og børn. Det siger I, og det er I enige om. Men når det gælder Vollsmose, så gør I det bare, som om I har et andet syn på menneskene og børnene her fordi de bor i et område, som I med jeres ghettoplan har stigmatiseret som værende ghetto. Her river I bare boliger ned og lukker skoler. I lukker H.C Andersen Skolen og ændrer skoledistrikterne i Vollsmose. Ja, man siger et og gør noget andet.

3) I siger, at I vil styrke folkeskolen og er i mod visse friskoler. Det skriver I i jeres Vollsmoseaftale. Hvad gør I nu? Denne beslutning medfører, at flere forældre i Vollsmose vælger en anden skole for deres børn, hvis de har mulighed for det. Det svækker folkeskolen i området. Man siger noget, men man gør noget andet.

4) Vi skal ikke tage ufinansierede beslutninger. Hvis man kommer med forslag, så skal man have fanatiseringen på plads. Det hører vi så tit, I siger. Hvad gør I nu? I beslutter det her uden, at de over 56 mio. til finansiering af ombygning af Abilgårdskolen er på plads. I taler om tolærerordning, en socialfaglig leder og flere pædagoger og en hel masse andre fine visioner, men hvor er finansieringen? Hvor er pengene? Ikke fundet. Ja, I siger noget men I gør I noget andet.

Og så til sidst: I siger, at denne skolelukning er besluttet for børnenes skyld. I siger, at det er for børnenes skyld I gør det her. Det er en ny start for børnene, siger I med sikkerhed i stemmen. I har et mål, som I mener helliger midlet. Vi håber selvfølgelig, at I får ret og at det hele bliver så godt så godt om et par år. Derfor vil jeg bede den radikale Rådkvinde, som er hovedansvarlig for denne beslutning garantere, at vi om to år har en skole i Vollsmose, som har markant bedre trivsel, bedre faglige resultater og bedre integration. Denne garanti er det mindste, I kan give de børn, forældre og medarbejdere på H.C. Andersen skolen, som uge efter uge stod her foran Rådhuset på Flakhaven og på bedste demokratisk vis bad jer om at lade være med at lukke deres skole. Det er det mindste I kan give dem.

Vil Rådkvinden og I kære byrådsmedlemmer, som stemmer for denne skolelukning love os det i dag? Vil I?

En Odenseborger havde denne kommentar til Reza Javid for hans indsats for børnene (identitet er UT bekendt) :

"Fantastisk godt sagt, Reza. Du rammer virkelig hovedet på sømmet for alle partier og ikke mindst Susanne Crawley. Særligt dine betragtninger om, at disse partier med den ene hånd vil brede familier af anden etnisk herkomst ud i byen omkring boliger, og med den anden så sammenlægger man to skoler, hvor der vil gå mange børn af anden etnisk herkomst. Det udstiller i den grad partierne og ikke mindst Susanne Crawley på det skamligste. Jeg kan kun rose din indsats Reza. Du arbejder med hjertet. Det gør kun meget få i byrådet. Det må være meget hårdt for dig at se, at man rent faktisk skader disse børn. Jeg håber meget, at næste kommunevalg vil sætte en stopper for nogle af byrådsmedlemmernes politiske virke. Det kan vi som by og borgere på ingen måde være bekendt andet. Vi skal som borgere kunne se disse børn i øjnene, mens de vokser op og føle, at vi gjorde noget. Du gjorde, hvad du kunne, Reza. Tak for din store indsats for børn af anden etnisk herkomst i området. Det har jeg den dybeste respekt for.!"

Dagen efter byrådsmødet stopper H. C. Anderskolens leder, Anna Vadgaard. Søndervangskolens leder & Red Barnet i Århus-formand, Rani Hørlyck, skriver senere flg. om hendes betydning :

"Den bedste, dygtigste, (k)ærlige og mest cool kvinde fik HCA i spidsen. Du har sat nogle af de mest dybe, vigtige aftryk i skolelederverden. TAK for det!"

Anna Vadgaard har i sin karriere på H. C. Andersen Skolen magtet den kunst at skabe et fællesskab, hvor alle havde en stemme og følte sig hørt- både elever, fleksjobber, fast- og løst ansatte. Parret med et enormt vid og en stor omsorg skabte hun sammen med især et dusin garvede damer et flagskib af en skole, som byrådet helt uden nød ender med at aflive.

 

3. 29/4- nu. Periode med mange hemmelige byggemøder og en del beslutninger uden medarbejderrepræsentanter eller skolebestyrelsesrepræsentanter. Fusionsproces mestendels i form af "onlinemøder". Alle gør det så godt de kan under Coronavilkår. Men det er svært at blive fælles, digitalt i en topstyret proces.

https://www.folkeskolen.dk/1841814/omdiskuteret-lukning-vedtaget-byraad-laegger-to-vollsmose-skoler-sammen

Abildgårdskolens ledelse samt en enkelt HCAleder stadfæstes som kommende ledelse for den nye skole. Skolebestyrelsen høres i øvrigt ikke ad desangående. De 4 ledere har over 100 års erfaring i Vollsmoseskolerne.

"Forvaltningen har valgt nedenstående ledelsesstruktur for den nye skole i Vollsmose: (anno juni 2020)!"

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/born-og-ungeudvalget?agendauid=f80d50d7-b64c-4b6c-a7b0-1b16353eecfa&presentationuid=ce005da3-3a72-4ada-9b94-a9bdbb6600d0

Der har været reelt set max. 3 fysiske dage med medarbejderne i skrivende stund. Navneprocessen er det eneste eleverne har haft- endda begge skolers enkelte klasser helt for sig pga. Corona. Intet fællesskab.  Den er endda den mest demokratiske del af processen, der har været og selv den del blev stoppet i et par uger, fordi politikerne ville have robot ind i elevernes eget navn. Det blev afværget. Heldigvis. 

https://www.tv2fyn.dk/odense/odense-skole-skal-have-nyt-navn-her-er-de-fire-forslag

Coronakrisen fylder enormt. Ugentligt er der hjemsendte elever eller klasser. Abildgårdskolen har været lukket siden d. 20/11-2020.

https://www.odense.dk/presse/nyheder/nyheder-2020/covid-19-coronasmitte-lukker-abildgaardskolen-%E2%80%93-testbiler-er-paa-vej-til-familierne

Heldigvis er det snart ferie. Sommerferien 2020 synes som en evighed væk.

 

4. 1/2-2021 til 31/7-2021 : Abis 7-9. klasse, ca. 125 elever + lærere skal gå/være på H. C. Andersenskolen.

Midt i en Coronatid. Fordi 1/3 af Abi renoveres (påbud fra arbejdstilsynet + smukkesering vedtaget 29/4-2020). Både Abis og HCAs 9. klasser får ikke lov at fuldføre deres folkeskoletid på deres gamle, oprindelige folkeskole. Byggetidsplanen står så at sige over ca. 100 elever afslutning på deres fællesskabsidentitets-fundament og afgangsprøveresultater for BKF, som styrer byggeriet.

 

5. 1/8-31/12-2021Formelt set er en ny skole "født". 0-6. klasser fra Abi og HCA er på HCA. 7-9. klasse fra HCA+ABi er på Abi matriklen. 

Alle Abildgårdelever ender med at have rundet HCAmatriklen i 1/2 år i omdannelsen. I skoleåret 2020/21 blandes uden nød i Coronakrisen 33 % af Abiselever og personale med HCAs på HCAs matrikel.

Sundhed.dk siger flg. om hvad flytning gør ved børn generelt :

At forlade venner, skole og et kendt miljø kan medføre, at børn kan opleve det at flytte som både skræmmende og trist. Derfor er det vigtigt, at du som forælder hjælper dit barn med at se de positive sider af flytningen. Og at du gør det lettere for barnet at blive tryg i sit nye nærmiljø. 

Hvordan et barn oplever en flytning, kommer an på personlighed og alder. Små børn håndterer flytning meget bedre end større børn.

Selv for voksne vil det at skulle flytte ofte vække mange og store følelser. Selvom du er så heldig at flytte til noget bedre - for eksempel til et større hus eller til en mere behagelig beliggenhed - vil der sandsynligvis alligevel være ting, steder og mennesker, som du kommer til at savne. Hvis grunden til, at du flytter, er livskriser som tab af job, skilsmisse, dødsfald, sygdom eller lignende, vil følelsen af tab og sorg være mere udtalt. Både  forældre og børn er stressede i en flyttesituation.

Fik jeg nævnt at rådkvindenforallebørn# i Odense i øvrigt er læge?

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/om-boern/boerns-udvikling/boern-og-flytning/

Mht. om det er fornuftigt at blande 2 skoler midt i et skoleår : I efteråret 2017 havnede Abi + HCA ved et tilfælde på samme hotel i Berlin på en lejrskole. Ledelsen på de 2 skoler fandt først ud af det i sidste øjeblik og gjorde alt hvad de kunne for at undgå det. Af økonomiske årsager forblev det ved at begge skolers ungeskoler boede på samme hotel. Det tyske hotel havde nok foretrukket, hvis vi havde været på hvert vores hotel. Sundhedsstyrelsen har i øvrigt disse Coronaanbefalinger i tider, hvor alle andre i Dk og verden bedes mindske sociale kontakter :

Bliv hjemme, vask hænder og hold afstand!

Rundt omkring i Danmark er der dagligt artikler om, hvor pressede skoler er pga. de manglende Coronahensyn i danske folkeskoler. For lidt plads til at kunne holde afstand, for lidt rengøring, elever fyldte med hormoner og lærere der stadig arbejder under lov 409 skoleåret ud.... gad vide om man på disse skoler ville orke en fusion, der nærmest kun er sporadisk og digital oveni. (det skal siges at Abikollegaer utvivlsomter erdygtige og dejlige mennesker- det er ikke det er problemet)

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/det-gaelder-stadig-bliv-hjemme-vask-haender-og-hold-afstand

Og lægerådkvinden, Susanne Crawley, svarer den 21. november 2020 på facebook på en henvendelse vedr. fusion og Coronabekymringer (siden er smitte og incidenstal kun steget i Odense og Abi har kun haft fjernUV) :

"Det kommer ikke til at ske usynligt eller sporløst med byggeriet ligemeget hvad. Der er selvfølgelig en tålegrænse, og i disse måneder er rammerne omskiftelige. Det er vel det tætteste jeg kommer på et svar ligge nu.!"

Det er bekvemt svaret, når nu man ikke skal stå i det selv. 

 

6. 1/1-2022 I den ideelle verden er alle samlet på den tidligere Abildgårdskolen om byggeriet og Corona vil. Nu med nyt navn :

https://www.tv2fyn.dk/odense/odense-skole-skal-have-nyt-navn-her-er-de-fire-forslag

En navneproces som jeg for et år siden kommenterede sarkastisk på. Fordi begge skolers navne er så fine. H. C. Andersen Skolen er endda kun 20 år gammel. og HCA-navnet er Odenses største brand før OB & Vollsmose. Den blev i starten af det 21. århundrede bygget for næsten 100 millioner, har i de 20 år sendt glade gamle elever ud i verden, der hvert år i hobevis vender hjem til Danmarksindsamlingen i uge 5 og var allerede i efteråret 2019 handlet væk i en politisk studehandel mellem Jane Jegind & Susanne Crawley. Ombudsmandens ansatte forstod godt min undren, da jeg henvendte mig om lovligheden i dette. Det kommunale selvstyres "frihed" fritog Crawley og co. for ombudsmandens indgriben.

https://fyens.dk/artikel/venstre-og-radikale-ryk-musikskolen-ind-p%C3%A5-lukningstruet-vollsmose-skole

Jane Jegind er ligesom Løkke også flyttet væk fra de borgere som hendes beslutninger påvirkede- dog foreløbig kun til Langeland og ikke Karibien.

Så her kort før julen 2020 må jeg konstatere, at navneprocessen som fremstod som sminke på en uskøn proces, har været det mest ordentlige i denne omdannelse af 2 fællesskaber til 1. Selv vil jeg gøre mit bedste for, at der er meget godt i vente. Det der først og fremmest er brug for, er mere samtale, dialog, inddragelse og fællesskab. Jeg håber politikerne lytter. Og hvis ikke de gør, at de lader os arbejde i fred.

Må den nye skole ende med at blive lige så god trods alt det hændte, årets elev på H. C. Andersen Skolen, Elan Rahman, oplevede sin skoletid. Hvis den bliver det, er det pga. relationerne mellem elever, fagprofessionelle og evt. forældre og de dertilhørende samtaler og de fælles oplevelser i et stærkt fællesskab. Og ikke pga. udemokratiske, formynderiske målsætninger fra selvprofilerende politikere. Hvis politikere skal hjælpe til, så kun hvis deres medvirken bliver båret af ligeværd, dialog, viden og oprigtigt demokratisk sind.

Her er hendes dimissionstale med min egen korte motiveren anno juni 2020 :

I august 2019 kommenterede rådkvindenforallebørn adspurgt om Vollsmoseelevernes karakterer til FS-afgangsprøverne nærmest snerrende : "Det er bare ikke godtnok!"

En sørgeligt, ensidig indikator på et fællesskabs værdi m.m. De elever jeg har mødt på HCA, har eller har haft noget, der er meget vigtigere : Nemlig menneskelig karakter.

Jeg har fået lov, at dele en af årets HCAdimittenders tale til fællesskabet. Hun har (en) god(e) karakter i alle henseender og tænker næsten altid på andre end sig selv. Hvilket har præget den afgående årgangs omsorgsfulde samvær på skolen. De vil blive savnet, når nu de om lidt skal være rejsende i HCA ud af huset.

DIMITTENDTALE 2020

For knap et årti siden, skrev jeg min første side i livets kapitel. Som et lille barn - jeg var dengang - havde jeg altid haft gå-på mod. Der har både været opture og nedture, grin og gråd, som har formet mig som person.

Hvad var netop så specielt ved denne skole? Familieånden, der strømmede på hvert et lille hjørne i denne lille skole. Sammenholdet, der bragte årgangene sammen. Venskaber på tværs af farve, religion eller andet. Ikke nok med den selvkørende ironi og latter, som skabte fodfæste for vores berygtede “jokes.” Dette er vores skole - verdens bedste skole. H.C. Andersen Skolen. Skolen, hvor der er plads til alle. Skolen, hvor forskellen skabte ligheden.

Den selvsamme skole, som desværre skal “samlægges” med en anden skole, som slet ikke har samme værdier som vores skole. Kan det virkelig være, at kapitlet skal sluttes af med en form for “sletning” af skolen? Alle barndommens minders fremtid i hænderne på nogle politikere, der ikke ved hvad skolen reelt set står for. Når det er sagt. Tak for de mange uforglemmelige år. Tak for dannelsen og uddannelsen. Tak for den store paraply vi fik dannet sammen, som en balancestok for fremtiden. Og sidst men ikke mindst, tusind tak for prisen som Årets HCA elev. Hver og en af jer - lærer som elev - fortjener en pris ligeså. Kom godt ind i jeres næste kapitel. Som Rami sagde : I kan blive, hvad i vil. Men jeg håber ikke, at vi glemmer, hvor vi kommer fra. Hvem der formede os og dannede os, som menneske. Glem ikke de dejlige minder vi har sammen. Det her er ikke et afskedsbrev. Lad os sammen finde dage i fremtiden, hvor vi kan mødes og drøfte de nye gode stunder, som nu bliver skrevet i vores blå bøger hver især.

- Elan Rahman, idag gymnasieelev

 

 

 

 

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Ernæring og sundhedsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for madkundskab, sundhed og ernæring. I samarbejde med Foreningen for madkundskab.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
802 andre er allerede tilmeldt

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.469 andre er allerede tilmeldt

Religionsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Religionslærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.086 andre er allerede tilmeldt