Specialpædagogik

27-11-2014

Billeder gør det ikke altid lettere for ordblinde at forstå en tekst

En tekst forsynet med billeder kan forringe ordblindes læseforståelse, skriver skoleporten.se. Dog ikke altid. Lektor Eva Wennås Brante fra universitetet i Göteborg har undersøgt, om materialer med både tekst og billede resulterer i en øget læseforståelse hos henholdsvis ordblinde og ikke-ordblinde voksne. De ordblinde fokuserede mere på teksten end på billedet end de ikke-ordblinde. ”Samlet set viser undersøgelsen, at billederne ikke altid øger forståelsen. Faktisk kan virkningen være modsat. Det afhænger af, hvordan billeder bruges”, siger Eva Wennås Brante.