Matematik

31-08-2014

Så er vi i gang…

1.august 2014 har længe været en yderst speciel dato for mange lærere, og nu er vi så i gang

Naturfag

30-08-2014

Naturfag i bakgear?

Aldrig har der været så mange inspirerende naturfaglige tiltag som nu. Det er ikke på baggrund af udbuddet af oplevelser, der kan blæses til naturfagskrise. Alligevel mener jeg at den version af folkeskole der begyndte 1.8.2014 er et tilbageskridt for fagligheden i naturfagene.

Lærerprofession.dk

29-08-2014

Guidende spørgsmål støtter svage elever i fysik/kemi

IBSE-metoden kan engagere eleverne i fysik/kemi, men den skal kombineres med andre tilgange, og især fagligt svage elever skal hjælpes i processen ved at stille spørgsmål, der guider, skriver Souha Seifeddine i sit bachelorprojekt.

Specialpædagogik

29-08-2014

En narrativ tilgang kan give elever større selvværd

Ved at finde de positive ting frem og ved at tale om problemerne som noget, der ligger uden for personen, kan den voksne og eleven bliver ’allierede’ mod problemet, fortæller Sofie Rudebeck i sit bachelorprojekt.