Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   23

Juleudfordringen i naturfag

En to timers udfordring med fokus på designcirklen, programmering, kreativitet og julemusik. Materialer overalt, elever overalt, snak overalt – to perfekte timer.

0   10

Kære DLF – husker I de faglige foreninger?

I krisetider rykker vi tit sammen og gør os erfaringer, der er relevante at bruge i tiden efter. Nyligt har vi oplevet starten på en mindre Muhammedkrise i grundskolen. Skulle tegningerne vises eller ej? At bidrage mere til den diskussion er ikke formålet med dette indlæg.

1   12

Bliver fremtidens Frederiksbergske folkeskole også for drenge?

Ét af de store ligestillingsproblemer er det forhold, at dobbelt så mange drenge som piger ikke får en uddannelse udover folkeskolen. Her ligger kimen til de måske største ligestillingsmæssige udfordringer i dagens Danmark.

0   7

Milgrams lydighedsforsøg og radikalisering

Hvor gode er vi egentlig til at sige fra overfor autoriteter? Ret dårlige viser et klassisk psykologisk forsøg.

0   2

En lille julehistorie

Mandelnissen på spil i folkeskolen

Indholdet fortsætter nedenunder

Nyeste sponserede blogindlæg

2   3

Pensum er selvfølgelig også vigtigt

Her gik jeg rundt og troede, eleverne i udskolingen var bekymrede over, om de fagligt ville kunne klare opgaverne til deres terminsprøver. Men, eleverne har en hel del flere dagsordener og overlevelsesstrategier end vi lærere måske er opmærksomme på.

2   8

Hvordan defineres elevernes demokratiske engagement?

I sidste uge kunne man her på mediet læse en artikel, der pegede på samfundsfagets manglende evne til at engagere de store elever i vores demokrati. Virkeligheden er dog mere nuanceret.

0   6

Når der går juleklip i billedkunst

I år må mine elever undvære. De får jul ind på så mange andre tidspunkter, at jeg næsten tror, at de bliver jule-mætte, og gerne vil lave noget helt andet, bare engang imellem. Det bliver så i billedkunst.  Lige nu arbejder vi med streetart; grafitti.

0   5

”Stor tegner og bibelformidler hædres”

Omtale: Peter Madsen modtager Statens Kunstfonds hædersydelse

0   3

På mission for FN

I år er det 75 år siden, De Forenede Nationer og UNESCO blev grundlagt. Derfor har den danske UNESCO Nationalkommission og UNESCO’s verdensmålsskoler i samarbejde med Ungdomsbyen inviteret verdensmålsskolernes elever og lærere til at deltage i en mission for FN.

0   2

Elevdemokratiet halter for meget

Jeg kan ikke tillade yderligere hæmning af elevdemokratiet på skolerne. Og covid-19 er ikke længere en undskyldning

0   3

Bliver den naturlige forskertrang svækket med alderen?

Tænk hvis vi som voksne kunne være lige så nysgerrige og have samme kreative tilgang til vores omverden som børn. Måske ville vi som voksne være mere interesse for den Verden, vi lever i og med, se anderledes ud.

0   7

Rigspolitiets Julekalender

Hvis klassen måske står og mangler en julekalender at være fælles om, kunne dette være en oplagt en af slagsen. Man kan deltage som et hold, og det vil give anledning til debat og diskussion omkring cybersikkerhed.

0   1

Folkeskolen skal forebygge klimaangst blandt eleverne

Folkeskolens opgave er at forberede sine elever på fremtiden. Problemet er at den fremtid, der er foran os, er en anden end den vi forbereder vores elever på.

0   0

Vi holder sammen alle børn og unges liv i vores hænder

Fællesskabende kulturer fra ensomhed til vensomhed

1   12

Rør blot ikke ved min gamle jul

Julen er ikke som den plejer. Coronaen kaster sine dystre skygger over den gode gamle jul. Julen er udfordret af Corona. Det bliver jul i sprittågernes skygge.

0   40

Læreruddannelsen med autopiloten slået til

Jyske professionshøjskoler rykker ud med voldsom kritik af den privat organiserede læreruddannelse – Teach First – ved udsigten til Det Radikale Venstres eventuelle succes med at få Teach First på finansloven med tre millioner kroner i 2021 – i alt 18 millioner over tre år.

0   1

Sesam sesam – nu lukker vi porten op til det magiske læringsrum

- et rum hvor det hele handler om fødevaresystemets grønne omstilling

2   40

Lad os gøre folkeskolen så god, som den kan blive

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Hvad med at vi også gør folkeskolen så god, som den kan blive?

0   1

Juleinspiration

VIA CFU - fremmedsprog har lavet en lille huskeseddel for juleinspiration. Tysk, fransk og engelsk. Korte og længere film med og uden undertekster.