Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   2

Inspiration til idrætsundervisningen – ’Skolen i Virkeligheden’

Ud over forskellige kurser, bogsystemer og erfarne kollegaer kan hjælpen nogle gange komme fra hjemmesider, som enten ”serverer” et fedt forløb til din klasse eller endnu bedre - de kommer ud til dig med nye alternative inputs. Men hvordan vælger jeg mellem det utal af links, som jeg konstant præsenteres for og selv opsnapper?

0   1

Folkeskolen er ikke kun til for elevens skyld

Forældre leder i stigende grad efter en skole, der passer til den personlighed, deres barn allerede har. Individet er blevet vigtigere end fællesskabet. Det er helt modsat den oprindelige tanke med folkeskolen, der var til for at danne eleverne og gøre dem til en del af fællesskabet

0   0

Menneskerettigheder og fokus på dannelse i den danske folkeskole

Undervisning i menneskerettigheder skal i langt højre grad være på skoleskemaet. Viden, færdigheder, attituder og adfærd hænger uløseligt sammen, hvis man vil sikre kvalitetsuddannelse for alle.

2   3

Medbringe IT i skolen

Er det skjult brugerbetaling at medbringe computere og Ipads i folkeskolen

2   3

3D miljøer i dansk

Lad eleverne tage øjnene væk fra bøger og opgaver. Bare et par dage. Lad dem i stedet sanse og skabe. Men øjne, hænder og hjerne. Lad dem skabe store, små, kringlede, (u)hyggelige, skæve, præcise, sære og særdeles pragtfulde miljøer. Ud fra en velkendt tekst. Dette forløb tager udgangspunkt i Skammerens Datter af Lene Kaaberbøl.

0   5

Kroppen din trenger SKAM poteter

Læresætninger fra Hartvig Nissens Videregående skole: Du skal turde stå i frygten Enhver du møder kæmper en kamp, som du intet ved om. Vær venlig. Altid. Du ved, du behøver ikke at gøre alt alene. Had kommer ikke fra religion. Det kommer fra frygt. At være en ”drittsæk” er ikke noget, man er født som eller noget man bliver. Det er et valg. Jeg vil, at mit liv skal være ægte. Også selv om det til tider bliver ”jævli”, så er det bedre, hvis det er ægte Alt er kærlighed.

0   4

”Husk at passe på naturfagslærerne – de er vigtige”

Dette års Big Bang Konference havde besøg af undervisningsministeren. Ovenstående er et citat fra den tale hun læste op på konferencen.

1   4

Feedback på personligt niveau

Smiley eller dødningehovede?

0   7

Vugge, dukke, teste, sukke

Kompetence- og testkulturen vinder også indpas i vuggestuerne. En kommentar til rapporten "Indsats i vuggestuen kan styrke børns tidlige kompetencer"

5   26

”Du skal da helt sikkert på universitetet”

Hvad er den gode uddannelse? Er du bevidst om hvilken fortælling, du er med til at skabe?

5   9

Skolen for folket – eller skolen for Folmer?

Vi må snarest vælge, i hvilken retning folkeskolen skal bevæge sig i fremtiden. Kan vi vælge at fortsætte ad den demokratiske sti, hvor det er fællesskabet, der vægter højest – eller skal vi vælge den liberalistiske sti, hvor det er individet først, og samfundets udvikling er dybt afhængig af, om det enkelte menneske – for eksempel Folmer – lykkes og får succes, skriver kronikøren, lærer Palle Kjellberg.

0   1

Erhvervspraktik på Esbjergakademiet

Blogindslag om Esbjergakademiets praktikbesøg på Flyvestation Skrydstrup

0   7

Den svære problemformulering

I morgen starter projektopgaven i min 8. klasse. I år har vi sat mange kræfter ind på at få lavet den gode problemformulering, for erfaringen viser mig, at det er den, der volder eleverne de største problemer.

1   31

Halløj på målhotellet

Hvad sker der mon på tinge? Vi har hørt, at alle er enige om at (forenklede) Fælles Mål skal justeres, men ingen ved tilsyneladende noget? Er vi hensat til ”Halløj på målhotellet”? Flere parter er frustrerede, for på trods af enighed (?) og velvilje ”sker der ikke noget som helst”.

0   5

Pengeuge

Alle 7. Og 8. Klasser på skolen deltog i Pengeuge, 13-17. marts 2017

1   3

Hvad kuverten gemte…

Blandt Dansk Skolemuseums genstande lå en mystisk kuvert, der gemte på skoleskandaler og kampen for lærernes vilkår i begyndelsen af 1900-tallet.

9   8

Empirisk dannelsesforskning

Vi trænger til skoleforskning, der kombinerer pædagogisk/ (fag)didaktisk teori, med empiriske studier og pædagogisk dømmekraft i praksis.

0   2

Rapporter og anbefalinger til skolen i en lind strøm …

Udskoling, udeskole, åben skole, inklusionseftersyn og så videre. Listen er megalang af rapporter, der bliver spyet ud fra diverse arbejdsgruppers mange, lange og ganske givet inspirerende diskussioner. Men listen af velmenende anbefalinger, der kan bruges til at øge elevernes udbytte af undervisningen, er også alenlang!

5   3

Normalitet & Stigmatisering

Motivationen bag denne artikel er lang tids refleksion i forhold til hvordan vi – i skolen – møder børn og hvordan børnene reagerer, når de møder ”os” – som fællesbetegnelse for skolen, som institution og læringsarena. Motivationen er ligeledes to kommentarer til min seneste artikel: Peer Learning og elever med særlige forudsætninger udgivet på LinkedIn, Folkeskolen.dk og på Facebook den 24. februar 2017. To ”faste” debattører på Folkeskolen.dk kommenterede på min brug af begrebet Særlige forudsætninger, i den forståelse, der i litteraturen betegnes som Learning Disabilities (Vogel 2007).

0   6

Dritkul nabosprogsundervisning

Ungdomsserien SKAM har skabt en norsk bølge i Danmark, som nabosprogsundervisningen må ride på, mener lektor Bodil Christensen. Nationalt Videncenter for Læsning spurgte hende om, hvad det er SKAM kan med sprog.