Debat

For at du kan oprette indlæg i debatten kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   0

Formandsvalg

Derfor er Gordon et oplagt valg

0   1

Én to...valghold: Start..

Her er vejen til at få et billigt point ved valgholdseleverne i udskolingen.

0   3

Fælles front til OK21!

Forberedelsen af overenskomstforhandlingerne i 2021 på det offentlige område er i gang, og mit håb er, at de faglige organisationer bliver enige om koordinering og krav til forhandlingerne og skaber et nødvendig og afgørende stærkt fællesskab.

0   3

Kære kommende formand for Danmarks Lærerforening

Valget er overstået og du blev valgt. Du skal nu kæmpe for lærernes sag som jeg kæmper for elevernes. Med ét fælles og ambitiøst mål. Den gode skoledag ... eller arbejdsdag

2   37

Skolerne skal tilbage i Corona-mode

På et tidspunkt blev der talt meget om hammeren og dansen. Vi skulle slå hårdt ned. Derfor lukningen af Danmark. Og så skulle vi danse bagefter med test, masker og afstand for at holde virus i ave. Men der er altså ikke meget dans over det, der foregår i den danske folkeskole pt.

Indholdet fortsætter nedenunder

Nyeste sponserede blogindlæg

7   68

Kære Gordon og Morten

Medlemmerne har hørt rigeligt om alle de fromme hensigter, der besjæler mødet mellem KL og DLF. Fortæl dem nu, hvilken strid I vil tage.

0   8

Verdensmål og madkundskab og squash

Lige efter sommerferien gik jeg i gang med Verdensmål og madkundskab i mine tre 6. klasser. Jeg fulgte lærervejledningen, PowerPoint og kogebogen.

0   11

Replik: Aalborg vil bremse stigning i antallet af elever i specialtilbud

Vi skal huske at tænke "børnene først" og ikke "pengene først".

3   90

På vej ind i en ny tid

Hermed min tale til Hovedstyrelsen, da vi skulle opstille kandidat til formandsposten.

0   17

Min arbejdsboble

Statens Serum Institut har bedt os alle om at lave sociale bobler, hvor vi maksimalt har 5-10 kontakter her i efteråret, hvordan går det lige i folkeskolen?

1   5

Mere praktik i læreruddannelsen – hvordan?

Åbent brev til uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen.

2   83

Formandsvalgtale til Hovedstyrelsen

Da jeg kom i Hovedstyrelsen for snart fem år siden, opdagede jeg hurtigt, at jeg var blevet en del af en særdeles traditions- og kutymetung kultur, hvor det ikke altid var lige velset at stille spørgsmål ved eller kritisere den måde, som tingene blev gjort på. Jeg husker, at jeg tænkte ved mig selv, at en anden kultur ville skabe bedre forudsætninger for at opnå resultater for medlemmerne. Den oplevelse slog rod i mig og motiverer mig fortsat til kulturforandringer.

0   27

På bagkant af afstemningen om A20

Nu har der været tid til at fordøje. Så kan man jo gøre sig tanker om hvor det stiller mig selv, mine kollegaer og os som faggruppe? Personligt vil jeg overlade debatten i en periode til dem der skal bære faklen videre med knæfaldet for overgrebsmændene i KL. God arbejdslyst til dem - jeg er pessimist på deres vegne.

0   8

Målstyring og teaching to the test

Det er fint at alle elever skal udfolde deres potentiale, både menneskeligt og mere akademisk. Men det er en stor mundfuld for nogen elever at leve op til de karakterkrav, der nu også er til de tekniske skoler. Det er min opgave som lærer at stå i dette spændingsfelt at klæde dem på til det, og samtidig undgå at tabe dem på gulvet på grund af manglende motivation.. #teachingtothetest #foredrag #aarhus #folkeskolen #specialeducation

1   44

Ja tak til reelt demokrati!

Som hele den forcerede og topstyrede proces omkring urafstemnningen om ny arbejdstidsaftale har vist, er der et kæmpe demokratisk underskud i DLF. Det løses ikke ved at oprette medlemspaneler, men ved styrke medlemsdemokratiet i DLF.

0   53

Jeg støtter Gordon som formand

Det er meget afgørende, hvem Danmarks Lærerforenings næste formand bliver. Vi har brug for en formand, der med værdighed og respekt kan genrejse lærernes omdømme udadtil, og som med sine personlige og faglige kvalifikationer kan sætte sagerne - og ikke sig selv - i centrum. Derfor anbefaler jeg Gordon.

0   2

At tage skolen ud af skolen anno 2020

At få anerkendelse fra lærere og pædagoger, der selv står midt i den praktiske skolevirkelighed er meget stort. Det er folk, der ved hvad de arbejder med og gør det til dagligt. Det var derfor med stor taknemmelighed og ydmyghed at jeg modtog Udeskoleprisen 2020 fra foreningen Udeskolenet for mit mangeårige arbejde med at kombinere uderummet med inderummet og de mange undervisningsmuligheder der ligger i det. Det vigtigste er stadigvæk, at du som lærer får skabt meningsfulde udeaktiviteter og oplevelser for netop dine elever og at I sammen kan bygge broen til de lige så væsentlige indeaktiviteter og læringsmuligheder, der ligger alle steder. Som en pædagogstuderende til min store glæde formulerede det engang: Jeg har lært, at man kan sætte pædagogiske processer i gang, der hvor man vil!

0   20

Min tale til Hovedstyrelsen

"Jeg vil holde min tale til jer stående. Jeg vil gerne kunne se jer alle. Det kan også sammenlignes med formandsposten: At rejse sig for fællesskabet og som den første blandt lige."

0   13

Formandsvalg 2020

Fire formænd fra Vestegnen - godt valggrundlag Anders Liltorp

0   3

Er SFO'erne en børnekennel eller demokratiets arnested?

Hvad får børn egentlig ud af at komme i skolefritidsordning?