Anmeldelse

Co-teaching som en fælles faglig platform for skoleudvikling

Hvordan kan man arbejde med skoleudvikling, når den fælles platform er co-teaching? Det giver denne forskningsbog nogle konkrete eksempler og rigtigt gode bud på.

Publiceret

Fakta

Co-teaching og skoleudvikling -  Professionelt samarbejde og lærende fællesskaber

Forfatter: Micki Sonne Kaa Sunesen med forord af Marilyn Friend

278 kroner

290 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Co-teaching og skoleudvikling - Professionelt samarbejde og lærende fællesskaber er den tredje i rækken af bøger, hvor forfatter  Micki Sonne Kaa Sunesen tager afsæt i sin forskning om co-teaching. Bogens forord er skrevet af den amerikanske ekspert i co-teaching Marilyn Friend, der også har været forfatterens sparringspartner.  ”Det er en fordel, hvis læseren har et vist kendskab til co-teaching, læring og skoleudvikling”, læser jeg i bogens indledning. Det er godt lige at have med i overvejelserne som (mulig) læser. Men lad dig ikke skræmme på forhånd.

I indledningen redegøres kort for forfatterens forståelse af skoleudvikling, den bagvedliggende forskning og en læservejledning for de følgende 11 kapitler. Co-teaching som platform for skoleudvikling præsenteres i det første kapitel. I de følgende beskrives, hvordan et skoleskoleudviklingsarbejde kan gribes an i praksis i opstarts-, kursus- og implementeringsfasen. Herefter følger kapitler om læring i det pædagogiske makkerskab og teams, om distribueret ledelse, samarbejde mellem lærere og pædagoger og mellemformer, om tidsaspektet som tema i arbejdet med co-teaching og inddragelse af elevperspektiver gennem dialogisk feedback. Bogens sidste kapitel giver et konkret bud på, hvordan co-teaching også, her under betegnelsen sampraksis, kan være en fælles platform for et brobygningsforløb i et overgangen mellem dagtilbud og skole.

Forfatterens mål med bogen er at give konkrete bud på co-teaching som mere og andet end en pædagogisk metode, her ”som en fælles platform, hvorpå man kan basere de professionelles læring og skolens samlede udvikling.”

Co-teaching og skoleudvikling henvender sig til alle, der arbejder med pædagogisk praksis og udvikling i grundskolen og til studerende. Den er en velskrevet og helstøbt forskningsbog. Som læser guides jeg via en god læservejledning og ledes let gennem kapitlerne, da begreber forklares undervejs og det læste visualiseres i form af figurer, der også kan inddrages i mit daglige arbejde. I relation til min egen praksis er jeg særligt optaget af kapitlerne 'Skoleudvikling og tidsprioritering' og 'Elevperspektiver og dialogisk co-teaching'.

Ønsker I på din skole at arbejde med co-teaching og har brug for en gedigen håndsrækning til et skoleudviklingsarbejde med dette i alle faser, er Co-teaching og skoleudvikling et rigtigt godt bud.