Ungdomsuddannelse

Erhvervsorganisationer foreslår at dele gymnasiet op i to

Dansk Industri og Dansk Metal mener, at der er behov for at tage et opgør med den måde, gymnasiet i dag er indrettet på.

Publiceret

Der er brug for at to gymnasiale hovedveje, lyder det fra Dansk Metal og Dansk Industri (DI).

En treårig boglig uddannelse, der er rettet mod videregående uddannelser, og en toårig uddannelse, hvor det teoretiske kombineres med praksisorienteret undervisning, hvor man kan prøve et fagområde af og tone sin uddannelse i en bestemt retning, uden at det lukker døre.

Sådan lyder et fællesforslag fra de to organisationer.

”Folketinget er nødt til at tænke nyt, modigt og ambitiøst. Vi kommer til at mangle endnu flere faglærte på arbejdsmarkedet i de kommende år. Derfor er vi nødt til at skrue på de lidt større strukturelle håndtag, hvis vi skal kunne vende den udvikling”, siger formand for Dansk Metal Claus Jensen i en pressemeddelelse.

De to organisationer foreslår desuden, at adgangskravet til det treårige gymnasium hæves til syv. Ifølge organisationerne vil det øje det faglige niveau, så undervisningen kan blive mere målrettet og udfordrende for dem, der vil læse en længere videregående uddannelse.

”Vi anerkender, at gymnasiet er det populære førstevalg for mange efter folkeskolen. Men i dag er der alt for mange unge, som mistrives, fordi de finder ud af, at det ikke er noget for dem. Det er for teoritungt. Med vores forslag bliver der skabt plads til de unge, som har interesse for det praktiske og anvendelsesorienterede og samtidig gerne vil have en gymnasial uddannelse. Jeg håber, det kan inspirere mange af de unge til at vælge en faglært karriere bagefter”, siger Claus Jensen.