Anmeldelse

Klar kommunikation

Uffe Lyngdal Sørensen har skrevet en medie- og kommunikationshåndbog, som god at få forstand af og let at bruge i undervisningen.

Publiceret

Fakta

Medie- og Kommunikationshåndbogen

Forfatter: Uffe Lyngdal Sørensen

378,75 kroner

180 sider

Forlag: Fag og Kultur

”Medie- og Kommunikationshåndbogen” er 180 siders overskuelig, meget ambitiøs, relativt let tilgængelig indføring i fire forskellige kommunikationsformer: Lyd, billeder og grafik, video og digitale tekster. Uffe Lyngdal Sørensen understreger i sit forord, at fokus er på produktion, analyseredskaber må man finde andre steder.

Men… Uffe Lyngdal Sørensen gør ikke noget halvt i ”Medie- og Kommunikationshåndbogen”, så derfor falder der ikke så få analyseredskaber af. Det sker helt af sig selv, fordi Uffe Lyngdal Sørensen har insisteret på at lave en bog, som sætter eleverne i stand til at producere lyd, billeder, videoer og digitale tekster af høj kvalitet på et grundlag af viden om genrer, teknik og indhold.

Det, som gør denne medie- og kommunikationshåndbog til noget særligt, er udover dens instruktive, stilladserede gennemgang af tekniske, produktionsmæssige tilgange også dens fokus på tips og tricks til indholdet i produktionerne. Lyngdal Sørensen understreger gennem disponeringen af bogen samspillet og det ligeværdige forhold mellem det velplanlagte indhold og den stramme, velplanlagte produktionsproces.

De fire kapitler starter hvert med et – overraskende kedsommeligt, men prisværdigt kort - indledende afsnit og går så ellers lige på med at tage hul på produktionen. Bogen gennemgår forskellige elementer, som er vigtige for de fire typer kommunikation. Her er forklaringer, definitioner og mange eksempler på elementerne. Eksemplerne ligger som QR-koder og er fint introduceret, så man ved præcis, hvad de skal illustrere. Der er både professionelle produktioner fra for eksempel DR og ThirdEar, YouTube-videoer, små forklarende eller illustrerende produktioner på SkoleTube fra Uffe Lyngdal Sørensen selv, alt sammen nøje udvalgt til at få præsentationen af elementet til at fremstå klart og let forståeligt.

Når elementet er gennemgået, efterfølges det af gode råd eller anvisninger, så man kan se, hvordan det bruges i praksis. Hvis der nævnes særlige effekter, præsentationsredskaber eller lignende, er det ligeledes eksemplificeret eller yderligere præsenteret ved hjælp af en QR-kode. Det bliver ikke lettere. Læs, lyt og forstå.

Alle indføringer og forklaringer er nok grundige, men det er lykkedes Uffe Lyngdal Sørensen også at gøre teksten kortfattet og let forståelig. Fundamentet er solidt og kompetent og de opgaver, som bogen byder på undervejs, fletter sig fint ind i gennemgangen af de forskellige produktionstyper.

Det er med Medie- og kommunikationshåndbogen muligt at hjælpe eleverne til at komme med kvalificerede bud på lyd, billede, video og digital tekst – også selvom om underviserens indsigt i produktion af digitale tekster ikke skulle være i verdensklasse.

Endelig bør det nævnes at Uffe Lyngdal Sørensen har et meget konstruktivt og inspirerende afsnit om brug af kunstig intelligens i opgaveløsning. Her er ingen frygt, ingen løftede pegefingre, men et inspirerende, vigtigt bud på, hvordan man kan bruge eksempelvis. ChatGPT i produktion af digitale tekster.

Selveste Johannes Fibiger indleder Medie- og kommunikationshåndbogen med en lille lovprisning og en anbefaling af bogen. Jeg tilslutter mig heppekorret: Medie- og Kommunikationshåndbogen er en perle!