Arbejdstid lokalt

Vi startede på en frisk, fortæller formand for Hillerød Lærerkreds Zacharias Jensen.

Efter drama får Hillerød-lærere ny arbejdstidsaftale med fokus på klasselærer­­opgaven

Et ellers godt og stabilt samarbejde mellem kommune og lærerkreds revnede pludselig i februar. Men nu er parterne startet på en frisk, og det betyder, at lærerne i Hillerød alligevel ikke står uden lokalaftale til sommer.

Publiceret

Det kom bag på alle - inklusive hovedpersonerne - at et ellers godt og stabilt samarbejde mellem lærerkreds og kommune ramlede fuldstændig i Hillerød denne vinter. 

Kommunen og lærernes forhandlere mødte op til forhandlinger om den lokale arbejdstidsaftale med vidt forskellige forventninger til, hvor meget den skulle justeres, og den 8. februar kollapsede det hele, da formanden for den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, Zacharias Jensen, opsagde lærernes arbejdstidsaftale i frustration over, at han ikke oplevede lydhørhed.

Men nu er der godt nyt fra Nordsjælland. Kredsformand Zacharias Jensen og borgmester Kirsten Jensen (S) har netop skrevet under på en ny, to-årig, arbejdstidsaftale for lærerne på Hillerøds skoler.

"Jeg har siden 2013 lagt meget vægt på, at vi lokalt skulle finde veje til et godt samarbejde med vores lærere, også når der på landsplan var problemer. Derfor blev jeg meget ked af det, da aftalen blev sagt op, og håbede meget på, at vi kunne indgå en ny aftale", fortæller Kirsten Jensen, som oplever arbejdstidsaftalen som en grundtone for hele samarbejdet. 

"Der er jo mange ting i hverdagen som løses bedst, hvis vores fælles bagtæppe er, at vi kan finde ud af at indgå en så grundlæggende aftale", siger hun og håber, at aftalen kan styrke rekrutteringen til Hillerøds folkeskoler.

"Tillid til et godt arbejdsklima mener jeg må være vigtigt for alle, som overvejer en ansættelse i vores kommune; og det håber jeg naturligvis, at mange gør, for vi har ofte brug for nye kolleger. Det må gerne stå klart, at vi har et godt samarbejdsklima i kommunen, og at vi er fælles om at prøve at løse problemer, som kan opstå eller som påvises i den dagligdag, skolen har som arbejdsplads".

Parterne startede på en frisk

Lærerformand Zacharias Jensen fortæller, at det først var, da han fortalte om opsigelsen på kredsgeneralforsamlingen den 13. marts og morgenen efter på folkeskolen.dk, at Hillerød Kommune bad om et møde. 

"Men så startede vi på en frisk", fortæller han. "Og så lykkedes det at få forhandlet noget igennem. Ikke mindst har vi nu fået synliggjort klasselæreropgaven", fremhæver han.

Opgaven som klasselærer, hvad enten man har den alene eller sammen med en kollega, var det den, der igen og igen har været nævnt som belastende, når lærerkredsen op til forhandlingerne om justeringer af arbejdstidsaftalen har spurgt lærere og tillidsvalgte om deres ønsker til forbedring. 

Den nye arbejdstidsaftale, som gælder for de kommende to skoleår, afsætter tid til klasselærerfunktionen afhængig af antal elever i klassen, og aftalen slår fast, at en klasselærer maksimalt kan have 750 undervisningstimer årligt. Hvis man deler klasselærerfunktionen med en kollega, er max-timetallet 765. 

"Vi har også fået igennem, at skole-hjem-samtaler bliver synlig på opgaveoversigten. Hidtil har det været opfattelsen, at de bare indgik i den individuelle forberedelsestid, men det betød jo, at dansk- og matematiklærerne, som oftest er dem med mange skole-hjem-samtaler, har kortere tid til at forberede deres undervisning", forklarer Zacharias Jensen og oplever en fælles forståelse af, at alle opgaver skal på opgaveoversigten.

Et stort ønske fra lærerkredsens side var også, at der blev afsat tid til at give nyuddannede lærere en god start i jobbet. Den nye aftale indeholder en hensigtserklæring om maksimalt 720 undervisningstimer til nyuddannede, og Zacharias Jensen håber, at det er noget, man kan bygge videre på, når den to-årige aftale skal fornys. 

Flere timer til tillidsvalgte

Der er også kommet lidt flere timer til tillidsrepræsentantopgaven, og så slår aftalen fast, at den ekstra arbejdsdag, som følger af afskaffelsen af store bededag, ikke skal bruges til undervisning. 

I stedet er det den enkelte skoleleder, der vurderer, hvordan de ekstra lærertimer kan anvendes.

”Ligesom det var ærgerligt, at kredsen måtte opsige den lokale aftale er jeg meget tilfreds med, at der nu igen er lokale rammer for lærernes arbejdstid”, lyder det fra lærerkredsformand Zacharias Jensen.