Inspiration - Trivsel

Ensomme unge har ofte kæmpet med ensomhed i årevis. Man skal gribe ind tidligt, mener relationskonsulent.

Forfatter og konsulent: Ingen børn vågner op om morgenen og siger, i dag vil jeg være ensom

Ensomhed kan skyldes, at vi som forældre og ansatte ubevidst er med til at gøre børn venneløse. Ingen børn, unge eller voksne vågner op en morgen og siger: I dag vil jeg være den person, som ingen gider at tale med, sidde ved siden af eller være sammen med, skriver Anne Søgaard.

Publiceret

Årsagen til ensomhed skyldes ikke den enkelte, men derimod at fællesskabet omkring dem er utrygt, og at ingen guides i, hvordan man sammen tager ansvar, når man ved, at der er en, man er ved at gøre ensom, fordi man selv er bange for at være den næste.

Mit begreb vensomhed dækker over en kultur, som fremmer venskaber. Ensomhed handler nemlig ikke om den ensomme, men om alle os, som er med til at gøre dem ensomme.

Igennem en lang årrække som konsulent i dagtilbud, skoler, foreninger og uddannelsessteder har jeg selv oplevet at ensomhed fylder meget, og at lærere alle gør og kan gøre en afgørende forskel.

Ensomme unge er typisk blevet gjort ensomme og venneløse siden barndommen. Sidste år kunne man i et nyt forskningsprojekt fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, læse, at ensomme unge ofte har kæmpet med ensomhed i årevis.

Del gode ideer

Vil du bidrage til Folkeskolens inspirationsunivers? 

Så send en mail med dit indlæg til inspiration@folkeskolen.dk

Medsend gerne et billede af dig selv, som vi må bruge.

Det kan starte allerede i mødregruppen. Hvis de andre synes, at Willum på tre måneders mor er lidt underlig og ikke passer ind. Så glemmer de pludselig at ringe til hende, når de rykker deres aftale. Det kan også gælde i forældregruppen, den første tid i dagtilbud eller SFO’en. For her kan alle stå i kø med deres egne usikkerheder og ønsker om at blive en del af fællesskabet og ikke være den, som vælges fra.

Det er for sent at gøre noget, når børn og unge ikke kan komme i dagtilbud eller skole længere, fordi ingen savner en. Derfor er det vigtigt, at man griber ind fra start.

Ensomhed er ikke den enkeltes ansvar

Vi ved alle, hvem de venneløse er. Vi har selv gjort dem venneløse, vi er selv med til at lukke dem ude og ignorere dem. Flere dagtilbud og skoler er heldigvis begyndt at arbejde med og inkorporere i deres børn og unge-politik og værdisæt at ingen skal være alene og at alle skal have en ven. Her bliver det tydeligt, at man ønsker at alle skal lykkes og være en del af fællesskabet.

Vi ansatte er forskellige, forældre og børn er forskellige, og det er en styrke. Når vi skaber ensomme, utrygge kulturer, så handler det ofte om, at vi bliver usikre og forarget eller tager afstand fra det ukendte – det som vi ikke kan genkende, forstå eller spejle os i. Kimen til ensomhedskulturer kan ofte tage afsæt i vores egen utilstrækkelighed og angst for at være den næste, der er på vej ud af fællesskabet.

Ingen kan blive ved med at banke på den dør, der er lukket, og lukke sig selv ind i fællesskabet med venlighed. Sammen kan vi dog hjælpe hinanden ind i fællesskabet med vensomhed. Hvad enten vi er voksne eller børn, har vi alle brug for at være vigtige for bare ét andet menneske. Børn skal lære at have andre på sinde.

For ensomhed opstår, når fællesskabet har glemt at lukke andre ind med imødekommenhed, nysgerrighed, hjælpsomhed og kærlighed. Alle de penge, vi bruger på forebyggelse af ensomhed, hjælper ikke lille Smilla, som bliver ekskluderet, fordi de andres forældre mener, at hun er årsagen til al larmen i klassen. Det er afgørende, at hun bliver mødt med positive forventninger, og ikke endnu et møde med afvisende rygge frem for smilende munde og øjne.

Følelsen af ensomhed finder vi alle steder. Den findes i dagtilbuddet, når Svend ikke må lege med i sandkassen, i skolen, når Willum ikke bliver inviteret med til hyggeweekend, i sportsklubben, hvor de andre snakker bagefter på den fælles snap, som ikke er for alle, eller i frikvarterne, hvor de andre drenge løber væk fra Silas.

Grundlæggende handler det simpelthen om at ændre kulturen. Og her skal vi ansatte på banen – og guide børn og forældregrupper, ved at være gode rollemodeller for den vensomme kultur og det inkluderende fællesskab. Vi får aldrig bugt med ensomhed eller mobning, hvis vi forsøger at finde mangler eller fejl hos forælde, lærere eller børn. Kun hvis vi retter blikket mod alt det, der sker i fællesskabet, og tør se på os selv og spørger:

Hvad kan jeg gøre, og hvordan fremmer jeg den vensomme kultur?

Fem veje at gå: Fra ensomhed til vensomhed

1. Rollemodeller for ordentlighed

Ledelsen skal klæde skolebestyrelsen, klasseråd og forældregrupper på fra første dag

2. Ledelsen går foran og er vensomheds-ambassadører

For at være vensomhedsambassadør skal man have værdierne på plads og en bevidsthed om kropssprog, relationer og normer. De vigtige spørgsmål er: Hvad er skolens værdier, hvad viser vi selv, og hvordan er vi som ledere og ansatte rollemodeller for en vensom kultur?

3. Sæt rammen

Alle ledere, ansatte og forældre kan komme på endagskursus i at være vensomheds-anførerer og bakke op om den kultur, hvor vi taler alle op og gør hinanden venneværdige.

4. Giv dem deres GPS

Forældrene skal kunne finde vej, også når deres Søren er blevet slået. Vi har selv inviteret forældrene ind på skolen, men hvis vi ikke fortæller dem, hvad vi forventer af dem og selv viser det, vi vil fremme, så sætter afmagten ind. Utryghed i forældregruppen kan smitte som en steppebrand videre til børnegruppen og personalet. Så laver de deres egne veje ud fra afmagtens GPS.

5. Fra mere mig til mere vi

Vi får det selv godt, når andre har det godt, og vi gør godt for andre. Det skal vi vise vores børn, man kan måske Chat GPT’e sig til alt i fremtiden, men ikke til at være gode mennesker. og være hjælpsom og kærlig. Alt hvad vi gør som forældre kopierer vores børn. Det barn vi ikke kan lide, er ham vi skal invitere med hjem. For hele gruppen er på hårdt arbejde, hvis en tages ud og gøres ensom.