Store bededag

Her holder skolerne lukket i dag på aflyst store bededag

Langt størstedelen af landets kommuner holder deres skoler åbne på dagen, der for første gang ikke længere er en helligdag, viser en rundspørge foretaget af Folkeskolen. I én kommune har det ført til, at elevernes skoleår er blevet for forlænget med en ekstra dag.

Publiceret Senest opdateret

Opdateret kl. 9.41 med data for alle landets kommuner. Antallet af kommuner med lukkede skoler er desuden ændret fra 11 til 12.

I dag er store bededag for første gang ikke en helligdag.

Den traditionelle helligdag blev nemlig afskaffet under store protester, kort efter at SVM-regeringen trådte til.

I langt de fleste kommuner slår folkeskolerne derfor også som noget nyt dørene op i dag, viser en rundspørge blandt kommunerne, som Folkeskolen har lavet. 

69 ud af 98 kommuner har svaret på en spørgeskemaundersøgelse fra Folkeskolen. I de resterende kommuner har redaktionen gennemgået skolernes ferieplaner. 

Samlet viser det, at 12 kommuner i dag har valgt at holde fast i, at store bededag er en fridag for eleverne.   

Langt de fleste kommuner, som Folkeskolen har været i kontakt med, lader til at holde fast i, at eleverne skal gå i skole i 200 dage om året. 

I 30 af de kommuner, Folkeskolen har fået svar fra, har man valgt, at fordi eleverne har fået en ekstra skoledag i dag, så har de til gengæld fået forlænget deres juleferie med en ekstra dag, mens andre kommuner svarer, at det er sommerferien, der er blevet en dag længere.

Men når lærernes helligdag fjernes, og elevernes skoledage bevares, medfører det, at lærerne groft sagt har fået en ekstra arbejdsdag uden elever. 

På omtrent halvdelen af de adspurgte skoler bliver den ekstra dag indregnet i lærernes årsnorm, og så er det op til skolelederen at administrere timerne uden kommunens indblanding. 

Enkelte kommuner fortæller, at timerne skal konverteres til ekstra forberedelsestid. Nogle fortæller, at den ekstra dag afvikles i dag, imens flere har lagt en ekstra arbejdsdag ind i elevernes juleferie.

Eleverne i Lejre har fået en ekstra skoledag

Én kommune skiller sig ud i Folkeskolens rundspørge.

Da politikerne i Lejre skulle omlægge ferieplanerne for skoler og daginstitutioner efter afskaffelsen af store bededag som en helligdag, valgte de at følge regeringens politiske intention til dørs, fortæller vicekommunaldirektør i Lejre Nanna Lohman.

”Vi tænkte, at de fleste forældre til skoleelever jo ville komme til at skulle arbejde en dag mere, og vores medarbejderes timetal ville også blive reguleret, så selvom der er tradition for, at eleverne går i skole 200 dage om året, så mente vi, at det ville være naturligt, at eleverne også får en skoledag mere”, fortæller Nanna Lohman.

Hun har talt med ansatte i andre kommuner og har indtil videre ikke hørt om andre kommuner, der har hævet antallet af skoledage.

”Det undrer mig faktisk, at der ikke er andre, der har gjort det samme. At elever skal have 200 skoledage om året er en tradition, som hænger tungt over os. Men umiddelbart tror jeg, at flere vil gå i den retning, når de skal lave ferieplaner i fremtiden”, siger hun.

Ingen forældre har klaget endnu

Politikerne i Lejre blev præsenteret for to scenarier, da de skulle omlægge ferieplanerne. Ét hvor eleverne havde 201 skoledage om året, og et hvor de havde en ekstra fridag omkring jul.

Valget faldt på det første scenarie, for som vicekommunaldirektøren siger, er der mange forældre, der ”har svært ved at få det til at hænge sammen med at få fri i skolernes ferier”.

Beslutningen blev gjort offentlig for Lejres borgere for omtrent et år siden. Nanna Lohman forventede, at der ville komme reaktioner fra borgerne, men indtil videre har kommunen ikke hørt nogle klager, fortæller hun.

Elevernes timetal er fortsat det samme. På nogle skoler får eleverne derfor et par timer tidligere fri op til ferien, og andre steder er der for eksempel lidt længere pauser, fortæller hun og understreger, at det er op til skolelederne at finde ud af, hvordan de ekstra timer skal fordeles.

Næste år er nemt i Hvidovre

Skoleeleverne i Hvidovre i hovedstadsområdet skal i dag i skole på den afskaffede helligdag.

Men sådan bliver det ikke til næste år. Her falder dagen nemlig sammen med en anden national højtidelighed, arbejdernes kampdag 1. maj, som traditionelt er en lukkedag for skolerne i Hvidovre.

Om den afskaffede helligdag bliver en skoledag igen i 2026 skal Hvidovres lokalpolitikere tage stilling til i næste måned, fremgår det af en mail fra kommunen.