Debat

"Jeg forventer at komme smilende ind til klassen, med en positiv indstilling og højt humør", svarer en lærerstuderende i en undersøgelse, der kigger på de studerendes forventninger til lærerrollen.

Debat: Lærerstuderende tænker mere over at være imødekommende end fagligt dygtige

I en undersøgelse har nye lærerstuderende svaret på, hvad deres forventninger til lærerrollen er. Her fokuserer de studerende mere på deres lærerperson og relationerne til eleverne, end fagligheden.

Publiceret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Hvad svarer helt nye lærerstuderende, når man spørger dem om deres forventninger til lærerrollen? 

Det spørgsmål har vi stillet de studerende den allerførste dag på studiet på Københavns Professionshøjskole, hvor de i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blev bedt om at besvare fire åbne spørgsmål om forskellige forventninger til lærerrollen. 

I alt har 483 studerende svaret på spørgsmålene. 

Undersøgelsen er en del af et større projekt om de studerendes udvikling af professionsidentitet i den nye læreruddannelse. De studerende blev bedt om at forestille sig, at det var deres første dag på jobbet i en 5. klasse.

Det første spørgsmål lød: Hvad forventer du af dig selv? Dernæst blev de spurgt til elevernes, forældrenes og ledelsens forventninger til dem.

Vi har bevidst spurgt dem på den første dag for få indblik i deres forforståelse, inden de præges af undervisere, tutorer, integreret praktik og medstuderende. 

De studerende vil være positive, åbne og glade

Når man stiller spørgsmål, der skal besvares i fritekst, er det altid interessant at se, hvilke ord og formuleringer der går igen.

Det mest gennemgående ord i spørgsmålet om de studerendes egne forventninger, er imødekommende. Andre gennemgående ord er smilende, åben, positiv, glad, et åbent sind, positiv energi og kunne skabe tryghed.

Et typisk svar lyder: ”Jeg forventer at komme smilende ind til klassen, med en positiv indstilling og højt humør”.

Fokus er med andre ord på personen og relationerne til eleverne. Der er også svar, der primært angår undervisning, men de er i undertal.

Og så er der en række svar, hvor det store fokus på relationer begrundes med at være indgangen til et godt læringsmiljø, for eksempel: ”Jeg forventer, at jeg er åben og imødekommende, og at jeg giver et godt indtryk til mine elever, så vi kan få opbygget gode relationer, og dermed god læring”.

Lederne vil have ansvarlige og professionelle lærere

Når vi spørger de nye studerende, hvad de tror, at ledelsen forventer af dem som lærer, sker der en markant ændring i svarene. Nu kommer det i højere grad til at handle om at være professionel, at møde til tiden, at være i stand til at lære eleverne et givent pensum og at være ansvarlig.

Et svar lyder: ”At jeg er dygtig, professionel og nytænkende”. Det skifte peger på, at optagetheden af personen og relationerne kommer fra de lærerstuderendes selv.

At være imødekommende, positiv, smilende og omsorgsfuld er dermed ikke noget, de nødvendigvis forestiller sig, at ledelsen stiller til de studerende, om end der også er svar, der handler om relationerne til eleverne.

Er det et problem, at relationerne er så vigtige?

Spørger man til, hvad de lærerstuderende tror, eleverne forventer, handler det i overvejede grad om, at man skal være sød og sjov, og endelig ikke må være en kedelig lærer.

Et svar lyder: ”At jeg smiler, er glad, sjov og nærværende. Samt at de kan stole på mig som deres lærer og stemme på skolen.”

Næste skridt i undersøgelsen er at følge, om der sker en udvikling i de studerendes forståelse af lærerrollen gennem uddannelsen.

Man kan spørge, om det er problematisk, at person og relationer spiller så stor en rolle i de studerendes svar? 

Det vil der formentlig være uenighed om, som der har været gennem det meste af læreruddannelsens historie: Om det primært handler om at udvikle læreres menneskelige eller faglige kvalifikationer, har altid været til diskussion.

I første omgang kan vi konstatere, at de nye studerende – som mange andre før dem – umiddelbart er væsentlig mere optaget af lærerpersonen end faglighed og selve undervisningen.

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk