Generalforsamling i Den faglige forening Håndværk og Design

Lørdag d. 25. maj kl. 10:00 Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Vindeboder 12, 4000 Roskilde

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

2. Vedtagelse af forretningsorden

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Prioritering af indsatsområder

7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb

8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser

9. Kontingentfastsættelse

10. Budgetoversigt for indeværende år

11. Valg

12. Evt.

På valg er:

· Torben Grøn (modtager ikke genvalg)

· Karsten Bjerregaard (modtager genvalg)

· Wisti Pedersen (modtager genvalg)

 

Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.

Læs om de opstillede kandidater på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt eller gennem lokalforeningernes repræsentanter til formanden, senest tre uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en let anretning.

13:00 - 14:45 Er der mulighed for workshop med temaet: Historisk håndværk og design TRÆ/TOV

Af hensyn til forplejning og workshop, er der tilmeldingsfrist til arrangementet på foreningens hjemmeside senest d. 12. april 2024.

Læs om alle kandidater, mulighed for afgivelse af brevstemme m.m. på hjemmesiden.