Kunstig intelligens

Ekspertgruppe foreslår at begrænse antallet af prøver, hvor elever kan snyde med ChatGPT

En ekspertgruppe er klar med nye anbefalinger til politikerne om fremover at begrænse ”antallet af prøver, hvor det er muligt at snyde eller blive anklaget for snyd”.

Publiceret

Begræns antallet af prøver, hvor eleverne enten har mulighed for at snyde med ChatGPT eller andre digitale hjælpemidler – eller er i risiko for at blive mistænkt for snyd.

Sådan lyder én af otte anbefalinger, som en otte mand stor ekspertgruppe i dag har afleveret til børne- og undervisningsministeren, til, hvordan skoler og institutioner kan blive bedre til at håndtere digitale hjælpemidler ved prøverne.

Ekspertgruppen mener, at det er vigtigt, at eleverne lærer at bruge og reflektere over de digitale redskaber i undervisningen, og derfor bør der også fremover både være prøver med og uden digitale hjælpemidler.

"Det er afgørende vigtigt, at eleverne lærer at bruge og forholde sig til kunstig intelligens på en reflekteret, kritisk og konstruktiv måde. Derfor skal de hjælpes af dygtige faglærere, og teknologien skal inddrages i undervisningen og ved eksamen side om side med eksamener uden hjælpemidler”, siger formand for ekspertgruppen, selvstændig konsulent og tidligere formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø i en pressemeddelelse.

”Det kræver nye prøve- og ikke mindst nye arbejdsformer i skolen, hvor fokus flytter fra snyd til læring”, siger hun.

Gruppen foreslår også, at det fremover skal være muligt at ændre i prøveformer hurtigere end i dag, så prøverne løbende kan tilpasses ny teknologi.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) roser i pressemeddelelsen ekspertgruppen for at komme "med nogle interessante bud", og at ”den digitale udvikling er kommet for at blive”.

”Det er afgørende for mig, at vi udvikler prøverne, så vi også kan teste, uden der bruges digitale hjælpemidler. Det er nødvendigt for at kunne vurdere, hvilken viden og færdigheder eleverne selvstændigt har tilegnet sig”, lyder det videre fra undervisningsministeren.

Medlemmerne af ekspertgruppen

· Birgitte Vedersø, formand for ekspertgruppen, selvstændig konsulent og tidligere formand for Danske Gymnasier

· Mikkel Aslak, underviser ved Marienhoffskolen og konsulent ved VIA CFU

· Mette Andreasen, underviser ved International Business College

· Per Størup Lauridsen, underviser ved Odense Tekniske Gymnasium

· Inger Bo Augustinus, underviser ved AOF Center Fyn

· Hanne Leth Andersen, rektor ved Roskilde Universitet

· Jan Damsgaard, professor ved Copenhagen Business School

· Bent Meier Sørensen, professor ved Copenhagen Business School

· Tine Wirenfeldt Jensen, ekstern adjunktvejleder ved Syddansk Universitet

Her er de otte anbefalinger

· Antallet af prøver, hvor det er muligt at snyde eller blive anklaget for snyd, bør begrænses, så fokus bliver på læring.

· Det samlede prøvebillede bør understøtte både udvikling af elevers viden og færdigheder samt udvikling af kompetencer til at anvende og tage stilling til digitale værktøjer selvstændigt.

· Der bør tages udgangspunkt i rapportens syv generiske prøveformer, der kan fungere som en rettesnor i forbindelse med eventuelle ændringer af de eksisterende prøveformer.

· Der bør kunne ske ændringer i prøveformer med kortere aftræk end tidligere, så prøverne løbende kan tilpasses omverdenen og ny teknologi.

· Børne- og Undervisningsministeriet opfordres til at inddrage relevante aktører til løbende drøftelser af prøveformer, samt hvilken af de syv generiske prøveformer, der kan anvendes fra fag til fag.

· Ledelsen på den enkelte institution bør sætte fokus på digitalisering, herunder kunstig intelligens som et redskab til læring.

· Kommunikationen og vejledningsindsatsen om digitale hjælpemidler ved prøverne bør prioriteres lokalt på institutionerne.

· Ledelse og lærere bør indtænke digitale hjælpemidler i den daglige undervisning på tværs af fagene, så der skabes sammenhæng mellem undervisning og prøver.

Ekspertgruppe blev nedsat i maj 2023 og afleverede i december en række foreløbige anbefalinger.

I forbindelse med skoleaftalen blev partierne i folkeskoleforligskredsen enige om, at der skal nedsættes en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger om afgangsprøverne.

Gruppen, der endnu ikke er nedsat, skal undersøge, hvordan prøverne virker i dag og komme med anbefalinger til prøvernes rammer, indhold og udformning.