Justistsminister Mattias Tesfaye vil sikre offentligt ansattes ytringsfrihed bedre ved at lovfæste den.
Justistsminister Mattias Tesfaye vil sikre offentligt ansattes ytringsfrihed bedre ved at lovfæste den.

Politisk aftale: Offentligt ansattes ytringsfrihed skal lovfæstes

”Det er vigtigt for vores demokrati og den offentlige debat, at de offentligt ansatte bringer deres viden og synspunkter i spil” siger justitsministeren i forbindelse med en ny politisk aftale, som skal fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. DLF hilser aftalen velkommen.

Publiceret Senest opdateret

Hver tredje lærer tør ikke tale offentligt om kritisable forhold i skolen. Det viste en spørgeundersøgelse i Folkeskolens lærerpanel for to år siden. Undersøgelsen viste også at det især var arbejdsgiverne – kommune og skoleleder – der blev oplevet som en hindring for ytringsfriheden.

Ingen nye rettigheder

Regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har netop aftalt, at Folketinget skal lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed. I dag er ytringsfriheden primært sikret gennem en vejledning fra Justitsministeriet og så selvfølgelig den almene, grundlovssikrede ret til frit at ytre sig indenfor rammerne af blandt andet injurielovgivningen.

Lovfæstningen skal sende et signal om de offentligt ansattes ret til at gøre brug af deres ytringsfrihed uden frygt for negative reaktioner fra ledelsen. Der er med andre ord ikke lagt op til ændringer af de offentligt ansattes rettigheder, men til at de eksisterende rettigheder skal lovfæstes.

Aftalen indeholder desuden en række initiativer, der skal øge kendskabet blandt de offentligt ansatte til deres ytringsfrihed. Viden om deres rettigheder, er nemlig en grundlæggende forudsætning for, at offentligt ansatte rent faktisk benytter deres ytringsfrihed. Derfor vil Justitsministeriet udarbejde en oversigt over relevant praksis fra Folketingets Ombudsmand, som skal indgå i en relancering af vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed, indhente erfaringer fra andre lande og gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan kendskabet til reglerne kan udbredes lokalt på de enkelte arbejdspladser.

”I Danmark har offentligt ansatte en udstrakt ytringsfrihed, og det kan vi være stolte af” udtaler justitsminister Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse om aftalen. ”Men der er brug for at gøre mere for sikre, at de offentligt ansatte kender deres rettigheder og gør brug af dem. Derfor sætter vi nu ind med en række initiativer, der skal slå fast, at offentligt ansatte skal kunne ytre sig uden at frygte negative reaktioner fra ledelsen.”

DLF er positiv overfor udspillet

Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, er glad for aftalen, fortæller han til folkeskolen.dk:

”Det er vigtigt, at lærerne frit kan bidrage til den offentlige debat og interne drøftelser på den enkelte arbejdsplads uden at skulle frygte for repressalier fra arbejdsgiveren. Det er bestemt positivt og nødvendigt, at der er politisk bevågenhed på at forbedre rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er en helt grundlæggende demokratisk rettighed, og aftalen her er et skridt i den rigtige retning”.

Han fortæller, at man jævnligt ser sager, hvor det har haft store konsekvenser for lærere at ytre sig.

”Dem har vi stort fokus på i Danmarks Lærerforening, og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe de lærere, der kommer i klemme” siger han.

Powered by Labrador CMS