Det handler om kunder i butikken. Hvis man taler dårligt om sin egen skole, så kommer der færre kunder. Og der ligger en fri- eller privatskole lige rundt om hjørnet, påpeger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.
Det handler om kunder i butikken. Hvis man taler dårligt om sin egen skole, så kommer der færre kunder. Og der ligger en fri- eller privatskole lige rundt om hjørnet, påpeger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

Lærere må gerne ytre sig kritisk

Offentligt ansatte må gerne udtale sig – også kritisk – om egne arbejdsforhold. Alligevel oplever DLF en stigende tendens til, at kommunerne er mere lukkede og ømskindede, siger Lærerforeningens formand, Gordon Ørskov Madsen.

Publiceret

SÅDAN SVARER KOMMUNERNE

Folkeskolen ville gerne have talt med formand forKL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen omlærernes ytringsfrihed, men han fandt ikke tid til etinterview.

KL's presseafdeling sendte i stedet et skriftligt svar fraPernille Christensen, juridisk chef i KL:

"Reglerne på området er meget klare: Alle offentligt ansatte,herunder lærere, har ret til at ytre sig om emner, der vedrørerderes eget arbejdsområde - også når deres synspunkter og meningerer kritiske. Kommunerne er meget opmærksomme på reglerne, ligesomFolketingets Ombudsmand holder øje med, at offentligt ansatte ikkefår advarsler eller bliver afskediget, fordi de har deltaget idebatten".

"KL mener, at det er vigtigt, at kommunalt ansatte deltager isamfundsdebatten både nationalt og i kommunerne. Mange offentligtansatte deltager da også i den offentlige debat. KL har sammen medModerniseringsstyrelsen udgivet pjecen 'God adfærd i detoffentlige' om blandt andet reglerne for offentligt ansattesytringsfrihed. Pjecen er sendt til alle kommuner og beskriverklart, at alle kan fremkomme med personlige synspunkter om emner,der vedrører deres eget arbejdsområde. Det gælder også, nårsynspunkter og meninger er kritiske".

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærernes formand fremhæver, at folkeskolen har brug for en mere levende debat og samtaleform, hvor det er muligt at diskutere kultur og arbejdsforhold.

"Det handler om at skabe den bedst mulige skole for de resurser, man har til rådighed. Som lærer skal man for eksempel kunne sige, at man synes, at kommunens prioriteringer er forkerte. Ved nogle af skolens mange projekter og i andre sammenhænge. Her håber jeg, at den nye arbejdstidsaftale vil være med til at gøre debatten bedre".

Gordon Ørskov Madsen fortæller, at han vil se nærmere på tallene og de mange kommentarer fra lærerne, som er kommet frem via Folkeskolens spørgeskemaundersøgelse.

"Den enkelte skal bestemt kunne udtale sin kritik. Det forsøger DLF jævnligt at vejlede medlemmerne om - hvordan de skal forholde sig, når de ønsker at kritisere forhold. Det kan være en fordel, at man udtaler sig mere kollektivt eller i større grupper, men den enkelte har altså ytringsfrihed, når det gælder forhold i skolen".

Powered by Labrador CMS