Det handler om kunder i butikken. Hvis man taler dårligt om sin egen skole, så kommer der færre kunder. Og der ligger en fri- eller privatskole lige rundt om hjørnet, påpeger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

Lærere må gerne ytre sig kritisk

Offentligt ansatte må gerne udtale sig – også kritisk – om egne arbejdsforhold. Alligevel oplever DLF en stigende tendens til, at kommunerne er mere lukkede og ømskindede, siger Lærerforeningens formand, Gordon Ørskov Madsen.

Publiceret

SÅDAN SVARER KOMMUNERNE

Folkeskolen ville gerne have talt med formand forKL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen omlærernes ytringsfrihed, men han fandt ikke tid til etinterview.

KL's presseafdeling sendte i stedet et skriftligt svar fraPernille Christensen, juridisk chef i KL:

"Reglerne på området er meget klare: Alle offentligt ansatte,herunder lærere, har ret til at ytre sig om emner, der vedrørerderes eget arbejdsområde - også når deres synspunkter og meningerer kritiske. Kommunerne er meget opmærksomme på reglerne, ligesomFolketingets Ombudsmand holder øje med, at offentligt ansatte ikkefår advarsler eller bliver afskediget, fordi de har deltaget idebatten".

"KL mener, at det er vigtigt, at kommunalt ansatte deltager isamfundsdebatten både nationalt og i kommunerne. Mange offentligtansatte deltager da også i den offentlige debat. KL har sammen medModerniseringsstyrelsen udgivet pjecen 'God adfærd i detoffentlige' om blandt andet reglerne for offentligt ansattesytringsfrihed. Pjecen er sendt til alle kommuner og beskriverklart, at alle kan fremkomme med personlige synspunkter om emner,der vedrører deres eget arbejdsområde. Det gælder også, nårsynspunkter og meninger er kritiske".

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærere tør ikke tale frit

Danmarks Lærerforening (DLF) oplever en stigende tendens til, at lærere bliver indkaldt til tjenstlige samtaler, forflyttet eller fyret, fordi de har udtalt kritik af arbejdsforhold på deres skole. Det fortæller formand Gordon Ørskov Madsen i forbindelse med Folkeskolens undersøgelse af læreres ytringsfrihed.

"De seneste ti år har vi set problemer med læreres ytringsfrihed som et stigende fænomen. Når man spørger direkte, så er alle jo enige om, at lærere selvfølgelig må udtale sig om skolen og deres arbejdsforhold, men jeg oplever, at man ledelsesmæssigt i kommunerne er blevet mere lukkede og ømskindede", siger formanden.

Og han oplever klart, at den øgede konkurrence skolerne imellem er med til at forværre problemet.

"Forvaltning og ledelse har ikke lyst til at fremstå som dårlige på nogen som helst områder. Her mener jeg, at man hellere skulle tage den gode samtale med udgangspunkt i kritikken, for det ville alle komme længere med. Vi skal lukketheden til livs. Den gavner ingen", siger Gordon Ørskov Madsen.

Lærernes formand fremhæver, at folkeskolen har brug for en mere levende debat og samtaleform, hvor det er muligt at diskutere kultur og arbejdsforhold.

"Det handler om at skabe den bedst mulige skole for de resurser, man har til rådighed. Som lærer skal man for eksempel kunne sige, at man synes, at kommunens prioriteringer er forkerte. Ved nogle af skolens mange projekter og i andre sammenhænge. Her håber jeg, at den nye arbejdstidsaftale vil være med til at gøre debatten bedre".

Gordon Ørskov Madsen fortæller, at han vil se nærmere på tallene og de mange kommentarer fra lærerne, som er kommet frem via Folkeskolens spørgeskemaundersøgelse.

"Den enkelte skal bestemt kunne udtale sin kritik. Det forsøger DLF jævnligt at vejlede medlemmerne om - hvordan de skal forholde sig, når de ønsker at kritisere forhold. Det kan være en fordel, at man udtaler sig mere kollektivt eller i større grupper, men den enkelte har altså ytringsfrihed, når det gælder forhold i skolen".

Forsker: Ledere skal fyres for at knægte ytringsfrihed

God tone og rette forum

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal fortæller, at undertrykkelse af ytringsfrihed og indkaldelse til tjenstlige samtaler ikke er noget, skolelederne taler om i deres forening. Det foregår ude i kommunerne, og skolelederne tager ikke den snak med ind i det fælles forum.

"Al kritik er godt, hvis man kan gøre noget bedre ved at tale om det. Der bør bestemt være et klima på en skole, hvor man har ret til at sige sin mening. Men ytringsfrihed betyder ikke, at man som lærer kan udtale hvad som helst når som helst og på en hvilken som helst måde. Man skal holde en god tone og udtale sig de rigtige steder", siger Claus Hjortdal.

Undersøgelse: Ytringsfrihed under pres 

"Jeg ville for eksempel som leder blive smaddertosset, hvis lærere udtaler kritik i medierne, uden at de først er gået til tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller til ledelsen på skolen. Det er de systemer, vi har, og man skal respektere systemerne, inden man går videre til medierne. Det skal være kritik på rette tid og sted og i en ordentlig tone. Hvis man udtaler sig som privatperson og bliver meget firkantet, eller der kun fortælles halve sandheder, så bliver det meget svært bagefter at få en ordentlig dialog om tingene".

Men han understreger, at man altid skal kunne udtale sig på skolen og ad de rette kanaler, hvis man har kritikpunkter. Og så er øget konkurrence absolut noget, der gør det sværere for lærere at udtale sig, mener han.

"Det handler om kunder i butikken. Hvis man taler dårligt om sin egen skole, så kommer der færre kunder. Og der ligger en fri- eller privatskole lige rundt om hjørnet", siger Claus Hjortdal.

Det siger loven