Ytringsfrihed under pres

Mange i Folkeskolens Lærerpanel føler ikke, at de frit kan ytre sig i den offentlige debat om skolen. En tredjedel svarer enten nej til, at de tør ytre sig kritisk, eller at de kun er trygge ved at udtale sig i positive vendinger. De frygter fyring eller andre former for repressalier.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Føler du, at du har frihed til at ytre dig offentligt på områder, hvor du som lærer ikke har tavshedspligt? Det har fagbladet Folkeskolen spurgt sit lærerpanel om, hvor knap 400 har svaret.

Den gode nyhed er, at 42 procent af de 386 personer, som har svaret på onlinespørgeskemaet, svarede ja. Den mindre gode nyhed er, at 22 procent svarede: "Ja, men kun hvis jeg ikke er kritisk". Den rigtig dårlige nyhed er, at 13,2 procent af respondenterne svarede nej. Lagt sammen vil det sige, at hver tredje lærer ikke tør tale højt om kritisable forhold i skolen.

Det siger loven

Blandt dem, der ikke svarede uforbeholdent ja til, at de føler, at de har frihed til at ytre sig offentligt, har to tredjedele angivet, at de oplever, at kommunen er med til at indskrænke deres ytringsfrihed. Mens lidt over halvdelen oplever, at deres skoleleder gør det samme.

At lærere og skolepædagoger ikke føler, at de er frie til at blande sig i den offentlige debat, er ikke kun et principielt problem. Hver tredje lærer i undersøgelsen mener, at der er kritisable forhold på deres nuværende arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Yderligere knap en femtedel mener det samme om deres tidligere arbejdsplads. Tilsammen er det over halvdelen af deltagerne i undersøgelsen.

Leder: Ytringsfrihed - det er noget, vi lærer eleverne 

Men 54,1 procent fortæller også, at de aldrig har udtalt sig om de kritisable forhold offentligt. Kun 13,4 procent fortæller, at de offentligt har kommenteret den kritisable situation på nuværende arbejdsplads, og 12,9 procent om en tidligere arbejdsplads.

Deltagerne i undersøgelsen er heller ikke meget for at udtale sig om deres arbejdsplads, hvis de bliver opsøgt af pressen. 22 procent af respondenterne svarer ja til, at de ville udtale sig kritisk om deres arbejdsplads, hvis de blev kontaktet af en journalist til en artikel. Lidt flere, nemlig 28,2 procent, ville kun udtale sig, hvis de kunne være anonyme. Flere end hver tredje lærer vil slet ikke stå frem i medierne.

Lærere tør ikke tale frit

Frygt for fremtiden får folk til at tie

Folkeskolen har også spurgt lærerpanelet om, hvorfor de har undladt at ytre sig offentligt. Lidt over halvdelen svarer, at det er af frygt for at blive opfattet som illoyal af deres arbejdsgiver. Lige så mange frygter, at det vil få negative konsekvenser for deres arbejdsforhold. Mens knap en tredjedel frygter fyring. Også frygten for fremtidige jobmuligheder spiller ind, viser lærerpanelets svar.

Undersøgelsens respondenter havde mulighed for skriftligt og anonymt at uddybe flere af spørgsmålene. Dykker man ned i deres kommentarer, er der flere, som giver udtryk for, at deres modvilje mod at blande sig i den offentlige debat skyldes et ønske om at løse eventuelle problemer internt med skolens ledelse. Som en skriver: "Kritik ville jeg komme med til de implicerede på skolen". Og der er heldigvis også respondenter, som fortæller, at de ikke oplever, at der er kritisable forhold at gå til offentligheden eller ledelsen med.

Der er dog langt flere kommentarer, hvor respondenterne giver udtryk for, at skoleledelsen eller den kommunale forvaltning ikke vil se med milde øjne på en lærer, som offentligt udtrykker sig kritisk.

"Blandt lærerne i kommunen tales der om, at man skal passe på med, hvad man siger. Det kan bringe en i vanskeligheder", skriver en. En anden fortæller om en kollega, som fik en tjenstlig påtale for at have liket et Facebook-opslag: "Siden da har der ikke været lyst til at deltage i debatten i hverken dagspresse eller på de sociale medier om skolevæsenet", konstaterer vedkommende.

En anden skriver: "Jeg har tilpasset mig og melet min egen kage for at overleve. Ingen kritik af leder af frygt for konsekvenser", mens en kort og godt kommenterer: "Tør ikke!" på spørgsmålet om, hvorvidt vedkommende ville udtale sig kritisk om forhold på sin arbejdsplads, hvis han eller hun blev kontaktet af en journalist.

Forsker: Ledere skal fyres for at knægte ytringsfrihed