Det nye vejledningsmateriale tager udgangspunkt i en række film med eleverne Feven, Asger og William fra Karise Efterskole, som underviser elever med særlige behov. Det skal give udskolingseleverne nogle at spejle sig i.

Special Skills udgiver gratis uddannelsesmateriale til elever med særlige behov

Det kan være svært for elever i specialundervisning at spejle sig i almene uddannelsesmaterialer. Nu har to tidligere UU-vejledere skrevet et målrettet undervisningsforløb sammen med Special Skills. Materialet kan bruges af både lærere og UU-vejledere.

Publiceret Senest opdateret

Der findes uddannelsesmesser og vejledningsevents for elever med særlige behov, men indtil nu har det været svært at finde materialer, som lærere og UU-vejledere kan bruge i undervisningen til at hjælpe eleverne med at spore sig ind på, hvilken fagretning der passer til dem.

Det råder Special Skills og læringshuset Forstå nu bod på med et gratis vejledningsmateriale, som består af fem moduler på i alt 12,5 lektioner. Foreløbig er de fire første moduler klar.

Materialet er skrevet af Ane Bonnesen og Anna Sofie Brethvad Andersen, som begge har været UU-vejledere for elever med særlige behov i Fredensborg Kommune.

Special Skills

Special Skills blev skabt i 2017 som et lokalt initiativ i Ishøj og har siden 2019 været en selvstændig, landsdækkende non-profit forening.

Special Skills er en del af Landsforeningen Livsværk og støttes af Egmont Fonden. Lokale Special Skills events finansieres delvist af medlemsbetaling fra de deltagende undervisnings- og uddannelsesinstitutioner og fra lokale bidrag og donationer.

Kilde: specialskills.dk

”Der findes meget lidt vejledningsmateriale til denne målgruppe. Derfor må UU-vejledere hugge en hæl og klippe en tå for at få materialer til almenområdet til at passe. Men kan elever med særlige behov læse materialet? Kan de forstå det? Og kan de spejle sig i det?”, spørger Ane Bonnesen, som nu er afdelingsleder på Borupgårdskolen i Snekkersten.

Elever skal kunne spejle sig i hinanden

Unge med særlige behov har ofte en eller flere diagnoser, og de kan have et lavt kognitivt niveau.

”Det er vigtigt at identificere præcist, hvad der er med den enkelte unge, så UU-vejlederen kan matche hans eller hendes behov. Går den unge til prøve og får karakterer? Hvad er den unge berettiget til? Er der et tilbud, eleven skal visiteres til?”, eksemplificer Anna Sofie Brethvad Andersen, som i dag er uddannelsesleder på STU-tilbuddet Kadetten i Helsingør.

Unge med særlige behov har ikke alene individuelle problematikker. Når de går i specialklasse eller på specialskole, har de ikke et alment fællesskab at spejle sig i.

”Det gør det vanskeligt at vejlede dem ud fra et fællesskab, men med det nye materiale lægger vi op til at danne fællesskab blandt eleverne ud fra, hvad de hver især kan”, siger Ane Bonnesen og tilføjer, at mange unge med særlige behov brænder for at få et arbejde, som giver dem en identitet.

”Som vejledere kan vi have blinde pletter i forhold til, hvem vi vejleder til hvad, fordi vi er optaget af, at unge med bestemte resurser og kognitive udfordringer skal noget bestemt. Med materialet går vi på opdagelse i, hvad de unge kan, udover det vi ser i skolen”, fortæller Ane Bonnesen.

Eleven sætter ord og billeder på sit liv

Materialets første modul hedder ’Mit liv’, og det sætter netop fokus på, hvem eleven er, og hvad der gør eleven glad.

”Vi flytter fokus fra ’Hvad kan jeg blive?’ til ’Hvem er jeg, og hvad vil jeg være?’, så udskolingseleven kan foretage et kvalificeret valg”, siger Ane Bonnesen.

”Der er kun en som dig. Derfor er det vigtigt, at du kender dig selv godt. Det vil hjælpe dig, når du skal tænke over, hvordan din fremtid skal se ud”, lyder oplægget.

I forløbet ser eleven en film med Feven, Asger og William. De går på Karise Efterskole, som er for elever med særlige behov. De tre unge går igen i film i alle moduler, og i det første fortæller de om deres liv. Bagefter sætter eleven i folkeskolen ord og billeder på sit eget liv og tænker over, hvad der er vigtigt for, at han eller hun kan have det godt.

De to tidligere UU-vejledere har talt meget om, hvordan materialet rammer målgruppen, der er så bred, som den er.

”Vi er penneførere, men vi arbejder tæt sammen med Special Skills, som i flere år har haft blik for målgruppen. Det er for eksempel vigtigt, at billedsiden viser de unges hverdag og repræsenterer deres ungdomsliv. Vi har også lavet opgaverne forskellige, så de rammer forskellige interesser og målgrupper, og så man både kan arbejde med eleverne i fællesskab og individuelt. Det skal gøre den unge klogere på sine kompetencer og interesser”, fortæller Ane Bonnesen.

Vigtigt at have øje for elevens interesser

Vejledningseventene i Special Skills tager ikke kun udgangspunkt i skolefærdigheder. Deltagerne prøver forskellige praktiske opgaver som at lægge brosten, folde servietter, sortere dimser, skifte hjul på en bil eller lappe en cykel.

”Vi flytter på samme måde fokus fra ’Hvad kan jeg blive?’ til ’Hvem er jeg, og hvad vil jeg være?’, så udskolingseleven kan foretage et kvalificeret valg. I skolen er der tendens til at udelukke det, børnene laver efter kl. 14, men det, der sker i elevernes fritid, kan vi bruge til at finde ud af, hvor den enkeltes interesser ligger”, siger Ane Bonnesen.

Når man har øje for det, får man automatisk fokus på, hvilke arbejdsevner den unge har, tilføjer Anna Sofie Brethvad Andersen.

”Special Skills går op i, at vejledningseventene er æstetiske, og de unge kan prøve opgaver, der er brug for at få løst, så de kan få en uddannelse, som giver dem en reel plads i samfundet. Det er ikke bare noget, vi leger. Aktiviteterne på Special Skills danner kimen til de unges karrierelæring”, siger hun.

Ny STU-lov kræver valgparate elever

Ligesom eventene i Special Skills er det nye vejledningsmateriale delt i grønne, røde og sorte pister, så det er let at differentiere opgaverne ud fra, hvad eleverne kan kognitivt og i praksis. Hvor det første af de fire færdige moduler handler om den unges liv, hedder de tre næste ’Mine interesser’. ’Mine behov’ og ’Mine skills’.

”Vi prøver at få de unge til at reflektere over, hvad de kan, hvad de har med sig, og hvad der optager dem: Hvad er mine udfordringer, og hvad er mine særlige skills? Materialet skal styrke deres bevidsthed om, hvad de kommer med”, uddyber Ane Bonnesen.

Unge med særlige behov har ikke så mange valg i grundskolen, fordi lærere i specialundervisning vælger den læringskontekst, som passer til den enkelte elev, supplerer Anna Sofie Brethvad Andersen. Men med den nye STU-lov er der øget fokus på de unges eget valg af uddannelsesretning.

”Hvis det valg skal være reelt, skal vi arbejde med elevernes valgparathed i skolen, så de får et realistisk billede af deres styrker, begrænsninger og behov for støtte. Det håber vi, at materialet kan være med til at styrke”, siger uddannelseslederen.

Materialet kan bruges uden Special Skills

Makkerparret er ved at skrive det sidste modul, der skal kunne bruges som forberedelse og opfølgning på et event hos Special-Skills. Det udkommer i november og skal føre til yderligere refleksion hos den unge.

Selv om Special Skills afholder flere og flere events, er det ikke alle udskolingselever, som deltager, men man kan sagtens arbejde med materialet alligevel, understreger forfatterne.

”Vi har lavet materialet, så det bygger op til en event i Special Skills. For eksempel ligger der en fællesøvelse i første modul, hvor eleverne bliver klogere på hinandens liv ved at interviewe hinanden to og to. Her afprøver de interviewmetoder, spørger til hinandens hverdag og præsenterer den anden elev for fællesskabet. Det kræver, at de lytter til den anden og oversætter svarene ind i fællesskabet. Det kan man både gøre som forberedelse til en event i Special Skills, men man kan også gøre det løsrevet”, siger Ane Bonnesen.

Både lærere og vejledere kan bruge  forløbet

Det sidste modul kommer til at handle om, hvordan man omsætter det, eleven kan, til en relevant uddannelse.

”Selvfølgelig skal der være et materiale til elever med særlige behov, for der ligger et stort arbejde i at give den enkelte elev håndholdt vejledning”, siger Anna Sofie Brethvad Andersen.

”Det skal vi skrive på, men vi har ventet på, at årets events er blevet afviklet, så vi kan få det bedste med derfra”, siger Anna Sofie Brethvad Andersen.

Materialet kan både bruges af lærere og UU-vejledere.

”I nogle kommuner tager lærerne sig af uddannelse og job i folkeskolen, mens det i andre varetages af UU-vejledere. Men man skal ikke have særlige vejledningsmæssige kvalifikationer for at kunne bruge materialet. Det kan sagtens bruges af lærere. Det kan også være, at lærere i yngre klasser har lyst til at tage udgangspunkt i materialet til tidligt at begynde at tale om uddannelse”.

Materialet falder ind i tidsånden

Der har ikke kun manglet et vejledningsmateriale til specialområdet. Det nye materiale falder også ind tidsånden, betoner forfatterne.

”Som samfund skal vi blive bedre til at rumme og vejlede unge med særlige behov. For det første kommer der flere af dem, for det andet har vi brug for dem på arbejdsmarkedet, og for det tredje siger de unge, at de vil være her. Så vi skal støtte dem i at nå derhen, hvor de gerne vil”, siger Ane Bonnesen.

Det handler om at vække de unges interesse for deres eget liv og læring.

”Generelt går samfundet i en retning, hvor alle har ret til at være her og til at leve et værdigt liv. Det gælder uanset køn, hudfarve og diagnoser. Så selvfølgelig skal der være et materiale til den brede målgruppe, som elever med særlige behov er, for der ligger et stort arbejde i at give den enkelte elev håndholdt vejledning”, siger Anna Sofie Brethvad Andersen.

Vejledningsmaterialet Special Skills

Modul 1: Mit liv

Hvem er jeg, og hvad gør mig glad?

Der er kun en som dig. Derfor er det vigtigt, at du kender dig selv godt. Det vil hjælpe dig, når du skal tænke over, hvordan din fremtid skal se ud.

Når du er færdig med forløbet:

 • har du set en film med tre unge, der fortæller om deres liv.
 • har du sat ord og billeder på dit eget liv.
 • har du tænkt over, hvad der er vigtigt for dig for at have et godt liv. 

Modul 2: Mine interesser

Hvad bruger du din tid på, når du ikke er i skole? Og hvad kan du godt lide at lave, når du er i skole? Du har helt sikkert nogle interesser, som du bruger tid på. Både i skolen og i din fritid.

I dette modul skal du blive mere opmærksom på, hvad du interesserer dig for, og hvad du kan lide at bruge din tid på.

Når du er færdig med forløbet:

 • har du set en kort film, hvor Feven, Asger og William fortæller om deres interesser.
 • ved du mere om, hvilke interesser du har - og hvad dine kammerater går op i.
 • har du i ord eller billeder beskrevet, hvad du godt kan lide at lave.

Modul 3: Mine behov

Alle har brug for hjælp for at yde deres bedste. Men det kan være meget forskelligt, hvad man præcis har brug for. Og hvis man ikke ved det, kan det være svært at spørge andre om at tage hensyn eller hjælpe.

I modulet her får du mulighed for at få sat ord på netop dine behov. Du bliver også klogere på dine klassekammeraters behov. På den måde kan du også være med til at hjælpe andre med at yde deres bedste.

Når du er færdig med forløbet:

 • har du set en kort film, hvor tre unge fortæller om deres behov.
 • har du arbejdet med opgaver, der gør, at du bliver klogere på dine egne behov.
 • Ved du mere om dine egne behov - og hvilke behov dine klassekammerater har.

Modul 4: Mine skills

Alle er gode til noget, men hvad er dine skills?

At tænke over, hvad du er god til, er en vigtig del af at lære sig selv at kende. På den måde kan du bedre tage stilling til, hvad der ville passe til dig. Fx når du skal vælge uddannelsesaktiviteter, erhvervsretning eller følge andre drømme, du har for dit liv.

Når du er færdig med forløbet:

 • har du set en film, hvor Feven, Asger og William fortæller om deres skills.
 • ved du mere om dine egne skills – og hvilke skills dine klassekammerater har.
 • har du arbejdet med opgaver, der hjælper dig med at sætte ord og billeder på dine skills.

Modul 5: Mit besøg på en Special Skills Event (udkommer i november)

Hvad sker der på en Special Skills event, og hvordan får jeg mest muligt ud af dagen?

I modulet her får du hjælp til at forberede dit besøg. På den måde er du klar til en oplevelsesrig aktivitetsdag, hvor du har mulighed for at udforske dine interesser og teste dine skills. Du får også hjælp i modulet til at sætte ord og billeder på dine ønsker og drømme for fremtiden.

Når du er færdig med forløbet:

 • har du set en film, hvor tre unge besøger et Special Skills event.
 • har du arbejdet med opgaver, der forbereder dig på eventet.
 • har du fået inspiration til at opstille nogle ønsker for din fremtid.
 • Det er gratis at bruge materialet. Du tilgår det med dit unilogin på forstå.dk.