Her er trivselskommissionen 

Trivselskommissionens målgruppe er børn og unge mellem 0 og 25 år. Den skal overordnet se på fire områder.

Publiceret Senest opdateret

Opdateret Kl. 8:39 med navne på kommissionsmedlemmerne og en kommentar fra Mattias Tesfaye

I regeringsgrundlaget fra sidste år lød det, at der skulle nedsættes en kommission "for det gode børne- og ungdomsliv". Og det er altså den kommission, som nu er nedsat.

Forstander på Krogerup Højskole Rasmus Meyer bliver formand for Trivselskommissionen.

Kommissionens arbejde skal være færdigt ved udgangen af 2024. Den skal løbende komme med anbefalinger.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 til 25 år. Kommissionen vil fokusere på fire områder: fællesskaber og relationer, tidlig indsats og forebyggelse, livsmod og robusthed samt det gode digitale liv.

Det fremgår, at kommissionen skal undersøgelse omfanget og årsagerne til den stigende mistrivsel, og om der er forskelle på køn, sociale forhold og etnicitet i sit arbejde. 

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) påpeger i en pressemeddelelse, at de fleste børn og unge har det godt, og at mange "er glade for at gå i skole". 

"Men undersøgelser viser samtidig, at mistrivsel blandt børn og unge er en voksende udfordring. Det skal vi tage mere alvorligt. Kommissionen skal gøre os klogere på, hvad vi konkret kan gøre for at hjælpe de børn og unge, som ikke har det godt,” siger han.

Kommissionsformand Rasmus Meyer ser frem til at komme i gang.

"I sidste ende skal et samfund måles på, om mennesker lever muntre, virksomme og meningsfulde liv. Derfor glæder det mig, at regeringen har nedsat denne kommission, der skal kigge på, hvordan vi skal skabe gode liv for børn og unge - og det glæder mig, at så mange vidende mennesker har sagt ja til at deltage i arbejdet".

"Til en start skal vi sammen blive klogere på udfordringer, senere vil vi komme med en række anbefalinger", siger han i pressemeddelelsen.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) mener, at kulturen kan bidrage til, at børn og trives bedre fremover.

Kommissionens medlemmer

 • Rasmus Meyer (formand), forstander på Krogerup Højskole
 • Marie Holt Hermansen, forhenværende formand for Danske Skoleelever
 • Khalil Abdeddaim, playmaker (frivillig træner), GAME
 • Hanne Kirk, programleder, COOP Crew
 • Karin Ingemann, udviklingschef, Danmarks Idrætsforbund
 • Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Andreas Rasch Christensen, forskningschef, VIA University College
 • Simon Calmar Andersen, chef i TrygFondens Børneforskningscenter, professor i Statskundskab,Aarhus Universitet
 • Lene Tangaard, rektor, Designskolen Kolding
 • Vibeke Jenny Koushede, professor og institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Mie Oehlenschläger, uafhængig tech- og policyrådgiver

"Der er ikke én løsning på problemerne med den stigende mistrivsel blandt børn og unge".

"Derfor nedsætter vi nu Trivselskommissionen, som både skal give bud på årsager til, hvorfor nogle børn og unge oplever mistrivsel, og komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber mere trivsel for danske børn og unge. Her kan kulturen i den grad bidrage", siger han.

"Kulturområdet er fyldt med gode oplevelser og ildsjæle i det danske foreningsliv, som skaber fællesskaber og glæde".

"Vi skal også have set nærmere på børn og unges brug af sociale medier og skærmbrug", siger ministeren.

Sidstnævnte emne har statsminister Mette Frederiksen (S) fokuseret en del på de seneste måneder.

"Vi var for længe om at opdage, at der er en sammenhæng mellem depression, angst og mistrivsel, og så den tid, som den generation, der vokser op med skærmen, bruger på en telefon", sagde hun eksempelvis ifølge Berlingske under et besøg på Risingskolen i Odense i maj.

Kommissionen består af blandt andet repræsentanter fra foreningslivet og forskere inden for området (rettet kl. 12.24).

Kommissionen kan løbende inddrage yderligere eksperter, praktikere, organisationer, for eksempel fra det organiserede fritidsliv, til at kvalificere arbejdet og anbefalingerne. Kommissionen har for eksempel mulighed for at nedsætte et repræsentativt børne- og ungepanel og afholde et børne- og ungetopmøde.