”Vi er kede af, at aftalen fastholder, at kommunerne må lægge økonomi til grund, når de skal tage stilling til den unges uddannelsesønsker. Det bør selvsagt være den unges behov og fagligheden, som styrer visitationen”, siger direktør Esben Kullberg fra Ligeværd.
”Vi er kede af, at aftalen fastholder, at kommunerne må lægge økonomi til grund, når de skal tage stilling til den unges uddannelsesønsker. Det bør selvsagt være den unges behov og fagligheden, som styrer visitationen”, siger direktør Esben Kullberg fra Ligeværd.

Alliance glæder sig over ny aftale om STU, men ikke alt er godt

Den spritnye aftale om STU skaber markante forbedringer, vurderer STU-Alliancen. Men de unges valg af uddannelse begrænses af, at kommunerne må lægge økonomi til grund, når de skal tage stilling. Samtidig skydes grundlæggende problemer omkring kvalitet og finansiering til hjørne.

Publiceret Senest opdateret

Unge, som fremover visiteres til STU, får større indflydelse på deres uddannelsesforløb. En ny og bred politisk aftale sikrer, at den unge har ret til at vælge mellem flere uddannelsesforløb, og kommunerne bliver forpligtet til at vejlede og støtte den unge – også om de forslag, den enkelte unge selv kommer med.

STU-alliancen glæder sig over, at det er slut med at spise unge med særlige behov af med ét uddannelsestilbud. Men der er også tidsler i bedet.

STU Alliancen

 • Foreningsfællesskabet Ligeværd
 • Danske Handicaporganisationer
 • LEV
 • Consentio
 • Spastikerforeningen
 • Hjerneskadeforeningen
 • ADHD foreningen
 • Autismeforeningen
 • Muskelsvindfonden
 • Produktionsskoleforeningen
 • Foreningen af Frie Fagskoler
 • Efterskoleforeningen
 • Skolelederforening v. Faglig klub for ledere i specialskolerne
 • LOS – de private sociale tilbud
 • Glad Fonden
 • Uddannelsesforbundet
 • Socialpædagogerne

”Vi er kede af, at aftalen fastholder, at kommunerne må lægge økonomi til grund, når de skal tage stilling til den unges uddannelsesønsker. Det bør selvsagt være den unges behov og fagligheden, som styrer visitationen”, siger direktør Esben Kullberg fra Ligeværd, som er med i STU-alliancen.

Det fremgår af aftalen, at den unges forslag, ikke må være dyrere, end det kommunen peger på. Det betyder, at en kommune fortsat vil kunne spænde ben for, at en ung med et åbenlyst talent for it kan komme på uddannelsen aspit, som henvender sig til unge med særlige behov. Det skete sidste år for 18-årige Nathalie fra Skive i en sag, som folkeskolen.dk beskrev.

- Lige præcis det eksempel viser, at det kan falde forkert ud, når prisen på uddannelsen skal spille ind på visitationsprocessen. Selv om 70-80 procent af de unge kommer i job efter endt uddannelse, risikerer vi, at kommunerne tænker kortsigtet. Det vil give bagslag”, forudser Esben Kullberg.

Portal over samtlige tilbud bliver en styrke

Dertil kommer, at det kan være svært at sammenligne prisen på kommunens eget STU-tilbud og en privat udbyder.

”Et kommunalt tilbud er budgetstyret og får altså de samme midler, uanset om der er 35 eller 47 elever. Så skal man beregne prisen efter de 35 eller de 47? Man skal selvfølgelig ikke bare smide rundt med pengene i det offentlige, men jeg er bange for, at priskravet vil forstyrre de unges valg”, siger Ligeværds direktør.

Til gengæld ligger der en styrke i, at der bliver oprettet en portal over samtlige STU-tilbud.

”Det giver forældre og unge mulighed for at afsøge, hvad der er af muligheder. Det bliver en kæmpe landvinding, for i dag har vi kommuner, som ikke fortæller, hvilke muligheder de unge har”, siger Esben Kullberg.

Han håber, at det bliver et krav, at prisen på et tilbud skal fremgå af portalen.

”Det vil give transparens i forhold til de unges valgmuligheder, siger direktøren.

Ærgerligt med manglende kvalitet

STU-alliancen havde håbet på et egentligt centralt kvalitetsudviklingsarbejde, som kunne føre til en national standard for, hvad god kvalitet er på STU.

Se den nye aftale

Du kan downloade STU-aftalen via dette link

”Her halter aftalen, og det er skidt, for det kan næsten kun gå galt, når den enkelte kommune i samarbejde med den enkelte uddannelsesinstitution, skal aftale både pris og kvalitet. I bedste fald får vi 98 forskelige kvalitetsstandarder, men fordi kommunerne kan indgå aftaler, hvis de vil, har de kommuner, som ikke prioriterer det i dag, ikke fået et incitament til at lave aftaler om kvaliteten. Samtidig bliver det totalt uoverskueligt for de tilbud, som får unge fra flere kommuner og dermed skal indgå mange aftaler”, siger Esben Kullberg.

Han ærgrer sig over, at Undervisningsministeriet, som fører tilsyn med alle andre ungdomsuddannelser, ikke også vil gøre de med STU, for man risikerer, at der så ikke bliver ryddet ud i tilbud med dårlig kvalitet.

”Undervisningsministeren siger, at hun vil støtte unge med særlige behov i at blive ligeværdige med andre unge, men hun vil ikke tage ansvaret for at sikre en kvalitetsstandard for STU. Det er virkelig ærgerligt”.

Arbejdsgruppe skal anbefale ny finansiering

Aftalen løser heller ikke umiddelbart udfordringerne med uddannelsens finansiering. Men STU-alliancen vælger vi alligevel at se aftalens afsnit om en arbejdsgruppe, der skal se på en ny økonomimodel, som et stort skridt på vejen.

”De udfordringer, mange unge møder i forbindelse med at få tilbudt det rette STU-tilbud, handler ofte om økonomi. Derfor har vi igen og igen gjort opmærksom på det problematiske i, at kommunen er den både vejledende, visiterende, betalende og ofte også den udførende instans. Det er derfor helt afgørende, at vi nu ser ud til at få mulighed for at kigge på en helt ny finansieringsmodel”, siger Esben Kullberg.

Han understreger, at STU-alliancen trods kritikken fortrinsvis glæder sig over den nye aftale.

”Vi har armene over hovedet, for vi får virkelig nogle forbedringer i forhold til nu. Vi er også glade for, at vi i STU-Alliancen har formået at sætte et aftryk på aftalen”, siger Esben Kullberg.

Powered by Labrador CMS