Det er tre glade formænd, der nu kan gå i gang med den videre fusionsproces: Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand, Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén og Sveriges skolledarförbunds Matz Nilsson.
Det er tre glade formænd, der nu kan gå i gang med den videre fusionsproces: Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand, Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén og Sveriges skolledarförbunds Matz Nilsson.

Svenske lærere siger klart ja til ét samlet lærerforbund

Indtil nu har Sverige haft tre konkurrerende foreninger, der har organiseret lærere og skoleledere. Men et klart flertal af medlemmerne har nu stemt en sammenlægning igennem, så der fremover kun vil være ét sted at blive organiseret som pædagog eller underviser og ét sted for skoleledere.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er ikke første gang en sammenlægning har været på tale af de tre organisationer Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund og Sveriges Skolledarförbund.

Men det er første gang, de tre organisationer er nået til enighed om en samlet organisation for undervisere og en for skoleledere, som samarbejder tæt.

Og det er første gang, de har spurgt medlemmerne. Her var svaret klart ja. I Lärarförbundet stemte 91 procent ja, i Sveriges Skolledareförbund, sagde 88 procent ja, og i Lärarnas Riksförbund var ja-procenten 79,4. 

Afstemning: Kæmpe svensk lærerforbund på vej

Der har været stærke kritiske røster i forbundenes debatfora inden, men det viste sig altså, at det var i mindretal. Det glæder formanden for Lärarförbundet Åsa Fahlén.

"Jeg tror, at det, man har været bange for, er at tabe Lärarförbundets tydelige stemme, som ind i mellem har adskilt sig fra Lärarnas Riksförbund. Og det var netop derfor, vi fremlagde målsætningspapirer for medlemmerne, som de kunne stemme om. Men det har været utroligt vigtigt for mig, at man har kunnet debattere, at der er højt til loftet i forbundet. Det her er et vigtigt spørgsmål for fremtiden", siger hun til Lärarförbundets blad Läraren.

Samlet organisation fra 2023

Afstemningen betyder, at der nu går et længere arbejde i gang med at få masseret de tre organisationer sammen frem mod 1. januar 2023.

Når det er klart, vil det betyde, at alle svenske pædagoger, lærere i private og offentlige skoler, uddannelsesvejledere, gymnasielærere, lærere på videregående uddannelser og lærer- og pædagogstuderende vil kunne organisere sig i det samme forbund Sveriges Lärare.

Skolelederne vil være i deres eget forbund, Sveriges Skolledara. De to forbund vil have en fælles  organisation, hvor de kan tale med én stemme, og de skal alle høre under akademikerhovedorganisationen Saco.

Det er vigtigt for formanden i det nuværende skolelederforbund Matz Nilsson, at det handler om to suveræne forbund, som samarbejder tæt. 

"Det er meget ydeligt og klart, at medlemmerne ser fordelene ved en samlet organisation for såvel Sveriges lærere, som for Sveriges skoleleder. Det er utroligt glædeligt med den stærke støtte. Nu er det virkelig op til os i de tre forbundsledelser at løse de tilbageværende spørgsmål for at finde frem til den nye organisation for at styrke lærernes og skoleledernes stemme", siger han.

Hidtil har de tre forbund organiseret lærere og ledere i forskellige konstellationer, og de har i perioder haft forskellige politiske holdninger.

Lärarforbundet, som er det største med langt over 200.000 medlemmer, organiserer i dag både pædagoger, lærere på private og offentlige skoler, uddannelsesvejledere, gymnasielærere, lærere på videregående uddannelser, lærer- og pædagogstuderende og skoleledere. 

Lärarnas Riksförbund med små 90.000 medlemmer har traditionelt organiseret de akademisk uddannede undervisere fra udskolingen og opefter og siden 1988 også lærere fra 1. til 7. klasse, men ikke skoleledere. 

Sveriges Skolledare har kun organiseret skoleledere. 

Powered by Labrador CMS