Anmeldelse:

Nå eleven ved at kommunikere ad flere kanaler på én gang

Børns hjerne er umodne og derfor kan de have svært ved at forstå beskeder og bevare overblikket. Bogen her giver et bud på hvordan læreren kan imødegå den udfordring.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Visuel støtte til alle børn -  En praktisk guide

Forfatter: Signe Søndergaard Baden

370 kroner

126 sider

Forlag: Dafolo

Signe Søndergaard Baden er uddannet psykolog og arbejder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) hvor hun til daglig er rådgiver for pædagoger, lærere , inklusions- og trivselsvejledere samt forældre. Her fortæller de ofte om børns svingende trivsel i deres klasser og hverdag. Det er baggrunden for Signe Søndergaard Badens praktiske guide og inspirationsbog, som udmærket kan anvendes som opslagsværk.

Svigtende trivsel er et udbredt fænomen og giver sig ofte udtryk i manglende koncentration og følelsesregulering. Signe Søndergaard Baden fokuserer på nogle af de udfordringer mange børn oplever i dag. Børn kan have svært ved at begå sig i omskiftlige og overstimulerede omgivelser. Det kan ofte afhjælpes ved at skabe struktur, forudsigelighed og genkendelighed i børnenes hverdag.

Forfatteren kommer her ind på, hvor vigtigt det er at være opmærksom på, at børns hjerner ikke er færdigudviklede. Det gælder de eksekutive funktioner, som sidder i frontallapperne i den forreste del af hjernen. De udgør vores styrringssystemer, som hjælper os med at styre impulser og adfærd. Det er derfor, at voksne kan ændre planer og tage beslutninger, og kan huske information i kortere eller længere tid ad gangen, handle målrettet, fastholde opmærksomhed og udvise selvkontrol. Det er børn ikke på samme måde modne til.

Det er forskelligt fra barn til barn, hvor hurtigt modningen af de eksekutive funktioner sker. Nogle børn kan have store udfordringer med opmærksomhed, målrettethed og fleksibilitet også, når de bliver voksne. Og den måde vi har indrettet vores samfund på og de krav, det stiller, er mentalt belastende for mange mennesker og spiller en rolle for børns mistrivsel. Selv hos voksne mennesker kan hjernen have svært ved at klare de høje krav om fleksibilitet og tempo, som vores arbejde og tilværelse kræver.

Vores hjerner har en begrænset kapacitet til at håndtere information, og den bliver særligt udfordret i dag. Selvom hjernen er tilpasningsdygtig, kan den ikke være omstillingsparat og modtage input døgnet rundt. Børn og voksne er jævnligt på overarbejde for at imødekomme krav og forventninger og det kan være ekstra hårdt for et barns umodne hjerne.

Et af bogens kapitel handler det mere konkret om, hvordan man nemmere kan hjælpe børn med at fastholde information, og om hvordan man kan aflaste deres hukommelse og opmærksomhedsfunktion. Man kan med visuel støtte hjælpe børnene til at spare på energien i deres hjernebatteri, så der er mere energi tilovers til det, som børn skal forholde sig til.

Ved at bruge visuel kommunikation som billeder, piktogrammer, visuelle ure eller skrevne ord understøtter man mundtlige beskeder. Man giver med andre ord informationer på flere kanaler på en gang. Signe Søndergaard Baden mener, at når man bruger visuelle hjælpemidler, har man hjulpet barnet med vedvarende stimuli og indtryk, som ikke forsvinder ud i den blå luft som en mundtlig besked. hun kommer blandt andet ind på visuelle timer-ure, som hjælper børnene med at forstå tiden. Et andet kapitel drejer sig om vigtigheden af piktogrammer, som er en hjælp til struktur, forudsigelighed og genkendelighed i mange hverdagssituationer.

Sidst i bogen findes et kapitel om belønningsskemaer. Her kommer Signe Søndergaard Baden ind på, hvad barnet skal øve sig på for at få en belønning, men der er ingen praktiske eksempler på, hvordan det kan anvendes i dagtilbud og indskolingen.

Visuel støtte til alle børn af Signe Søndergaard Baden, er en indsigt fuld og velskrevet guide. Bogen fungerer som en udmærket hjælp til pædagoger, lærere og forældre, så de kan komme videre i hverdagen med de udfordringer, vi møder.