Første dogme i det netop vedtagne manifest for Ny Nordisk Skole lyder: "Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord".

Sorø-mødet har vedtaget manifestet for Ny Nordisk Skole

”Ny Nordisk Skole skal udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan”.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sorø-mødets deltagere er nået frem til et manifest for Ny Nordisk Skole. Samt til mål og dogmer for Ny Nordisk Skole.

Første mål lyder: "Ny Nordisk Skole skal udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan".

Første dogme er: "Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord".

Denne dogmeregel var vigtig for børne- og undervisningsminister Christine Antorini at få med. For det er en pointe ved Ny Nordisk Skole, at det er Ny Nordisk Skolerne selv, der skal skrive deres eget lokale version af Ny Nordisk Skole manifestet og målene og dogmerne.

"Forandringer kan være angstprovokerende, og mange vil derfor gerne have en skabelon. Men Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt, hvor det er praktikerne, der skal skaber forandringerne med udgangspunkt i manifestet her fra Sorø-mødet", sagde ministeren.

"Det ansvar kan man ikke løbe fra, hvis man vil være Ny Nordisk Skole", tilføjede hun.

Ny Nordiske Skole skal lyse op

Manifestet begynder sådan her: "Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden".

"Vi skal ikke være verdens bedste, vi skal lyse op i verden, og lade andre lyse på os", sagde Christine Antorini.

Fra uge 33 kan skoler ansøge om at blive Ny Nordisk Skole på nynordiskskole.dk. Ansøgningsfristen er 1. november. Ny Nordisk Skolerne starter op 1. januar 2013.

Der bliver lagt en pixi-håndbog for Ny Nordisk Skole ind på nynordiskskole.dk, hvor skolerne også kan udveksle erfaringer on-line

Sådan bliver din skole "Ny Nordisk"

 

Læs mere

Manifest for Ny Nordisk Skole