Ny Nordisk Skole står og falder med, om lærerne kaster sig over det, sagde Anders Bondo Christensen under dagens konference. Han understregede samtidig, at lærernes engagement i projektet også afhænger af, om de møder støtte til det fra politikernes side.

Anders Bondo: Ny Nordisk Skole er en ny måde at tænke på

"Vi har været vant til topstyring, nu er det os, der har ansvaret", siger lærernes formand.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerformand Anders Bondo Christensen hilser det nye skoleprojekt, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini har sat i søen, Ny Nordisk Skole, velkommen. Det fremgik af den velkomsttale, lærerformanden holdt i dag ved en konference, som Danmarks Lærerforening (DLF) afholdt om Ny Nordisk Skole i dag i København.

"Det er Christine, der har fået ideen, og vi synes det er en god ide at nytænke den nordiske skoletradition", sagde Anders Bondo Christensen.

"Der er nogle, der mener, at manifestet for Ny Nordisk Skole er for luftigt, men vi skal vænne os til at tænke nedefra. Vi har været vant til topstyring i mange år, men nu er det os, der har ansvaret. Det kræver nytænkning", tilføjede han og anførte, at formålet med konferencen netop er at være med til at gøde jorden for denne nye græsrodstænkning.

DLF siger ja til Ny Nordisk Skole Han er helt enig med ministeren i, at den nye nordiske skole skal bygge videre på det særlige nordiske, brede faglighedsbegreb, som skaber selvstændigt tænkende, innovative børn og unge, der er gode til at samarbejde. Kompetencer, som er berømmet og beundret verden over.

DLF til Ny Nordisk Skole: Hold fast i det brede faglighedsbegreb

"Det er et faglighedsbegreb, hvor man ikke skiller det ad, men bruger det, man har lært. Vores elever skal ikke lære leksikonnet udenad som Klods Hans' storebrødre. Vi skal væk fra at tale om faglige kompetencer og sociale kompetencer, det er en helhed, som man ikke kan måle ved at sætte et kryds", sagde lærerformanden.

Ny Nordisk skole kræver politisk opbakning Han tror på, at Ny Nordisk Skole kan blive en bevægelse, der skaber begejstring og engagement på skolerne.

"Ny Nordisk Skole står og falder med, om lærerne kaster sig over det. Det kræver, at de føler, at der er opbakning fra jer", sagde Anders Bondo Christensen til de mange politikere, forvaltningsfolk og organisationsfolk, der deltog i konferencen.

At det kan lade sig gøre, hvis opbakningen er der, viser lærerforeningens læseprojekt "Vi læser for livet", som en tredjedel af skolerne aktuelt deltager i, påpegede lærerformanden.

"Skolerne er gået med i læseprojektet uden, at vi har sagt, at de skal. Så lærerne er parate", fastslog han.

Fra ble til ph.d. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini kvitterede ved at fortælle, at skolerne kan melde sig ind i Ny Nordisk Skole inden 1. november. De skal melde sig ind som såkaldte netværk. Det kan for eksempel være to folkeskoler, en børnehave og en erhvervsskole.

Sådan bliver din skole "Ny Nordisk

"Det er noget særligt nordisk, at de nordiske velfærdssamfund stiller gode institutioner til rådighed fra børn og unge fra nul til 18 år, så begge forældre kan gå på arbejde. Og ser leg og læring, som en særlig undervisningsform, der begynder i vuggestuen. Det skal vi holde fast i og videreudvikle", sagde ministeren.

Hun ser Ny Nordisk Skole som et forandringsprojekt, og det, som børne- og undervisningsministeriet vil give de netværk, der melder sig ind i Ny Nordisk Skole, er "en værktøjskasse med redskaber til, hvordan man gennemfører forandringer, og metoder til, hvordan man løfter elevernes faglige niveau". Der følger ikke penge med værkstøjskassen.

Ministeren løfter sløret for ny skolereform Ny Nordisk Skole er det ene af to skibe, som den nybagte børne- og undervisningsminister har planlagt at sætte i søen. Det andet er en skolereform, som skal sendes af sted i efteråret. Ministeren afslørede i dag overskrifterne i reformen:

- Matematik- og danskundervisningen skal styrkes. - Lærernes og skoleledernes kompetencer skal løftes. - Der skal være færre regler - Eleverne skal have flere undervisningstimer.