Få mere kvalificeret matematik med ind i STEM-projekter. Eleverne skal lære noget nyt også i matematik i projekterne, sagde Dorte Moeskær Larsen.

Lektor: Byd mere ind med matematik i STEM-projekter

Matematiklærerne skal byde ind med M’et i STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Eleverne skal lære noget nyt også i matematik, når de arbejder med projekter, lød opfordring fra lektor og ph.d Dorte Moeskær Larsen til matematikvejlederne.

Publiceret

Matematikvejleder-netværket

Konferencen for matematikvejlederne blev holdt i Odense, hvorca. 400 vejledere torsdag var samlet. Der er i alt 1294 aktivemedlemmer fordelt på 802 grundskoler i netværket formatematikvejledere. Efteråret byder på et par webinarer blandtandet med "Thinking Classrooms" med den canadiske professor PeterLiljedahl.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er en risiko for, at M'et i STEM bliver stille, hvis ikke matematiklærerne bliver bedre til at byde ind i de tværfaglige projekter, mener lektor og ph.d Dorte Moeskær Larsen fra Professionshøjskolen Lillebælt.

Hun har sammen med andre i LabSTEM undersøgt en række projekter, hvor matematik kun har en mindre rolle, og hun mener, at matematik bør have en mere selvstændig rolle i projekterne. 

"I meget af det, jeg har set, er det sciencelærerne, der deltager, og matematik er mere et redskabsfag. Matematiklærerne bør komme mere med ind i udviklingen af projekterne og være aktive i et samarbejde med de andre lærere om indholdet i projekterne", sagde Dorte Moeskær Larsen i torsdag på matematikvejlederkonferencen arrangeret af Danmarks Matematiklærerforening.

"Sådan at eleverne ikke bare tæller og måler. For det kan de i forvejen. Hvis der skal ske noget mere, så skal matematik mere kvalificeret indgå, sådan at eleverne også i et STEM-projekt lærer noget nyt i matematik", lød det videre fra Dorte Moeskær Larsen.

Hun påpegede, at der også er projektpenge at hente i STEM-arbejdet, hvis man er interesseret. Og at projekterne måske vil få flere elever til at se matematik som noget mere relevant, fordi de kan se, at det bliver anvendt til noget konkret.

Tryghed og nysgerrighed er vigtigt i undersøgende matematikopgaver

I LabSTEM-undersøgelsen havde matematik kun sjældent en dominerende rolle. I kun 9 af 37 undersøgte projekter var matematik et centralt fag i projektet.

En matematikvejleder fra salen sagde, at han egentlig synes, det er ok, at matematik er et redskab i et projekt, men at hans erfaring er, at det er lettere at få matematikken mere med i projekter, når A'et fra STEAM - Art - kommer med. Fordi det giver en lang række andre muligheder.