Der er sket en del med faget, siden det blev indført som kvindelig husgerning - og også med fagets materialer.
Der er sket en del med faget, siden det blev indført som kvindelig husgerning - og også med fagets materialer.

Historisk overblik: Teorien har været med i madkundskab fra begyndelsen

Der er sket meget på vejen fra kvindelig husgerning til madkundskab. Men lige fra begyndelsen for 100 år siden har faget haft både en naturvidenskabelig og en praktisk dimension.

Publiceret Senest opdateret

”Faget fremmer omtanke, snarrådighed, sans for orden og huslighed, giver agtelse for det legemlige arbejde, der nu så tit betragtes som simpelt; endelig vil det ved sin teoretiske side kunne sættes i nøje forbindelse med flere af skolens fag – regning, naturhistorie, lejlighedsvis geografi og historie, og således bidrage til at gøre skolearbejdet til en helhed”.

Lyder det som noget, man kunne sige – måske med lidt andre ord – om madkundskab i dag? Citatet handler om husgerning, og det er fra 1896, sagt af Henni Forchhammer, som var medstifter af Kvindernes Internationale Liga for fred og frihed.

Lektor Merete Vial bruger det som start på sin gennemgang af fagets historie, hver gang hun holder oplæg for madkundskabslærere på DLF’s fagkurser. For det viser netop, hvordan faget helt fra sin spæde start har haft et dobbelt formål.

”Det er et fag med 100 år på bagdelen. Længe handlede det om hus og hjem, det handlede om det varme måltid, og på et tidspunkt var der også en skarp opdeling mellem teori og praksis. I 40 år var det et kreativt afbræk, hvor man også skulle hygge sig. Men det var ikke hensigten fra starten, for faget havde faktisk helt fra begyndelsen rod i anvendt naturvidenskab og mulighed for tværfaglighed. Det var måden at få naturvidenskab til piger”, fortæller hun.

Udgangspunktet for faget var, at folk flyttede fra land til by, der var stor fattigdom og underernæring, og det måtte man afhjælpe. Borgerskabet havde brug for piger, der kunne arbejde for dem. Derfor kom det til at hedde kvindelige husgerning med fokus på hygiejne, ernæring og økonomi. Et praktisk afbræk i en stillesiddende skole, men også en måde at få anvendt naturvidenskab ind.

Alle skulle røre og ælte

”Københavnerne var de første, for det var her landbefolkningen flyttede ind. Og med skoleloven i 1937 blev det en fast del af skolen i hele landet. Der kom der fokus på den daglige madlavning, varme retter og bagning. Borddækning, rengøring og økonomi. Didaktisk kom Deweys tanker i spil, så alle skulle røre og ælte, for at alle kunne gøre sig erfaringer”, fortæller Merete Vial.

Fra 1960’erne kom der nye ting i spil. Tiden efter anden verdenskrig gav et andet hjemmemønster med forbrugere og velstand og flere og flere kvinder på arbejdsmarkedet og dermed også andre behov i faget, som kan ses i skoleloven fra 1958.

”Fra 1970 kommer drengene ind, og med skoleloven fra 1975 kommer der en prøve, og faget kommer til at hedde hjemkundskab. Samtidig gik det fra det naturvidenskabelige over til et praktisk-musisk fag. Det betyder noget for fagets identitet”, fortæller Merete Vial.

Der kom også en forbrugerdimension ind i faget. Men mens der kom større økonomisk råderum i familierne, kom der det ikke i faget.

”Så det med at vi tænker, at økonomien er presset i faget, sådan har det været i mange år. Faget er simpelthen ikke fulgt med den økonomiske udvikling”, fortæller hun.

I 1995 fik man så nyt faghæfte. Det multikulturelle samfund og ligestilling var blevet mere normalt. Fastfood og udespisning betød noget for, hvordan man så på mad. Derfor kom der en ny didaktisk model.

”Jeg synes, det er en af de bedste didaktiske modeller, for kerneområderne er de samme, men man kan sætte flere vinkler ned over. Vi kan se på områderne ud fra samfundet, hjemmet, kulturen og naturen. Vi får også den grønne bølge, it, det positive sundhedsbegreb og økologi ind i faget”.

Fra 2010 skete der meget på kokkefronten med ny nordisk mad, og man ønskede at gentænke faget, og resultatet blev, at det med folkeskolereformen i 2014 kom til at hedde madkundskab.

”Det betød, at vi flyttede genstandsfelt. Det er ikke længere hjemmet, men maden der er i centrum, og maddannelsesbegrebet træder tydeligt frem, og vi fik fire kompetenceområder”.

Hvad skal med ind i faget i dag?

Så hvad er det så fra historien madkundskabslærerne skal tage med ind i madkundskab, og hvad skal de lade blive?

”Vi er ikke et madpakkefag! Vi skal ikke have hjemmet som genstandsfelt, ikke have fokus på det varme måltid, ikke have opskriften som central tekst. Vi skal have skolelederne til at forstå, at vi ikke er et kreativt afbræk, og vi skal ikke have en strukturel opdeling mellem teori og praksis, vi skal have teori i praksis. Det er ikke synd, hvis eleverne ikke får en tre-retters menu, men det er synd, hvis de ikke lærer noget”, siger Merete Vial.

Hun anbefaler, at man holder fast i at cyklisk forståelse, i at det er et fag med rod i anvendt naturvidenskab, som skaber en ramme om måltidet.

”Madkundskab kunne bruges meget bedre i skolen. Vi har en indbygget tværfaglighed, som kunne komme i spil ved at få flere timer med andre fag. Vi er et håndværksfag, men det handler ikke kun om færdigheder, men også om viden. Sådan har det været hele vejen igennem, så vi skal udnytte det samspil, så vi bruger den mulighed vi har for at sætte ord på den håndværksmæssige viden, også selv selv om jeg godt ved, at det er blevet sværere med 27 på holdet i stedet for 12, som vi havde før i tiden”.

Powered by Labrador CMS