Professor Simon Calmar Andersen skal stå i spidsen for den nye kommission.
Professor Simon Calmar Andersen skal stå i spidsen for den nye kommission.

Kommission skal undersøge fem-årig læreruddannelse - medlemmerne endnu ikke offentliggjort

Professor Simon Calmar Andersen er udpeget som formand for arbejdsgruppe, der skal undersøge fordele og ulemper ved at gøre læreruddannelsen til en universitetsgrad. Uddannelsesministeriet har endnu ikke offentliggjort hverken øvrige medlemmer af gruppen eller dens opdrag.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det har i årevis været diskuteret, om læreruddannelsen skal være en fem-årig kandidatuddannelse ved et universitet i stedet for den nuværende professionsbachelor.

Nu har uddannelsesminister Tommy Ahlers (Venstre) taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal veje fordele og ulemper op mod hinanden. Det sker på bagkant af, at den endelige evaluering af den nuværende læreruddannelse, der blev indført i 2013, for nylig udtalte kritik af uddannelsen på 19 punkter.

Evaluering af læreruddannelsen: Kravene til studerende bør skærpes

Professor Simon Calmar Andersen, Aarhus Universitet, er udpeget som formand for kommissionen, skriver Politiken. Men Uddannelses- og Forsksningsministeriet har endnu ikke ønsket af afsløre, hvem dens øvrige medlemmer er eller hvilket opdrag arebejdsgruppen får.

Diskussionen om en fem-årig læreruddannelse har været på dagsordenen i årevis.

Blandt tilhængerne finder man Danmarks Lærerforening. Her er argumentet, at Danmark er eneste land i Norden uden læreruddannelse på kandidatniveau. Foreningen påpeger, at en femårig læreruddannelse vil forstærke lærernes position som professionelle eksperter i undervisning.

Lærerstuderendes Landskreds er imod en længere læreruddannelse. Den vil blive for teoritung, lyder argumentet.

Når de nye lærerstuderende kommer ud i folkeskolen, er det, ifølge de studerendes forening, praksisnære ting som klasserumsledelse, inklusion og forældresamarbejde, der fylder mest i det såkaldte praksischok, hvorfor der først og fremmest bør fokuseres på at få mere praktik ind i uddannelsen.

(Opdateret 12:12)

Klokken 12:00 har Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjort kommisoriet for den kommende arbejdsgruppe (se link under artiklen).

Af den fremgår det, at den dels skal granske grundlæggende spørgsmål om læreruddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Desuden skal den undersøge, hvilke forudsætninger, som skal være opfyldt for at indfri ambitionerne for fremtidens læreruddannelse.

"På dette grundlag skal kommissionen opstille modeller for, hvordan en læreruddannelse på højt internationalt niveau kan realiseres i Danmark", står der i opdraget.

Kommissionen skal blandt andet kigge på, hvad der skal til for at tiltrække og fasthodle de fagligt dygtigste studerende samt inddrage internationale erfaringer fra nordiske lande samt blandt andet Tyskland, Storbritannien, Canada og Singapore.

Alle lande, hvor læreruddannelsen har en anden længde end de fire år, den for nuværende har i Danmark.

Navnene på kommissionens medlemmer er endnu ikke offentliggjort. Ministeriet oplyser, at de er på trapperne.

Folkeskolen.dk følger løbende op på den ny kommission.

Politisk aftale: Nye lærere skal ikke længere lære læringsmålstyring 

 

Læs mere

Læs kommisoriet for arbejdsgruppen her

Powered by Labrador CMS