Billedet er fra analyserapporten ’Musikuddannelse i Region Midtjylland’. Rapporten peger på, at mangel på faguddannede lærere truer kvaliteten i musikfaget.
Billedet er fra analyserapporten ’Musikuddannelse i Region Midtjylland’. Rapporten peger på, at mangel på faguddannede lærere truer kvaliteten i musikfaget.

Analyserapport: Musikfaget er i rekrutteringskrise

Ikke alle elever får kvalificeret musikundervisning. En af grundene er, at der mangler uddannede musiklærere, viser en ny analyserapport af musikfaget i region Midtjylland.

Publiceret

Rapport fra en forundersøgelse

Analyserapporten er resultater af en forundersøgelse til enkortlægning og ansats til strategi for musikuddannelse i RegionMidtjylland.

Rapporten peger på eksisterende forskning og indeholderen undersøgelse af Region Midtjyllands musikuddannelser medblik for at finde nuancer i faldet i søgning til musikfaget og atidentificere de forskellige udfordringer i forhold tilgrunduddannelse, ungdomsuddannelse og de videregående uddannelsersamt musik- og kulturskolerne.

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe oplysninger omrekrutteringen til musikfaget og muligheder for at styrkemusikundervisning og musikuddannelse i regionen. 

Skoleleder Kristian Toft og musikundervisere fra Mølleskolen iRy har bidraget med en kortlægning af folkeskoleområdet iregionen. 

Kilde: Musikuddannelse i Region Midtjylland Rapport fra enforundersøgelse

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Musikfaget er under pres, og at der er behov et samlet løft af musikundervisningen.

Sådan lyder det i en ny analyserapport fra som Via University College og Videnscenter for Musik i Region Midtjylland (VCRM) har gennemført.

En vigtig pointe er, at der er akut mangel på uddannede musiklærere til grundskolen og dermed et massivt behov for kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger.

Undersøgelsen viser tillige, at der er behov for at få integreret musikøvelse som praksisfag i uddannelserne til musikunderviser og pædagog, ligesom der er behov for at støtte tværgående samarbejder og brobygning mellem musikuddannelser.

En del børn må undvære kvalificeret musikundervisning

Men især manglen på uddannede musiklærere bekymrer Elsebeth Jensen, der er uddannelsesdekan ved læreruddannelsen hos Via University College.

"Manglen på musiklærere betyder, at alle børn i dag ikke er sikret at møde kvalificeret musikundervisning fra dygtige og engagerede musiklærere", siger Elsebeth Jensen i en pressemeddelelse.

"Manglen indebærer tillige, at en del børn er afskåret fra at opleve den gode kultur, som fx traditioner med morgensang og musicals på skoler en vigtig del af", siger hun videre.

Hun mener, at manglen på faguddannet personale giver musik svære kår. 

"Desværre er hele økosystemet med, at alle børn møder musik og musikundervisning i hele kæden fra vuggestue til børnehave, grundskole, gymnasium og videregående uddannelse blevet ødelagt, og dét har særdeles uheldige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. For det er vigtigt, at ethvert barn oplever at møde verden gennem musik og oplever den glæde og de følelser i det hele taget, musik fører med sig".

Via uddanner lærere i både Aarhus, Silkeborg, Skive, Holstebro og Nørre Nissum. Elsebeth Jensen understreger, at lærere og folkeskolen står med voldsomme udfordringer på musikområdet.

Anbefalinger går videre til lokale og nationale politikere

Indfør en årlig monitorering af valgfaget musik og læreruddannelsens musikfag, skab modeller for partnerskaber mellem eksempelvis musikskoler, spillesteder, orkestre og folkeskoler, opgrader efteruddannelsen af musiklærere og gentænk musik som praksisfag. Det er hovedoverskrifterne på fire anbefalinger i undersøgelsen.

Anbefalingerne skal nu videre til politikerne i Region Midtjylland samt Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses-og Forskningsministeriet.

Målet er - med afsæt i den nye undersøgelse - at gøre opmærksom på, at der er behov for at søsætte konkrete og langsigtede indsatser, der sikrer flere musikundervisere i hele Danmark, fortæller Johanne Hempel, der er lektor på pædagoguddannelsen ved Via.

Undersøgelsen dækker både den brede almene musikundervisning i grundskolen, på musik- og kulturskoler og på gymnasier samt på de videregående uddannelser til musikunderviser og musikformidler på hhv lærer- og pædagoguddannelsen, på universitetet samt på konservatoriet.

"Formålet med den regionale undersøgelse har været at identificere, hvad der er årsagerne til en vigende søgning til musikfaget gennem flere år. Samtidig har vi haft ønske om at give anbefalinger til indsatser, der kan vende nedgangen til musikfaget", lyder det fra Johanne Hempel. 

Læs mere

Analyserapporten 'Musikuddannelse i RegionMidtjylland' 

Powered by Labrador CMS