Fagbladet Folkeskolen skrev sidste år om, at flere lærere oplevede, at forældrene blev bedt om at bidrage til eksempelvis elevernes lejrtur eller nye undervisningsmaterialer.

Merete Riisager: Kommunerne skal sikre, at der ikke opkræves brugerbetaling i skolerne

På baggrund af fagbladet Folkeskolens artikler om stigende brugerbetaling i den danske folkeskole, understreger undervisningsministeren i et svar til Jacob Mark (SF), at det er kommunernes ansvar at sikre, at brugerbetaling ikke forhindrer eleverne i at modtage den gratis undervisning, de har krav på.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tre ud af fire lærere oplever, at der i stigende omfang bliver opkrævet brugerbetaling i folkeskolen, kunne fagbladet Folkeskolen sidste år konkludere efter en spørgeundersøgelse blandt lærerne. Her fortalte lærerne, at der foruden betaling til lejrture og ekskursioner også kan blive opkrævet penge fra forældrene til nye materialer til undervisningen.

Ny undersøgelse: Brugerbetaling breder sig på folkeskolerne

I et svar til Jacob Mark (SF) gør undervisningsministeren det klart, at det er kommunerne, der skal sikre, at loven overholdes i forhold til brugerbetaling i den gratis folkeskole.

"Det er et kommunalt ansvar at sikre, at skolerne lever op til reglerne på området. Jeg har tillid til, at kommunerne lever op til dette ansvar", skriver hun.

Jacob Mark har også spurgt om undervisningsministerens holdning til, at lærerne i undersøgelsen peger på, at brugerbetaling er blevet mere normalt i folkeskolen. Hertil svarer Merete Riisager, at Undervisningsministeriet ikke har indsamlet data, der viser noget om potientielle udfordringer med brugerbetaling på skolerne. 

"Der er intet til hinder for, at forældrene via for eksempel en klassekasse kan bidrage frivilligt til udgifter, som kommunen ikke er forpligtet til at afholde. Det kan for eksempel være en is på ekskursionen, en teatertur i forbindelse med lejrskolen eller udgifter til elevernes deltagelse i en skolerejse. Men det må ikke være et krav til forældrene, at de skal bidrage til sådanne ordninger, og det må aldrig blive en forudsætning for, at eleverne kan modtage den undervisning, de har krav på", skriver hun.