'Tidligere har man, lidt forsimplet, haft den holdning, at jo mere it jo bedre. Sådan er det ikke nødvendigvis', forklarer Thomas Illum.
"Tidligere har man, lidt forsimplet, haft den holdning, at jo mere it jo bedre. Sådan er det ikke nødvendigvis", forklarer Thomas Illum.

Nyt evalueringsværktøj til digitale læremidler

Læremiddel.dk og DPU har i samarbejde udviklet et værktøj til evaluering af digitale læremidler. Målet er at sætte fokus på digitale læremidlers forskellige funktioner i læringsrummet, siger en af hovedkræfterne bag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er vigtigt at øge bevidstheden om, at der findes forskellige typer digitalt undervisningsmateriale, og at de skal evalueres ud fra forskellige præmisser. Tidligere har man, lidt forsimplet, haft den holdning, at jo mere it jo bedre. Sådan er det ikke nødvendigvis. Nu ved man, at it har en række specifikke anvendelsesmuligheder".

Sådan lyder det fra Thomas Illum Hansen, ph.d. og leder af Læremiddel.dk - Nationalt videncenter for læremidler. Videncentret har i samarbejde med Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) lavet en pjece (hent via link til højre), der skal hjælpe alle, der har med digitale læremidler at gøre, med at evaluere og diskutere de mange it-baserede undervisningsmaterialer til folkeskolen, der vinder frem.

Fem bedømmelseskriterier

Læremidlerne vurderes ud fra fem parametre og deles op i didaktiske, funktionelle og semantiske læremidler. "Nogle parametre går igen for de forskellige typer materialer. Men overordnet kan man sige, at for eksempel en stor portal eller et omfattende undervisningssystem skal vurderes på, hvorvidt der er tænkt på undervisningsdifferentiering. Et mindre materiale, der lægger op til et mindre forløb skal i højere grad vurderes på hvor fleksibelt det er og naturligvis hvor stort et udbytte, der er af den undervisning, som det lægger op til. Så må det være op til læreren at stå for differentieringen", siger Thomas Illum Hansen.

Materialet henvender sig naturligvis til praktikerne i klasseværelserne, men også til de mange andre, der har med de digitale læremidler at gøre. "Det er i lige så høj grad rettet mod vejledere, konsulenter og bibliotekarer. De får en stadigt vigtigere rolle i forhold til indkøb og vejledning i brug af digitale undervisningsmaterialer. Det tager lang tid at vurdere et materiale, og det har den enkelte lærer typisk ikke. Det vil derfor ofte være netop bibliotekarer, pædagogiske it-vejledere og andre, der står for det", siger Thomas Illum Hansen.

I tråd med Ny Nordisk Skole

Videncenterlederen nærer i øvrigt forhåbning om, at pjecen vil blive fast bestanddel når fagteams diskuterer digitale undervisningsmidler, men målet er generelt at kvalificere diskussionen og dermed udviklingen af it-baserede læringsmidler. "Vi håber at vi med det her evalueringsværktøj kan være med til at understøtte en udvikling, som vi i øjeblikket også ser med Ny Nordisk Skole. En udvikling hvor næste generation af digitale læremidler i højere grad kommer til at understøtte en social praksis og udfordre eleverne med autentiske problemstillinger i stedet for at lukke sig om sig selv. Altså hvor de tænkes ind i et læringsfællesskab i stedet for blot at formidle indhold med tilhørende opgaver", siger han.

Læs mere

Pjecen Evaluering af digitale læremidler

Powered by Labrador CMS