Hvad enten skoler har en mobilpolitik eller ej, oplever kun en fjerdel af lærerne, at mobiltelefoner forstyrrer dagligt, viser ny rundspørge.

Lærere: Mobiltelefoner er ikke et stort problem i timerne

Elevers mobilforbrug forstyrrer sjældent undervisningen, fortæller tre ud af fire lærere. Alligevel taler flere politikere stadig om, at der bør indføres et mobilforbud på skolerne.

Publiceret Senest opdateret

Elevernes mobiler forstyrrer ikke undervisningen i så høj grad, som man måske kunne få indtryk af, når man følger den politiske debat.

En ny undersøgelse, som A&B Analyse har lavet i Folkeskolens Lærerpanel viser, at kun en fjerdedel oplever mobiltelefoner som et dagligt problem.

Ifølge undersøgelsen, som 258 har svaret på, vurderer 19,7 procent af lærerne, at mobiltelefoner forstyrrer undervisningen én eller flere gange flere gange dagligt. Og 4,3 procent oplever, at mobilen forstyrrer flere gange hver lektion.

Lidt flere end hver fjerde - 26,7 procent - oplever "aldrig”, at elevernes mobiltelefoner forstyrrer undervisningen, og knap halvdelen oplever det ”engang imellem”.

Lærerne er glade for mobilfri skoler, men vil selv bestemme

Fire ud af fem skoler har allerede en mobilpolitik, melder lærerne i undersøgelsen, og det er mange af lærerne glade for.

”Mange elever kunne ikke administrere at have mobiler med i skole. Derfor blev der lavet forsøg med at låse mobilerne inde i skoletiden. Det var en succes og er nu en permanent ordning. Bedre koncentration og opmærksomhed i timerne. Eleverne leger mere sammen og italesætter selv, at frikvartererne er sjovere, når ingen har mobiler”, skriver en lærer i forbindelse med undersøgelsen.

En anden melder også om ”særdeles gode erfaringer” med at inddrage elevernes mobiler i skoletiden,

”Bedre koncentration hos elever. Ingen forstyrrelser eller drillerier via sociale medier”.

At så mange skoler allerede har en mobilpolitik, fik forleden formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Regitze Flannov til at opfordre politikerne til at lade skolerne selv håndtere problemet.

Mobilpolitik gør måske ikke den store forskel?

Dykker man ned i tallene i Folkeskolens panelundersøgelse, stiller det dog spørgsmål til, hvorvidt mobilforbud og mobilpolitikker overhovedet betyder noget for, hvor meget elevernes smartphones forstyrrer i undervisningen.

Billedet er nemlig stort set identisk, når man spørger skoler med og uden en mobilpolitik. Også selvom to tredjedele af de skoler, der har en mobilpolitik, ifølge undersøgelsen helt forbyder brug af mobiltelefoner i skoletiden.

Mobilproblemer er sjældne i indskolingen

Forstyrrende mobiltelefoner er desuden mere udbredt i udskolingen end det er på mellemtrinnet og i indskolingen, viser rundspørgen.

Godt hver fjerde lærer i udskolingen oplever, at elevernes mobiltelefoner forstyrrer flere gange dagligt eller flere gange i hver lektion. På mellemtrinet gælder det hver tiende lærer, mens det kun er lidt over hver tyvende indskolingslærere, der oplever forstyrrende mobiler mere end en enkelt gang om dagen.

Telefoner forstyrrer fra skabet

Spørger man underviserne, er det oftest opgaven med at få eleverne til at lægge telefonen væk, der tager opmærksomheden og koster på undervisningstiden.

Det svarer 40,2 procent.

På skoler med mobilforbud melder flere lærere også om forstyrrelser fra tændte mobiler, der vibrerer, bipper og ringer inde fra deres aflukkede skab.

”Nogle gange glemmer eleverne at slukke mobilerne, og så ringer eller bipper det fra skabet. De er også længe om at aflevere dem om morgenen. Det skal siges flere gange til nogle elever”, skriver en lærer. 

Andre melder om elever, der ”glemmer at aflevere telefonen og spiller spil på deres mobiler under i ly af en jakke eller går ofte på toilettet for at bruge mobiltelefonen i smug".

I enkelte tilfælde forstyrrer mobilerne i undervisningen, selvom de slet ikke er i brug i skoletiden, fortæller en lærer i forbindelse med undersøgelsen.

”Der er mange konflikter i pigegrupper med udelukkelse fra grupper og bagtalelse på mobilen uden for skolen, som jeg er nødt til at forsøge at løse i skolen”, skriver en lærer.