Skoleforvaltningen i Vejen Kommune var i går til møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om kommunens spareforslag om lærerløse timer

Efter møde med ministeriet: Vejen vil nu genoverveje lærerløse timer

Kritiserede spareplaner om fjernundervisning og læreløse timer skal nu op til revision, fortæller Vejens skolechef, efter at han i går mødtes med Undervisningsministeriet om kommunens spareplaner.

Publiceret Senest opdateret

Udskolingselever i Vejen Kommune behøver næppe frygte mere fjernundervisning næste skoleår.

Det var en af de ting, der stod klart i går, efter tre topfolk fra skoleforvaltningen i kommunen havde været til møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk).

Her blev kommunens ansatte nemlig sat godt og grundigt ind i de områder af folkeskoleloven, der kan spænde ben for to sparetiltag, som kommunalbestyrelsen vedtog i efteråret og som vakte store protester i skoleverdenen.

Tiltagene skal kort fortalt spare Vejen Kommune for knap 2,2 millioner fra næste år ved at erstatte tre almindelige undervisningstimer om ugen i udskolingen med computerundervisning og selvstudier (beløbet rettet, redaktionen). Derved kan skolerne halvere udgifterne til lærerlønninger i de timer.

“Det primære, vi har kigget på, er, hvad skolerne kan beslutte, og hvad kommunalbestyrelsen kan beslutte, og så har der været drøftet lidt om holddeling”, fortæller chef for skole-, kultur og fritid i Vejen Regin Holm Nielsen om, hvilke dele af folkeskoleloven, der var oppe og vende på mødet.

Skolechef: Forslaget er blevet misforstået

Ifølge folkeskoleloven er det kun skolerne, der kan beslutte at erstatte elevers almindelige timer med fjernundervisning, og det skal vel at mærke være af pædagogiske hensyn.

Men blandt andet fordi, at muligheden for fjernundervisning var nævnt flere gange i de spareforslag, der senere blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, har flere kritikere frygtet, at kommunalbestyrelsen ville presse lærere og skoleledere til at sende elever hjem til computerbaseret undervisning foran skærmen.

Men det vil kommunalbestyrelsen af juridiske grunde ikke gøre. Den beslutning skal tages ude på skolerne og også godkendes af forældrene, forklarer Regin Holm Nielsen, der mener, at mange har misforstået den del af sparetiltaget.

“Det med fjernundervisning har i vores øjne hele tiden været en bibemærkning, og noget som skulle ses om en mulighed for skolerne, når de skulle lave holddannelse”, siger skolechefen, der sammen med kollegaerne i forvaltningen vil kigge på ordlyden af den redegørelse, som kommunen skal aflevere til styrelsen.

“Vi skal ind og kigge på den måde, vi har formuleret os på i redegørelsen, og hvordan det, vi skriver, er blevet læst og forstået”, siger Regin Holm Nielsen.

Han og kollegaerne i skoleforvaltningen skal dog ikke i gang med at omformulere lige med det samme.

Stuk har nemlig lovet at sende et referat fra gårsdagens én time lange møde, hvor styrelsens forklaringer af loven står sort på hvidt. Derefter får Vejen en deadline for, hvornår de senest skal sende en ny redegørelse til styrelsen.

De lærerløse timer er på spil

Kommunalbestyrelsen kan altså ikke presse fjernundervisning igennem på skolerne.

Det centrale for besparelserne er imidlertid ikke placeringen af undervisningen men normeringen, og et oplagt spørgsmål er, om eleverne i Vejen ikke kommer til at sidde ved en computer i nogle større hold lige meget hvad.

Blot i et scenarie, hvor det er skolelederen eller lærerne, der beslutter, om det bliver på skolen eller derhjemme med forældrenes accept.

“Det scenarie kan være en mulighed”, medgiver Regin Holm Nielsen og tilføjer:

“Men vi er nødt til at dykke lidt ned i det nu og finde ud af, hvad vi vil, og hvordan vi så vil formulere os”, siger skolechefen.

"Skal vurdere, om vi skal gøre noget andet, eller om vi holder fast"

Han afslører, at det ikke kun er formuleringer, der kan ændres på, men også de større beslutninger.

I løbet af de kommende uger, når skolechefen og de andre fra forvaltningen sidder med Stuks referat af gårsdagens møde, skal de også revurdere, om spareforslagene stadig giver mening, eller om de skal trækkes tilbage, fortæller Regin Holm Nielsen.

"Vi skal vurdere, om vi skal gøre noget andet, eller om vi holder fast i det, som vi har gjort indtil nu. Det er vi lige nødt til at have lidt mere tid til at dykke ned i", siger han.

Læreløse timer er en hilsen fra fremtiden

Ifølge Regin Holm Nielsen handler forslaget om de lærerløse timer ikke kun om at spare penge, det handler også om at være på forkant med en uheldig udvikling.

“De kommende år vil vi komme til at se rekrutteringsudfordringer på folkeskoleområdet, ligesom der er på en række andre fagområder. Der bliver simpelthen ikke uddannet nok lærer i forhold til, hvor mange lærere der forlader skolen”, siger han.

Han frygter, at skolerne i Vejen får svært ved at opretholde kvaliteten i undervisningen med færre lærere til rådighed, og forslaget om lærerløse timer er ifølge ham et forsøg på at nytænke skolen.

“Lige nu står vi jo ikke med de udfordringer, men vi prøver hele tiden på at kigge på, hvad folkeskolen udvikler sig til om fire-fem-seks år, og dér skal vi allerede til at se os godt om for at holde den kvalitet, vi har i dag”, siger Regin Holm Nielsen.

Han er egentlig optimistisk efter gårsdagens møde, men han mener, at de mange regler kan gøre det svært for kommunerne at løse den slags opgaver i fremtiden.

“Jo flere regler der er, jo mindre bliver den fleksibilitet, som der er brug for lokalt”, siger han.