Kommuner har flere elever i specialundervisning, når forvaltningen betaler

Der er væsentlig forskel på, hvor mange elever kommunerne sender i specialundervisning, også når der tages højde for forskelle i elevgrundlaget. Det viser en ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed. Kommuner, hvor forvaltningen betaler for elever i specialundervisning, har alt andet lige en højere segregeringsprocent end kommuner, hvor den enkelte skole fuldt ud betaler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

simb.dk: Benchmarking af andel elever i segregeret specialundervisning i kommunerne