Anmeldelse:

Hvad er mellemformer?

Spoiler: Antologien giver ikke én bestemt definition af mellemformer, men har forskellige bud på hvad mellemformer kan være. Anmelderen er glad for antologien, der både kan læses fra ende til anden eller dykkes ned i alt efter interesse.

Publiceret

Der er næppe nogen i den pædagogiske verden, der endnu ikke er stødt på begrebet 'mellemformer'. Nogle af os arbejder endda med mellemformer.

”Mellemformer i skole og dagtilbud” henvender sig til professionelle på det pædagogiske felt og kan bruges på lærer- og pædagoguddannelsen samt diplomuddannelser.

Fakta:

Mellemformer i skole og dagtilbud

Forfattere: Peter Andersen og Micki Sonne Kaa Sunesen (red.)

300 kroner

252 sider

Akademisk Forlag

Antologien består af 15 kapitler af forskellige bidragydere: Forskere, ledere, konsulenter, lærere og pædagoger, der ”giver deres bud på mellemformernes teori og praksis i skole og dagtilbud.” I de første kapitler søges begrebet defineret med teoretiske bud på, hvad mellemformer er og ikke er. Herefter præsenteres en række praksiseksempler såsom: Co-teaching, Nest-klasser og DELTA-klasser. De sidste kapitler omhandler børneperspektiver, dagtilbud, mellemformers betydning for de fagprofessionelle og deres indbyrdes samarbejde, ledelse af mellemformer, PPR’s rolle heri, FGU som mellemform samt et afsluttende og opsamlende kapitel.

Fra mit ståsted, som lærer og PPR-konsulent, er ”Mellemformer i skole og dagtilbud” en antologi, det kan anbefales at nærlæse eller orientere sig i. Alle kapitler er velskrevne, hviler på et solidt forskningsfundament og med spændende praksisbeskrivelser og diskussioner af mellemformer, både som forskellige former for praksis og et mangetydigt begreb. Hvert kapitel afrundes med pågældende bidragsyders kritiske refleksion til eget ståsted, hvilket er gjort, ”for at antologien ikke skal blive opfattet som en art reklame for en bestemt form for organiseringsform.”

Hvad er mellemformer? ”Formålet med denne antologi er at afdække, hvad der i det hele taget kan forstås ved mellemformer, og hvad der kan være praksiseksempler på mellemformer”, står der i antologiens sidste kapitel. Jeg har til fulde fået svar på mit spørgsmål, men tilslutter mig også en af bidragydernes ønske om ”… en stringent definitionsramme, der klargør, hvad mellemform helt præcist betyder, både i teori og praksis.”

Powered by Labrador CMS