Anmeldelse

Inkluderende klasseledelse
Inkluderende klasseledelse

God hjælp til udvikling af inkluderende klasseledelse

Bogen er anden udgivelse i serien ”Læringsløft”, med hvilken intentionen er at levere ”forskningsbaseret viden om aktuelle pædagogiske emner til professionelle praktikere i grundskolen”. Resultatet er en læseværdig udgivelse med en fin balance mellem teori og praksis.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Inkluderende klasseledelse” henvender sig til lærere og ledere i skolen samt studerende ved lærernes grund- og efter-/videreuddannelse. Efter forord og indledning følger fire kapitler, omfattende litteraturliste og slutteligt materialeforslag. Baggrunden for bogen er erfaringer og viden udviklet gennem et udviklingsprojekt om klasseledelse på tre skoler og den ene forfatters igangværende ph.d.-projekt.

Fakta:

Titel: Inkluderende klasseledelse

Forfatter: Mette Molbæk, Susan Tetler

Pris: 248,50

Sider: 72

Serie: Læringsløft

Forlag: Dafolo

Det første kapitel omhandler tre perspektiver på klasseledelse: Fokus på disciplinering, den gode lærer og den gode undervisning samt inklusion og undervisningsdifferentiering. I andet kapitel stilles der skarpt på arbejdet med inkluderende klasseledelse via fire centrale dimensioner: den rammesættende, den relationelle, den didaktiske og den organisatoriske dimension. Disse er illustreret i en model, der kan anvendes til refleksion og diskussion på lærer-, team- og skoleniveau. Det tredje kapitel giver et indblik i den helt konkrete anvendelse af modellen i analyser af tre skolers udviklingsprojekter med fokus på inklusion og klasseledelse. Læseren præsenteres for de tre projekter med afsæt i succeshistorier og ”Det, der virker”, underbygget med konkrete praksiseksempler og forfatternes bud på videre arbejde med skolernes valgte temaer. I bogens sidste kapitel gives inspiration til det videre arbejde med den præsenterede model og de fire dimensioner i inkluderende klasseledelse samt introduktion til et aktionslæringsforløb med afsæt heri. På bogens hjemmeside gives der blandt andet mulighed for at printe spørgsmål til arbejdet med de fire dimensioner.

”Inkluderende klasseledelse” er velskrevet og interessant læsning på relativt få sider. Ud over at være forskningsbaseret og teoretisk velfunderet er særligt spændende kapitlet om de tre skolers udviklingsprojekter. Det er svært ikke at reflektere over og drage paralleller til egen praksis, og samtidig får man med den konkrete model et redskab til arbejdet med analyse af og videreudvikling af inkluderende klasseledelse på egen skole. Ifølge forfatterne kan arbejdet med dette tydeliggøre, at inklusion ikke er en metode eller kun for ”inklusionsbørnene” eller ”dem med særlige behov”. Inklusion er en grundlæggende tilgang til skolens liv og organisering – ”og derfor en fælles opgave for alle på skolen!”

Powered by Labrador CMS