Konsulent: Sådan understøtter kommunerne matematikundervisningen

Omkring halvdelen af landets kommuner har konsulenter ansat til at styrke skolernes matematikundervisning. Matematik-indsatsen skal op på niveau med læse-indsatsen, lyder håbet fra en kommunal matematikkonsulent.

Publiceret

På skolerne er det matematikvejlederne, der har ansvaret for at udvikle skolens matematikundervisning, og i op mod hver anden skoleforvaltning er der derudover ansat en matematikkonsulent til at understøtte matematikundervisningen på kommunens skoler.

En af dem er Rasmus Ulsøe Kær, der siden december 2020 har været matematikkonsulent i Horsens Kommune efter at have været ansat syv år i Børne- og Undervisningsministeriet.

Ifølge ham er det et stort løfte af matematikundervisningen, at flere og flere kommuner har ansat konsulenter specifikt til at understøtte matematikfaget på skolerne.

For skolernes systematiske arbejde på læseområdet stammer ifølge ham fra, at kommunerne tidligere begyndte at ansætte konsulenter til at udvikle og understøtte læseundervisningen på deres folkeskoler.

Før Rasmus Ulsøe Kær blev ansat som matematikkonsulent i Horsens Kommune, var han ansat syv år i Børne- og Undervisningsministeriet.
Før Rasmus Ulsøe Kær blev ansat som matematikkonsulent i Horsens Kommune, var han ansat syv år i Børne- og Undervisningsministeriet.

”Hele læseområdet er blevet udviklet på baggrund af, at der blev skabt et samarbejde på tværs af skolerne via netværk faciliteret af kommunerne om, hvad man fx kan gøre med ordblinde elever, og hvordan man arbejder med læseløft”, siger Rasmus Ulsøe Kær.

Nyt med matematikkonsulenter

Han fortæller, at der ikke fandtes særligt mange matematikkonsulenter i landets 98 forskellige skoleforvaltninger, da han for syv år siden begyndte at rejste landet rundt som ministeriets læringskonsulent i matematik, og de der var, var oftest i de større kommuner.

”Der var begrænset vidensdeling mellem skolerne den gang, men det er siden langsomt vokset, men det er jo stadigvæk ikke på niveau med dansk- eller læseområdet”, siger han.

Ifølge Rasmus Ulsøe Kær har man nationalt kendskab til, at omkring 50 kommuner har en matematikkonsulent ansat i en eller anden form.

Nogle steder er det en fuldtidsansat med lærerbaggrund, andre kommuner har frikøbt en matematikvejleder to-tre dage om ugen, mens andre igen har ansat personer med DJØF-baggrund, der især har en koordinerende rolle for forskellige faglige netværk.

Mødes med skolernes matematikvejledere

Rasmus Ulsøe Kær fortæller, at han som matematikkonsulent har en række opgaver udover at bidrage med faglig sparring til skolechefen og politikere.

”Jeg mødes seks gange om året med skolernes matematikvejledere, hvor vi laver kompetenceløft med oplægsholdere, og vi deler, hvad vi i forvaltningen er i gang med, og hvordan det kan se ud lokalt på skolerne. Derudover kommer jeg også ud på skolerne og holder oplæg for hele lærergruppen omkring, hvad vi er i gang med, giver sparring på deres lokale projekter og analyserer i samarbejde med dem data på både klasser, årgange og enkeltelever”.

Sammen med en række matematikkonsulenter fra andre kommuner og Nationalt center for udvikling af matematikundervisning (NCUM) er Rasmus Ulsøe Kær en del af en initiativgruppe, der forsøger at stable et nationalt netværk for matematikkonsulenter på benene.

Vil du være med?

Er du kommunal matematikkonsulent og ønsker at blive del i et nationalt netværk af kommunale matematikkonsulenter, kan du skrive til netværkskoordinator for NCUM Christina Voigt chvo@aarhus.dk. Netværket lanceres med en opstartskonference til efteråret.

”Det giver så meget, at vi kan sparre med hinanden fx i forhold til evalueringsplaner på skolerne, og hvorfor vi fra forvaltningen siger, at nationale test ikke er noget lærerne skal bruge didaktisk. Vi har også oplevet, hvor meget det giver at dele det materiale og de indsatsplaner, vi og andre laver. Det er alt fra handleplaner, testoversigter, oplæg om afgangsprøver, videoer om brug af data, der deles mellem kommunerne”, siger han.

Meddelelsesbogen

Han peger på, at det også vil være relevant at arbejde med udformningen af meddelelsesbogen, som erstatter de udskældte elevplaner. For der er ikke centralt bestemt form for den kommende meddelelsesbog.

”Hver eneste gang, der kommer noget fra staten som fx en meddelelsesbog, skal alle kommuner finde ud af, hvordan gør vi så fx i matematik. Her giver det også rigtig god ide at sparre på tværs af kommunerne, så vi ikke alle skal opfinde den dybe tallerken”.

Selvom Rasmus Ulsøe Kær glæder sig over, at flere og flere kommuner har fået øjnene op for, hvordan forvaltningerne kan understøtte matematikundervisning, tror han først, at området vil opleve et markant løft, når ministeriet er klar med en officiel talblindhedstest.

”Det var i høj grad ordblindetesten, der skød udviklingen i gang på læseområdet. Så når talblindhedstesten en gang kommer, skal det nok fyre mere op om området. Men det er meget tydeligt, hvilken effekt det har, at man kan lave vidensdeling på tværs af skoler, så alle ikke sidder for sig selv med deres egne problemer”.

Powered by Labrador CMS