Læreruddannelsen

Der har været seminarium i Nørre Nissum siden 1892. Nu ser det ud til at være slut.

Via vil lukke sine læreruddannelser i Nørre Nissum og Skive

Efter endnu en runde med vigende søgning vil professionshøjskolen Via slå sine tre vestjyske læreruddannelsessteder sammen i Holstebro. Rektor kalder beslutningen trist, men nødvendig. 

Publiceret Senest opdateret

I fremtiden kommer man ikke til at kunne læse til lærer hverken i Nørre Nissum eller Skive. 

For professionshøjskolen Via, som de to læreruddannelser ligger under, vil samle de vestjyske læreruddannelser ét sted, nemlig i Holstebro. 

"Beslutningen er trist, men desværre også nødvendig, for en god læreruddannelse kræver en kritisk masse af studerende", siger rektor for Via Harald Mikkelsen. 

"Ellers kan vi ikke tilbyde fagligt robuste fællesskaber, inspirerende studiemiljøer og et tilstrækkeligt bredt udbud af fag og linjer. Desværre ser det ud til, at vi ikke længere kan opretholde sådan en kritisk masse på vores udbud i Vestjylland. Derfor foreslår vi at samle de tre udbud på vores campus i Holstebro, hvor vi til gengæld vil have rigtig gode muligheder for at udbyde en meget bred og attraktiv læreruddannelse fremadrettet", siger Harald Mikkelsen.

Baggrunden for forslaget

  • I Skive faldt antallet af optagne studerende fra 102 i 2018 til 33 i 2023.
  • I Nr. Nissum faldt det fra 73 til 30 i samme periode hvilket dog medregner optaget på netuddannelsen. Ser man på det fysiske udbud alene, var optaget i Nr. Nissum i 2023 nede på blot 10 studerende.
  • Dermed er Vias uddannelsesudbud i hhv. Nr Nissum og Skive de to mindste udbud af læreruddannelsen i landet.
  • Hvis læreruddannelserne i Nr. Nissum og Skive fortsætter med det nuværende optag, vil det ifølge Vias beregninger give et årligt underskud på 14,1 mio. kr. fremadrettet. Underskuddet vokser, hvis optaget af studerende fortsætter med at falde.
  • Den fremlagte omlægning af aktiviteterne vil samlet set forbedre økonomien med 7,8 mio. kr. om året. Det inkluderer bl.a. besparelser på drift og vedligehold af faciliteterne i Skive og Nr. Nissum.
  • Flytning af aktiviteter vil tidligst blive igangsat i løbet af efteråret 2024 og implementeres gradvist over en længere periode, da de nuværende studerende skal have mulighed for at færdiggøre deres uddannelse dér, hvor de er optaget.
  • Læs høringsnotatet på via.dk (pdf)

Planen er, at sammenlægningen skal gå gradvist i gang fra efteråret, men at de nuværende studerende skal have mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. 

Den netbaserede læreruddannelse vil fortsat bo på Nørre Nissum ligesom den eksisterende kostskole og HF. Der har været seminarium i Nørre Nissum i hele 132 år, mens Skive Seminarium har 73 år på bagen. I Holstebro, hvor Via nu vil samle de vestjyske aktiviteter, har der derimod kun været læreruddannelse i seks år.

Forslaget er sendt i høring

På baggrund af en indstilling fra direktionen har Vias bestyrelse truffet en foreløbig beslutning. 

Men inden den endelige afgørelse, sendes planen i høring blandt de berørte parter. Det indebærer blandt andre de omkringliggende kommuner, regionsrådet for Region Midtjylland og de forskellige medarbejder- og aftagerudvalg på uddannelserne. 

”Vi er godt klar over, at vores forslag ikke vil være lige populært alle steder. Alligevel håber vi på forståelse for, at vi handler på en situation, der er blevet kritisk, og at vi i den sidste ende kan få opbakning til en løsning, der vil fremtidssikre læreruddannelsen i området", siger formand for Vias bestyrelse Per B. Christensen i en pressemeddelelse. 

Han forklarer, at de tre uddannelsessteder ikke er økonomisk bæredygtige og derfor trækker midler ud af Vias øvrige uddannelser. 

"Det går i den sidste ende ud over kvaliteten, for sådan er det jo desværre, når der bliver færre penge at lave uddannelser for,” siger Per B. Christensen.

Ifølge bestyrelsesformanden vil sammenlægningen give mulighed for at investere mere i selve uddannelsesforløbene og på den måde gøre dem mere attraktive for kommende studerende.

”Målet med den beslutning, vi nu lægger frem, er ikke at afvikle noget – tværtimod. Vi handler for at sikre os, at vi fortsat kan udvikle og udbyde en succesfuld og eftertragtet læreruddannelse i den vestlige del af vores region i de kommende mange år – til fordel for de studerende og de omkringliggende kommuner, der med placeringen i Holstebro fortsat vil have en relativt god geografisk dækning. Samlet set vurderer vi, at det vil være den bedste løsning", siger Per B. Christensen.

Mulighed for flere fag

Via meddeler, at et af formålene med sammenlægningen er at få mulighed for at udbyde flere undervisningsfag, så flere studerende kan få deres ønsker opfyldt og i den sidste ende blive uddannede lærere inden for flere forskellige folkeskolefag. Og at man kan få skabt et bredere studiefagligt miljø. 

”I Holstebro kan vi lave tværfaglige forløb med pædagog- og socialrådgiveruddannelserne, og så kan vi tilbyde de studerende et mere mangfoldigt og aktivt studiesocialt miljø. Alt i alt vil det gøre vores udbud af læreruddannelsen mere attraktivt i den del af regionen",  siger rektor Harald Mikkelsen.