Læreruddannelsen

Alternativt forslag: Lærerkredse og skolelederforeninger ­­foreslår at slå Skive og Nr. Nissum sammen ­­  ­

Læg Skive og Nr. Nissum sammen i stedet for at lukke begge uddannelsessteder. Sådan lyder opfordringen fra lokale lærerkredse og skolelederforeninger til Via’s bestyrelse.

Publiceret

Via vil samle sine tre vestjyske læreruddannelser til i fremtiden kun at være placeret i Holstebro.

Dermed er der lagt op til, at læreruddannelsen i Skive helt skal lukkes, mens Nr. Nissum stadig vil skulle bruges til den netbaserede læreruddannelse, samt at de studerende stadig vil skulle tage den omkring 30 km lange tur fra Holstebro til Nr. Nissum i seks forskellige undervisningsfag.

Men i et høringssvar til Via’s bestyrelse fra de lokale skolelederforeninger og lærerkredse i Viborg, Thisted, Skive og Morsø kommuner lyder opfordringen, at Skive og Nr. Nissum sammenlægges til én læreruddannelse, der skal lægge i Skive.

Afsenderne kalder selv deres forslag for "et realistisk og bæredygtigt alternativ til en total lukning af de to læreruddannelser i Skive og Nr. Nissum".

De står bag høringssvaret

Skolelederforeningen:

Formand i Thisted Kommune Hans Henrik Thrane, formand i Viborg Kommune Christian Maarslet, formand i Skive Kommune Jakob Holten Olsen og formand i Morsø Kommune Lars Zedlitz Alberg.

Danmarks Lærerforening:

Formand i Viborg Lærerkreds Jeanette Winther, formand i Skiveegnens Lærerforening Jesper Hauerholt Jeppesen og formand i Thy-Mors Lærerkreds Philip Lehn Brand.

I svaret peger de på, at læreruddannelsen i Skive har ”væsentligt bedre undervisningsfaciliteter” end i Holstebro, da der i Skive er faglokaler til alle undervisningsfag på nær madkundskab.

Ifølge de lokale organisationer skiller læreruddannelsen i Skive sig desuden særligt positivt ud ved at have ”været frontløbere og er allerede langt fremme i forhold til at integrere den udvidede praktik, som er blevet en væsentlig del af den nye læreruddannelse”, skriver de.

Studerende vil få over 100 km til den nærmeste uddannelse

Afsenderne peger også på, at uddannelsens overlevelse i Skive er essentiel for en ”sikring af en kontinuerlig strøm af uddannede lærere til de nævnte kommuners folkeskoler”.

Folkeskolen har talt med den lokale lærerformand i Philip Lehn Brand Thy-Mors Lærerkreds, som er en af medafsenderne af høringssvaret.

”Hvis vi fjerner både Nr. Nissum og Skive fra Danmarkskortet, vil der være flere steder, hvor der er mere end 100 km til den nærmeste læreruddannelse. Det er meget, og vi har slet ikke de samme offentlige transportmuligheder, som man har i storbyerne”, siger han.

Philip Lehn Brand understreger, at afsenderne ikke forsøger at sende et signal om, at Via’s bestyrelse i stedet for at lukke Skive så skal lukke Holstebro.

”Vi har alene taget stilling til de to læreruddannelser i vores område, og her er det helt afgørende, at vi fortsat har en læreruddannelse i Skive”, siger Philip Lehn Brand