På skolen Læringshuset i den nyopførte bydel Nærheden skal undervisningen være projektorienteret. LA's byrådskandidat vil gøre det valgfrit for kommunens skoler, om de vil følge samme spor.
På skolen Læringshuset i den nyopførte bydel Nærheden skal undervisningen være projektorienteret. LA's byrådskandidat vil gøre det valgfrit for kommunens skoler, om de vil følge samme spor.

LA-kandidat vil stoppe skolepolitisk prestigeprojekt i Høje-Taastrup

Skolepolitik fylder i kommunalvalgkampen i Høje-Taastrup, hvor flere partier vil stoppe udrulningen af projekt ’Fremtidens skole’ til kommunens skoler. Der skal dog flyttes mange stemmer, hvis der skal skabes flertal mod projektet i byrådet.

Publiceret

'FREMTIDENS SKOLE' - KORTFORTALT

Projekt 'Fremtiden skole' som grundlag for alle Høje-Taastrupsfolkeskoler udspringer af, at en ny bydel, Nærheden, er underopførelse i kommunen. Byrådet vedtog i 2015, at bydelens skole,kaldet Læringshuset, skulle baseres på en pædagogik, der er stærktinspireret af de amerikanske High Tech High-skoler. Det eren pædagogik, der i høj grad er baseret på projekter, innovation,design thinking, samarbejde og kommunikation. Pædagogikkener tænkt ind i skolens arkitektur.

I forbindelse med vedtagelsen af Høje-Taastrups kommunale budgetfor 2018, besluttede et stort flertal i byrådet, at samme pædagogikskal indføres på alle kommunens folkeskoler. Det blev besluttet, atkommunens skoler skal indføre en didaktik, hvor den største del afundervisningen foregår inden for rammerne af tværfaglige,autentiske og innovative projektforløb, der indtænker det 21.århundredes kompetencer og har en ekstern aftager. Det 21.århundredes kompetencer defineres som samarbejde, kritisk tænkning,kreativitet og kommunikation. Kommunens skoler skal gradvist øgeandelen af undervisning, der lever op til disse krav.

Den lokale kreds af Danmarks Lærerforening har gennem heleforløbet været meget kritisk overfor projektet og især over for, atder efter lærerkredsens opfattelse har manglet inddragelse af detpædagogiske personale i projektet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Hver gang jeg hører om politikere, som vil innovere noget i det offentlige, så begynder mine nakkehår at stritte", siger Danny Malkowski om Høje-Taastrup Kommunes skoleprojekt, Fremtidens skole.

Danny Malkowski er spidskandidat til byrådet for Liberal Alliance, og en af hans mærkesager er modstanden mod det omfattende skoleprojekt.

Høje-Taastrup Lærerkreds: Prestigefyldt skoleprojekt er urealistisk

'Fremtidens skole' går kort fortalt ud på, at al undervisning i alle fag, på alle klassetrin på alle Høje Taastrups folkeskoler på sigt skal være projektbaseret, og at de projekter skal være tværfaglige, innovative, autentiske og have en ekstern aftager.

Fremtidens skole er inspireret af de amerikanske High Tech High-skoler og er i disse år ved at blive rullet ud i kommunen.

Ny skole rejser sig i Høje-Taastrup

"Det primære for mig er, at jeg ikke er enig i, at det er byrådet, som skal formulere, hvordan samtlige skoler i kommunen skal undervise. Det mener jeg skal afgøres af fagpersonerne på gulvet - altså af de lokale skoleledere og lærere. Jeg har talt med kommunens lærerforening og med forskellige af kommunens lærere, som enstemmigt fortæller mig at det her binder dem på hænder og fødder i forhold til mulighederne for at tilpasse deres undervisning til deres elever", siger Danny Malkowski til folkeskolen.dk.

Høje-Taastrup: Arbejdstidsforhandlinger brudt sammen

"I Danmark har vi i forvejen haft en masse storm om folkeskolen, for eksempel med skolereformen. Heldigvis er nogle af de bindinger blevet løst op under den tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA). Men her i Høje-Taastrup Kommune har de nuværende lokalpolitikere så lavet en lokal plan, som igen ensretter vores skoler".

Mere frihed til den enkelte skole

Danny Malkowski er ikke fan af den projektbaserede tilgang til læring, siger han. Men det er ikke det væsentlige i hans modstand mod 'Fremtidens skole'.

"Som forælder er jeg meget imod, at den projektorienterede undervisningsform skal fylde så meget. Det skal mine børn ikke i nærheden af. Men hvis der er en skole, hvor forældre, elever og lærere lokalt bliver enige om, at projektorienteret undervisning er vejen frem, så skal der være plads til det. Jeg kunne eksempelvis godt forestille mig, at man på den nye skole i Nærheden (Nærheden er et nyopført boligkvarter i kommunen, red.) vil holde fast i projektformen. Mange af lærerne har søgt job dér, netop fordi de ønsker at arbejde med den form for pædagogik, og det er jo fint. De andre skoler skal bare have lov til at gøre noget andet, hvis de ønsker det".

Malkowski vil i stedet gøre det frivilligt for den enkelte skole og dens bestyrelse, om de vil være en del af 'Fremtidens skole' og i det hele taget give skolerne mere frihed.

Kommunalvalg: Kun syv kommuner har ikke en lokal arbejdstidsaftale for lærerne 

"Der er ret vide muligheder for at sætte skolerne fri indenfor folkeskoleloven. Ideelt set vil jeg max'e den helt ud. For hvorfor skulle vi ikke have samme tillid til vores folkeskoler, som vi viser vores friskoler?"

Der skal dannes alliancer for at komme igennem

Det Konservative Folkeparti står traditionelt set meget stærkt i Høje-Taastrup Kommune, og projekt 'Fremtidens skole' er i høj grad De Konservatives projekt.

De Konservative sidder på 12 af 21 pladser i byrådet og har dermed flertal alene. Så der skal flyttes mange stemmer, hvis der skal blive et flertal for at stoppe udrulningen af 'Fremtidens skole' i kommunen. 

Danny Malkowski er godt klar over, at det næppe er realistisk at få et flertal, som vil trække stikket til projektet med øjeblikkelig virkning.

Ingen vilje til at lytte til læreres kritik

"Jeg ønsker som sådan heller ikke at lægge projektet helt i graven, men jeg vil arbejde for, at de enkelte skoler får friheden til selv at vælge, om de vil implementere konceptet eller ej", siger han.

"Jo stærkere Liberal Alliance står efter kommunalvalget, desto mere indflydelse får vi også i byrådet til at kunne skabe politiske alliancer, som hen ad vejen kan give skolerne meget mere lokal frihed".

Lærer siger op på grund af de dårlige forhold i folkeskolen

Powered by Labrador CMS