Socialdemokratiet siger nej til Muhammed-tvang i skolen

Når Folketinget i dag skal stemme om, hvorvidt Muhammed-krisen skal indgå i undervisningen, kommer Socialdemokratiet til at stemme nej.

Socialdemokratiet vil stemme nej til det længe ventede forslag om at sikre, at Muhammed-tegningerne indgår som del af historiekanonen og dermed er obligatorisk for undervisningen i landets folkeskoler.

Onsdag den 10. maj behandler Folketinget beslutningsforslag B18 om ‘opdatering af skolesikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejdelse af undervisningsforløb om Muhammedkrisen til brug i folkeskolen’.

Rettelse

En læser har gjort opmærksom på en fejl i denne nyhed fra Radio 24syv. Det er ikke 'Muhammed-tegningerne', men 'Muhammedkrisen', der jf. beslutningsforslaget skal på folkeskolens kanon for faget historie.

Vedtages lovforslaget, vil det blandt andet betyde, at Muhammed-krisen inddrages i historiekanonen, og at der udarbejdes undervisningsmateriale og undervisningsforløb om Muhammed-krisen på emu.dk til brug i folkeskolen. “Vi kommer til at stemme nej til forslaget,” siger Frederik Vad (S), der er næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget, til Valgt i Danmark på 24syv.

Frederik Vad “har fået mandat af folketingsgruppen til at stå på mål for det, som regeringen har besluttet".

I stedet vil Socialdemokratiet indkalde Folketingets partier med henblik på at få lavet det, Frederik Vad kalder ‘Danmarkshistoriens første og største kortlægning af problemer med censur og selvcensur i uddannelsessystemet’.

Frederik Vad medgiver, at det er en vanskelig sag, men at han “har fået mandat af folketingsgruppen til at stå på mål for det, som regeringen har besluttet. Og regeringen har besluttet, at vi afviser forslaget,” siger han.

Mener du selv noget andet?

“Det er ligegyldigt, hvad jeg mener. Jeg er Socialdemokratiets ordfører.”

Synes du, det er en svær sag? Er det svært at stå på mål for?

“Ja. For vi står i en dybt ulykkelig konflikt for, hvordan verden burde se ud og hvordan den faktisk ser ud. Mine idealer og principper bliver smadret i mødet med virkeligheden.”

Men du er ked af at skulle stemme nej?

“Jeg er ked af, at det er kommet så vidt, at det er så kontroversielt, at dét at stemme ja til noget kan forbedre lærernes sikkerhed.”

Beslutningsforslag B18 er stillet af SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.